43 flygbaskompaniet söker ledningssoldat jobb i kategorin Försvar, Säkerhet, Räddningstjänst

<< föregående | Visar 1-25 av 54 resultat | nästa >>
Försvarsmakten - Såtenäs, Västra Götalands län(14 timmar sedan)
Beskrivning av kompaniet Flygbaskompaniet består av R3-pluton, flygbassäkerhetspluton och sambandstropp vid Såtenäs samt flygplatspluton i Karlsborg. Kompaniet säkerställer flygplatsdriften, räddningstjänsten samt skydd och bevakning kring verksamheten. Beskrivning av arbetsuppgifter Stödja och beredd att ersätta kompanichefen genom att: Arbetsleda och ansvara för kompaniets personal och verksamhe...
Fullständig jobbeskrivning
OM TJÄNSTEN Luftvärnsregementet i Halmstad har en spännande och utvecklande tid framför sig i och med införandet av två nya luftvärnssystem, Robotsystem 98 och Robotsystem 103 (Patriot). Luftvärnsregementet rekryterar därför nya medarbetare för att förstärka vårt Beredskapskompani. Vi söker personer till följande befattningar: - Luftvärnssoldat/robotskytt - Ledningssoldat - Elkraftmekaniker - Klim...
Fullständig jobbeskrivning
Stabsassistent LEDNING på sambandstropparna F21 Nu söker vi på 338 och 344 sambandstropparna i Luleå sambandssoldater. Observera att det är flera tjänster. Om tjänsten Vill du ha ett varierande arbete, där arbetsuppgifterna varierar från dag till dag, där det krävs att du är flexibel? Vill du arbeta praktiskt, både i grupp och självständigt, där du lämnas utrymme att ta ansvar för lösandet av dina...
Fullständig jobbeskrivning
13.Säkerhetsbataljon söker Kvartermästare vid 315.Säkerhetspluton Sökande enhet 315.säkerhetspluton är en pluton vid 13.Säkerhetsbataljon och är Flygvapnets bidrag till bataljonen och är därmed grupperad vid LSS i Uppsala. Plutonen består av en plutonsledning samt tre säkerhetsgrupper och en sökgrupp. Plutonen löser nationella insatser för både Flygvapnet och 13.Säkerhetsbataljon. Huvudsakliga arb...
Fullständig jobbeskrivning
13.Säkerhetsbataljonen/315.Säkerhetspluton söker Stridsledare Sökande enhet 315.säkerhetspluton är en pluton vid 13.Säkerhetsbataljon och är Flygvapnets bidrag till bataljonen och är därmed grupperad vid LSS i Uppsala. Plutonen består av en plutonsledning samt tre säkerhetsgrupper och en sökgrupp. Plutonen löser nationella insatser för både Flygvapnet och 13.Säkerhetsbataljon. Huvudsakliga arbetsu...
Fullständig jobbeskrivning
13.Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och är ett samarbete mellan armén, marinen och flygvapnet. Våra verkansdelar arbetar operativt och löser uppgifter kopplat mot de fem generiska säkerhetshoten: kriminalitet, subversion, främma...
Fullständig jobbeskrivning
Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs om Livbataljonen här Vi söker dig som vill ingå i försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara Försvarsmaktens ansikte utåt! Arbetsuppgifter Du som kontinuerligt anställd soldat vid Livbataljon kommer huvudsakligen att arbeta med stat...
Fullständig jobbeskrivning
Sökande enhet Strilbataljon Flygvapnets stridslednings-och luftbevakningsbataljon har till uppgift att luftbevaka svenskt luftrum och leda våra stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt från anläggningar båda ovan och under jord. Strilförsvarskompaniet ansvarar för att skydda bataljonens fast och rörliga anläggningar. Tjänsten I den dagliga tjänsten löser du ut bevakning,...
Fullständig jobbeskrivning
Sökande enhet Strilbataljon Flygvapnets stridslednings-och luftbevakningsbataljon har till uppgift att luftbevaka svenskt luftrum och leda våra stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt från anläggningar båda ovan och under jord. Strilförsvarskompaniet ansvarar för att skydda bataljonens fasta och rörliga anläggningar. Tjänsten Som bevakningschef/stridsledningsbefäl är du...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Borensberg, Östergötlands län(5 dagar sedan)
Är du en erfaren yrkesofficer med god analytisk och social förmåga, som stimuleras av att utveckla blivande kollegor? Då finns nu en möjlighet att söka sig till Markstridsskolan, som söker plutonchef till officersprogrammet. Sökande enhet Markstridsskolans uppgift är att utveckla samt utbilda och träna individer och förband i väpnad markstrid för nationella och internationella uppgifter. Det innef...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Borensberg, Östergötlands län(5 dagar sedan)
Vill du vara med och ta ett stort personligt ansvar för att utbilda och utveckla Försvarsmakten? Vill Du samtidigt vara en förebild för våra yngre kollegor? Då är detta ett bra jobb för Dig! Du kommer att arbeta i kunskapsfronten av stridsteknik, ledarskap, pedagogik, trupputbildning och truppföring samt teknik vid markstridsförbanden. Huvudsakliga arbetsuppgifter Stridsteknikavdelningen i Kvarn a...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Motala, Östergötlands län(5 dagar sedan)
Vill du vara med och ta ett stort personligt ansvar för att utbilda och utveckla Försvarsmakten? Vill Du samtidigt vara en förebild för våra yngre kollegor? Då är detta ett bra jobb för Dig! Du kommer att arbeta i kunskapsfronten av stridsteknik, ledarskap, pedagogik, trupputbildning och truppföring samt teknik vid markstridsförbanden. Huvudsakliga arbetsuppgifter Utbildningsenhetens delar i Kvarn...
Fullständig jobbeskrivning
Verksamhetens övergripande mål är att stödja krigsförbanden vid P7 Revingehed med drift av simulatormateriel vid organisationsenheten. Utöver detta ska simulatoroperatören stödja med underhåll på materielen för att upprätthålla funktionalitet på utbildnings- och simulatorsystem. Ansvarsområden Målet för Simulatorcenter (SimC)är att stödja förbanden avseende drift av simulatorer som BT46, Manpack 3...
Fullständig jobbeskrivning
Om tjänsten: Befattningen som lärare i Tekniska stödsystem är placerad på FMTS, Utbildningsenheten i Halmstad. Vi utbildar bl.a. personal inom Försvarsmaktens olika arenor så att dessa kan hantera materielunderhåll för hela Försvarsmaktens logistik. PRIO är Försvarsmaktens system för upphandling, design och implementation av ett standardiserat affärssystem inom områdena human resource (HR), ekonom...
Fullständig jobbeskrivning
Gotlands Regemente rekryterar Som vaktchef/insatschef vid Gotlands Regemente är du en viktig del i ledningen och genomförandet av skyddet och bevakningen av Gotlands regemente samt viktiga anläggningar. Uppgiften är främst kopplad till Gotlands Regemente Tofta garnison. Uppgifterna löses i fred, kris och krig, över hela Sverige men huvudsakligen på Gotland. Huvudsakliga arbetsuppgifter: I det dagl...
Fullständig jobbeskrivning
Marinbasen är ett förband som verkar i huvudsak från land för att stödja de marina förbanden. Inom ramen för ledningssystem innebär detta att vi måste behärska både land och sjösystem. Sektion N6 utvecklar/förvaltar och leder lednings- och sambandssystemen vid krigsförbandet Marinbasen. Uppgifterna löses i fred, kris och krig, både i Sverige men även internationellt i samband med marin insats elle...
Fullständig jobbeskrivning
Om tjänsten Enheten Södra Skånska Regementet och 71. Motoriserade bataljon sätter under 2020 och 2021 upp en operativ reserv i syfte att med kort varsel kunna verka både nationellt och internationellt. Den operativa reserven är den enda av sitt slag i Sverige och uppgifterna är varierande. Stor kraft och mycket resurser läggs på det prioriterade förbandet och en hög kompetens kommer därför att nås...
Fullständig jobbeskrivning
Verksamhetens övergripande mål är att stödja krigsförbanden vid P7 Revingehed med drift av simulatormateriel vid organisationsenheten. Utöver detta ska bl.a. Chefen för simulatorcenter utveckla simulatortjänsten parallellt med stridsteknisk och taktisk utveckling, upprätta funktionsplan i samråd med G7 (Övningsavdelningen), utreda förbandets behov i dialog med P7 krigsförband. Målet för simulatorc...
Fullständig jobbeskrivning
Verksamhetens övergripande mål är att stödja krigsförbanden vid P7 Revingehed med drift av simulatormateriel vid organisationsenheten. Utöver detta ska Simulatorofficeren utbilda användarna inför, under och efter övningar, samt utvärdering. Ansvarsområden Målet är att stödja markstridsförbanden avseende drift av simulatorer som BT46, Manpack 300, Rb57 Sus och StrisimPC vid utbildning och övningar....
Fullständig jobbeskrivning
LUFTSTRIDSSKOLAN FLOTTILJSTAB A6 SÖKER STÄLLFÖRETRÄDARE, TEKNISKT ANSVARIG LEDNINGSSYSTEM, STF TA. Arbetsort: Uppsala Beskrivning av arbetsplats: Luftstridsskolan (LSS) är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. LSS sätter även upp två krigsförband. LSS A6 ansvarar för och leder sambands- och informationssystemstjänsten (SIS) vid LSS och 16. Flygflottiljen. LSS A6 fu...
Fullständig jobbeskrivning
Livgardesgruppen söker en erfaren utbildningsofficer (OF2) som bataljonsmentor Livgardesgruppens uppgift är att utveckla och vidmakthålla 4st hemvärnsbataljoner, samt stödja frivilligorganisationerna inom Stockholms län (ej kustkommunerna). Till varje bataljon finns knutet en bataljonsmentor. Livgardesgruppen söker nu efter en bataljonsmentor som vill vara delaktig i vidareutvecklingen och skapa e...
Fullständig jobbeskrivning
Då Försvarsmakten och därmed Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) befinner sig i en tillväxtfas söker vi nu en civil tjänsteman/-kvinna, gärna med tidigare erfarenhet av att arbeta inom militär säkerhetstjänst. I befattningen ingår att utbilda och informera förbandet i säkerhetsfrågor och ansvara för uppföljningsarbete samt biträda FMLOG Säkerhetschef vid intervjuer, säkerhetssamtal och personutrednin...
Fullständig jobbeskrivning
LUFTSTRIDSSKOLAN SÖKER KURSCHEF TILL FLYGBASAVDELNINGEN I UPPSALA Sökande enhet: Luftstridsskolan/Basbefälskolan/ Flygbasavdelningen, i Uppsala. Beskrivning av arbetsplats: Luftstridsskolans Basbefälskola (BBS) utbildar chefer till Luftstridskrafternas flygbasförband. BBS svarar även för flygbasspecifik funktions- och specialutbildning inom FM. Vidare ansvarar BBS även för personal- och komptensup...
Fullständig jobbeskrivning
Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala söker Rekryteringskoordinator med placering i LSS stab (A1) Kort beskrivning av enheten A1 tillhör flottiljstaben som stödjer chefen Luftstridsskolan i dennes ledning. A1 har till uppgift att arbeta konsultativt gentemot Luftstridsskolans chefer samt att funktionsleda inom HR området. Arbetsuppgifter Handlägger: Attraktionskapande åtgärder och samordning av militär...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Linköping, Östergötlands län(2 dagar sedan)
Är du intresserad av en tjänst vid Försvarsmaktens största helikopterskvadron? Vill du vara med och bygga upp Sveriges helikopterförmåga för fred, kris och krig? Nu har vi en tjänst för dig – andra helikopterskvadron rekryterar teknisk chef skvadron. Andra helikopterskvadron Förbandet är en av Försvarsmaktens Helikopterflottiljs fyra helikopterskvadroner. Skvadronen verkar inom den markoperativa a...
Fullständig jobbeskrivning
<< föregående | Visar 1-25 av 54 resultat | nästa >>