Bransch

Affärstjänster - Övrigt (14)
Bank och lån (1)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (3)
Bygg & Anläggning - Industri (3)
Bygg & Anläggning -Kulturbyggnader (1)
Detaljhandel (9)
Ej specificerat/Övrigt (14)
Energi (2)
Fastigheter (1)
Finansiella tjänster (27)
Fordon Tillverkning (2)
Försäkring (2)
Ideell verksamhet (1)
Ingenjörstjänster (2)
IT (14)
IT Hårdvara (1)
IT Internet/webbutveckling (4)
IT Mjukvara (9)
Jordbruk/Skogsbruk/Fiske (6)
Konsulttjänster management (5)
Livsmedel (1)
Media, musik och film (1)
Medicinsk utrustning (2)
Partihandel och import (5)
Redovisning och revision (1)
Reklam och PR (2)
Rekrytering och bemanning (28)
Restaurang och storhushåll (1)
Stat och kommun (73)
Telekommunikation (2)
Tillverkning övrigt (17)
Transport och lager (2)
Utbildning (4)