Bransch

Affärstjänster - Övrigt (3)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (3)
Bygg & Anläggning - Industri (4)
Bygg & Anläggning -Kulturbyggnader (1)
Detaljhandel (4)
Ej specificerat/Övrigt (116)
Elektronik (3)
Energi (3)
Finansiella tjänster (5)
Fordon Tillverkning (2)
Försäkring (1)
Ingenjörstjänster (12)
IT (15)
IT Hårdvara (2)
IT Internet/webbutveckling (4)
IT Mjukvara (10)
Konsulttjänster management (1)
Livsmedel (2)
Luftfart och försvar (2)
Redovisning och revision (1)
Rekrytering och bemanning (1)
Restaurang och storhushåll (1)
Stat och kommun (8)
Telekommunikation (4)
Tillverkning övrigt (2)
Utbildning (1)