Bransch

Affärstjänster - Övrigt (3)
Arkitektur och design (1)
Bank och lån (2)
Bioteknik/Läkemedel (1)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (3)
Bygg & Anläggning - Industri (7)
Detaljhandel (7)
Ej specificerat/Övrigt (24)
Energi (6)
Fastigheter (1)
Finansiella tjänster (1)
Försäkring (3)
Ingenjörstjänster (5)
IT (11)
IT Hårdvara (1)
IT Mjukvara (5)
Kemi (2)
Konsulttjänster management (14)
Livsmedel (1)
Luftfart och försvar (12)
Media, musik och film (2)
Partihandel och import (6)
Redovisning och revision (4)
Rekrytering och bemanning (8)
Resor och Turism (1)
Stat och kommun (25)
Telekommunikation (5)
Tillverkning övrigt (8)
Transport och lager (2)
Utbildning (1)
Uthyrningsverksamhet (1)
Varvsindustri (1)