Bransch

Affärstjänster - Övrigt (7)
Arkitektur och design (1)
Bank och lån (1)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (3)
Bygg & Anläggning - Industri (6)
Bygg & Anläggning -Kulturbyggnader (1)
Detaljhandel (4)
Ej specificerat/Övrigt (38)
Elektronik (1)
Energi (4)
Fastigheter (3)
Finansiella tjänster (2)
Försäkring (1)
Ingenjörstjänster (10)
IT (22)
IT Hårdvara (2)
IT Internet/webbutveckling (2)
IT Mjukvara (4)
Kläder och textiltillverkning (1)
Konsulttjänster management (6)
Livsmedel (1)
Luftfart och försvar (24)
Redovisning och revision (2)
Rekrytering och bemanning (11)
Sjukvård och hälsa (1)
Stat och kommun (27)
Telekommunikation (3)
Tillverkning övrigt (7)