Bransch

Affärstjänster - Övrigt (18)
Arkitektur och design (1)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (13)
Bygg & Anläggning - Industri (11)
Detaljhandel (16)
Ej specificerat/Övrigt (65)
Elektronik (1)
Energi (3)
Fastigheter (9)
Finansiella tjänster (31)
Fordon Försäljning och Service (4)
Fordon Tillverkning (1)
Förlag,Tryck och Grafik (1)
Ingenjörstjänster (9)
IT (37)
IT Hårdvara (3)
IT Internet/webbutveckling (3)
IT Mjukvara (18)
Kläder och textiltillverkning (1)
Konsulttjänster management (6)
Media, musik och film (2)
Partihandel och import (5)
Redovisning och revision (5)
Reklam och PR (3)
Rekrytering och bemanning (1)
Renhållning (2)
Stat och kommun (73)
Telekommunikation (3)
Tillverkning övrigt (15)
Transport och lager (2)
Utbildning (1)
Uthyrningsverksamhet (1)
Varvsindustri (1)