Bransch

Affärstjänster - Övrigt (10)
Bank och lån (3)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (1)
Bygg & Anläggning - Industri (2)
Bygg & Anläggning -Kulturbyggnader (4)
Detaljhandel (9)
Ej specificerat/Övrigt (32)
Elektronik (2)
Energi (5)
Fastigheter (1)
Finansiella tjänster (2)
Fordon Försäljning och Service (1)
Fordon Tillverkning (1)
Försäkring (3)
Hälsa och kosmetik (1)
Hushållsnära tjänster (1)
Ingenjörstjänster (15)
IT (18)
IT Hårdvara (2)
IT Internet/webbutveckling (2)
IT Mjukvara (8)
Jordbruk/Skogsbruk/Fiske (1)
Juridik (1)
Konsulttjänster management (5)
Luftfart och försvar (31)
Media, musik och film (2)
Partihandel och import (2)
Redovisning och revision (1)
Reklam och PR (1)
Rekrytering och bemanning (12)
Resor och Turism (3)
Restaurang och storhushåll (1)
Sport och fritid (1)
Stat och kommun (17)
Telekommunikation (1)
Tillverkning övrigt (12)
Utbildning (2)
Varvsindustri (1)