Bransch

Affärstjänster - Övrigt (5)
Arkitektur och design (1)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (2)
Detaljhandel (3)
Ej specificerat/Övrigt (49)
Energi (5)
Finansiella tjänster (1)
Fordon Tillverkning (1)
Förlag,Tryck och Grafik (1)
Ingenjörstjänster (8)
IT (8)
IT Hårdvara (1)
IT Mjukvara (4)
Jordbruk/Skogsbruk/Fiske (1)
Konsulttjänster management (3)
Livsmedel (1)
Luftfart och försvar (3)
Media, musik och film (2)
Partihandel och import (1)
Redovisning och revision (2)
Reklam och PR (1)
Rekrytering och bemanning (3)
Säkerhet och övervakning (2)
Stat och kommun (43)
Telekommunikation (2)
Tillverkning övrigt (6)
Uthyrningsverksamhet (1)
Varvsindustri (3)