Bransch

Affärstjänster - Övrigt (6)
Bank och lån (6)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (5)
Bygg & Anläggning - Industri (8)
Detaljhandel (6)
Ej specificerat/Övrigt (51)
Energi (4)
Fastigheter (2)
Finansiella tjänster (2)
Fordon Försäljning och Service (3)
Fordon Tillverkning (3)
Försäkring (4)
Ingenjörstjänster (5)
IT (11)
IT Hårdvara (1)
IT Internet/webbutveckling (1)
IT Mjukvara (8)
Jordbruk/Skogsbruk/Fiske (2)
Konsulttjänster management (3)
Livsmedel (1)
Media, musik och film (4)
Metal och mineraler (1)
Redovisning och revision (4)
Rekrytering och bemanning (10)
Renhållning (1)
Stat och kommun (48)
Tillverkning övrigt (12)
Transport och lager (1)
Utbildning (1)
Varvsindustri (1)