Bransch

Affärstjänster - Övrigt (7)
Bank och lån (2)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (4)
Bygg & Anläggning - Industri (3)
Bygg & Anläggning -Kulturbyggnader (1)
Detaljhandel (6)
Ej specificerat/Övrigt (22)
Elektronik (1)
Energi (4)
Fastigheter (3)
Fordon Tillverkning (1)
Försäkring (4)
Ingenjörstjänster (3)
IT (13)
IT Hårdvara (1)
IT Mjukvara (4)
Konsulttjänster management (3)
Livsmedel (1)
Luftfart och försvar (7)
Media, musik och film (2)
Partihandel och import (3)
Redovisning och revision (1)
Rekrytering och bemanning (12)
Stat och kommun (40)
Telekommunikation (3)
Tillverkning övrigt (11)
Transport och lager (2)
Varvsindustri (1)