Bransch

Affärstjänster - Övrigt (19)
Bank och lån (1)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (12)
Bygg & Anläggning - Industri (12)
Detaljhandel (17)
Ej specificerat/Övrigt (74)
Elektronik (2)
Energi (1)
Fastigheter (5)
Finansiella tjänster (30)
Fordon Försäljning och Service (3)
Fordon Tillverkning (3)
Försäkring (2)
Hälsa och kosmetik (1)
Ingenjörstjänster (9)
IT (35)
IT Hårdvara (6)
IT Internet/webbutveckling (3)
IT Mjukvara (18)
Jordbruk/Skogsbruk/Fiske (1)
Konsulttjänster management (7)
Livsmedel (2)
Media, musik och film (1)
Partihandel och import (6)
Redovisning och revision (6)
Rekrytering och bemanning (4)
Renhållning (1)
Resor och Turism (1)
Restaurang och storhushåll (2)
Säkerhet och övervakning (1)
Sjukvård och hälsa (2)
Stat och kommun (59)
Telekommunikation (2)
Tillverkning övrigt (21)
Utbildning (2)
Varvsindustri (2)