Bransch

Affärstjänster - Övrigt (7)
Bank och lån (1)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (6)
Bygg & Anläggning - Industri (6)
Bygg & Anläggning -Kulturbyggnader (1)
Detaljhandel (12)
Ej specificerat/Övrigt (58)
Energi (5)
Fastigheter (7)
Finansiella tjänster (35)
Fordon Försäljning och Service (3)
Fordon Tillverkning (2)
Försäkring (1)
Hushållsnära tjänster (1)
Ingenjörstjänster (9)
IT (21)
IT Internet/webbutveckling (6)
IT Mjukvara (11)
Jordbruk/Skogsbruk/Fiske (1)
Juridik (1)
Konsulttjänster management (7)
Media, musik och film (2)
Medicinsk utrustning (1)
Partihandel och import (5)
Redovisning och revision (1)
Rekrytering och bemanning (26)
Resor och Turism (1)
Restaurang och storhushåll (1)
Säkerhet och övervakning (1)
Stat och kommun (40)
Telekommunikation (1)
Tillverkning övrigt (12)
Uthyrningsverksamhet (1)