Bransch

Affärstjänster - Övrigt (1)
Arkitektur och design (1)
Bank och lån (4)
Bioteknik/Läkemedel (2)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (4)
Bygg & Anläggning - Industri (3)
Bygg & Anläggning -Kulturbyggnader (2)
Detaljhandel (4)
Ej specificerat/Övrigt (39)
Elektronik (4)
Energi (5)
Fastigheter (5)
Finansiella tjänster (2)
Fordon Försäljning och Service (2)
Förlag,Tryck och Grafik (1)
Försäkring (6)
Hotell (1)
Hushållsnära tjänster (2)
Ingenjörstjänster (20)
IT (28)
IT Internet/webbutveckling (4)
IT Mjukvara (5)
Kemi (1)
Konsulttjänster management (13)
Luftfart och försvar (13)
Medicinsk utrustning (1)
Partihandel och import (4)
Redovisning och revision (3)
Rekrytering och bemanning (15)
Resor och Turism (1)
Säkerhet och övervakning (1)
Stat och kommun (18)
Telekommunikation (4)
Tillverkning övrigt (12)
Transport och lager (1)
Utbildning (5)
Varvsindustri (1)