Bransch

Affärstjänster - Övrigt (15)
Arkitektur och design (1)
Bank och lån (1)
Bioteknik/Läkemedel (1)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (4)
Bygg & Anläggning - Industri (8)
Bygg & Anläggning -Kulturbyggnader (1)
Detaljhandel (5)
Ej specificerat/Övrigt (70)
Energi (6)
Fastigheter (4)
Finansiella tjänster (35)
Fordon Försäljning och Service (5)
Förlag,Tryck och Grafik (1)
Försäkring (1)
Hälsa och kosmetik (1)
Ingenjörstjänster (11)
IT (34)
IT Hårdvara (1)
IT Internet/webbutveckling (2)
IT Mjukvara (12)
Jordbruk/Skogsbruk/Fiske (1)
Juridik (1)
Konsulttjänster management (6)
Livsmedel (1)
Luftfart och försvar (1)
Media, musik och film (1)
Redovisning och revision (4)
Reklam och PR (2)
Rekrytering och bemanning (13)
Renhållning (1)
Stat och kommun (64)
Telekommunikation (4)
Tillverkning övrigt (10)
Transport och lager (1)
Varvsindustri (1)