Bransch

Affärstjänster - Övrigt (6)
Bank och lån (2)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (4)
Bygg & Anläggning - Industri (7)
Bygg & Anläggning -Kulturbyggnader (1)
Detaljhandel (9)
Ej specificerat/Övrigt (41)
Elektronik (5)
Energi (4)
Fastigheter (4)
Finansiella tjänster (3)
Fordon Försäljning och Service (1)
Försäkring (1)
Ingenjörstjänster (16)
IT (23)
IT Hårdvara (4)
IT Internet/webbutveckling (4)
IT Mjukvara (25)
Kläder och textiltillverkning (1)
Konsulttjänster management (10)
Livsmedel (2)
Luftfart och försvar (34)
Partihandel och import (5)
Redovisning och revision (2)
Rekrytering och bemanning (8)
Stat och kommun (47)
Telekommunikation (6)
Tillverkning övrigt (12)
Transport och lager (3)