Bransch

Affärstjänster - Övrigt (6)
Bank och lån (2)
Bioteknik/Läkemedel (1)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (1)
Bygg & Anläggning - Industri (4)
Bygg & Anläggning -Kulturbyggnader (3)
Detaljhandel (10)
Ej specificerat/Övrigt (38)
Elektronik (2)
Energi (3)
Fastigheter (3)
Finansiella tjänster (1)
Fordon Försäljning och Service (1)
Försäkring (2)
Hälsa och kosmetik (1)
Hotell (1)
Ingenjörstjänster (16)
IT (24)
IT Hårdvara (1)
IT Internet/webbutveckling (4)
IT Mjukvara (19)
Kemi (2)
Kläder och textiltillverkning (1)
Konsulttjänster management (14)
Livsmedel (2)
Luftfart och försvar (27)
Media, musik och film (1)
Partihandel och import (6)
Redovisning och revision (4)
Rekrytering och bemanning (6)
Resor och Turism (2)
Sjukvård och hälsa (1)
Stat och kommun (45)
Telekommunikation (6)
Tillverkning övrigt (12)
Utbildning (2)
Uthyrningsverksamhet (1)
Varvsindustri (1)