Bransch

Affärstjänster - Övrigt (5)
Bank och lån (1)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (5)
Bygg & Anläggning - Industri (7)
Detaljhandel (6)
Ej specificerat/Övrigt (31)
Elektronik (3)
Energi (7)
Fastigheter (4)
Finansiella tjänster (5)
Fordon Försäljning och Service (1)
Fordon Tillverkning (1)
Försäkring (1)
Ingenjörstjänster (15)
IT (23)
IT Hårdvara (4)
IT Internet/webbutveckling (3)
IT Mjukvara (16)
Kläder och textiltillverkning (1)
Konsulttjänster management (6)
Livsmedel (2)
Luftfart och försvar (17)
Media, musik och film (1)
Medicinsk utrustning (1)
Metal och mineraler (2)
Partihandel och import (6)
Redovisning och revision (1)
Reklam och PR (1)
Rekrytering och bemanning (27)
Resor och Turism (1)
Restaurang och storhushåll (1)
Stat och kommun (31)
Telekommunikation (6)
Tillverkning övrigt (13)
Uthyrningsverksamhet (1)