Bransch

Affärstjänster - Övrigt (11)
Arkitektur och design (1)
Bank och lån (2)
Bioteknik/Läkemedel (1)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (1)
Bygg & Anläggning - Industri (1)
Detaljhandel (8)
Ej specificerat/Övrigt (33)
Elektronik (3)
Energi (3)
Fastigheter (2)
Finansiella tjänster (1)
Fordon Försäljning och Service (1)
Förlag,Tryck och Grafik (1)
Försäkring (1)
Ingenjörstjänster (11)
IT (15)
IT Hårdvara (1)
IT Internet/webbutveckling (2)
IT Mjukvara (10)
Jordbruk/Skogsbruk/Fiske (1)
Kläder och textiltillverkning (1)
Konsulttjänster management (8)
Livsmedel (1)
Luftfart och försvar (21)
Media, musik och film (2)
Partihandel och import (2)
Redovisning och revision (3)
Reklam och PR (2)
Rekrytering och bemanning (15)
Säkerhet och övervakning (1)
Sjukvård och hälsa (2)
Stat och kommun (34)
Telekommunikation (5)
Tillverkning övrigt (8)
Transport och lager (1)
Utbildning (1)
Varvsindustri (1)