Bransch

Affärstjänster - Övrigt (7)
Bank och lån (3)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (1)
Bygg & Anläggning - Industri (6)
Detaljhandel (4)
Ej specificerat/Övrigt (47)
Elektronik (1)
Energi (7)
Fastigheter (2)
Fordon Försäljning och Service (2)
Fordon Tillverkning (2)
Försäkring (3)
Hotell (1)
Hushållsnära tjänster (1)
Ingenjörstjänster (7)
IT (12)
IT Internet/webbutveckling (1)
IT Mjukvara (12)
Jordbruk/Skogsbruk/Fiske (1)
Konsulttjänster management (2)
Livsmedel (3)
Media, musik och film (3)
Metal och mineraler (1)
Redovisning och revision (1)
Reklam och PR (2)
Rekrytering och bemanning (6)
Renhållning (2)
Restaurang och storhushåll (4)
Säkerhet och övervakning (1)
Stat och kommun (64)
Telekommunikation (3)
Tillverkning övrigt (11)
Utbildning (3)
Uthyrningsverksamhet (1)
Varvsindustri (3)