Bransch

Affärstjänster - Övrigt (6)
Arkitektur och design (1)
Bioteknik/Läkemedel (1)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (2)
Bygg & Anläggning - Industri (5)
Detaljhandel (6)
Ej specificerat/Övrigt (68)
Elektronik (4)
Energi (1)
Fastigheter (2)
Finansiella tjänster (30)
Fordon Försäljning och Service (2)
Fordon Tillverkning (1)
Hälsa och kosmetik (2)
Ingenjörstjänster (12)
IT (12)
IT Internet/webbutveckling (1)
IT Mjukvara (3)
Jordbruk/Skogsbruk/Fiske (1)
Konsulttjänster management (8)
Livsmedel (1)
Partihandel och import (2)
Redovisning och revision (5)
Reklam och PR (1)
Rekrytering och bemanning (8)
Renhållning (1)
Restaurang och storhushåll (2)
Stat och kommun (54)
Telekommunikation (2)
Tillverkning övrigt (7)
Transport och lager (1)
Utbildning (1)
Varvsindustri (1)