Bransch

Affärstjänster - Övrigt (8)
Bank och lån (1)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (4)
Bygg & Anläggning - Industri (10)
Detaljhandel (7)
Ej specificerat/Övrigt (38)
Elektronik (5)
Energi (4)
Fastigheter (4)
Finansiella tjänster (2)
Fordon Tillverkning (1)
Försäkring (1)
Ingenjörstjänster (15)
IT (26)
IT Hårdvara (4)
IT Internet/webbutveckling (2)
IT Mjukvara (18)
Konsulttjänster management (5)
Livsmedel (1)
Luftfart och försvar (13)
Medicinsk utrustning (1)
Metal och mineraler (3)
Partihandel och import (3)
Reklam och PR (2)
Rekrytering och bemanning (24)
Resor och Turism (1)
Restaurang och storhushåll (1)
Sport och fritid (1)
Stat och kommun (19)
Telekommunikation (5)
Tillverkning övrigt (15)
Transport och lager (1)
Uthyrningsverksamhet (1)