Bransch

Affärstjänster - Övrigt (5)
Bank och lån (2)
Bioteknik/Läkemedel (3)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (1)
Bygg & Anläggning - Industri (4)
Bygg & Anläggning -Kulturbyggnader (1)
Detaljhandel (5)
Ej specificerat/Övrigt (10)
Fastigheter (2)
Finansiella tjänster (1)
Fordon Försäljning och Service (1)
Försäkring (2)
Hälsa och kosmetik (1)
Ingenjörstjänster (5)
IT (5)
IT Internet/webbutveckling (1)
IT Mjukvara (7)
Juridik (1)
Konsulttjänster management (4)
Livsmedel (2)
Media, musik och film (2)
Redovisning och revision (1)
Reklam och PR (1)
Rekrytering och bemanning (9)
Stat och kommun (8)
Varvsindustri (1)