Bransch

Affärstjänster - Övrigt (5)
Arkitektur och design (1)
Bank och lån (1)
Bioteknik/Läkemedel (1)
Bygg & Anläggning - Industri (2)
Detaljhandel (5)
Ej specificerat/Övrigt (8)
Elektronik (2)
Energi (1)
Fastigheter (1)
Finansiella tjänster (5)
Förlag,Tryck och Grafik (1)
Hälsa och kosmetik (2)
Ingenjörstjänster (3)
IT (6)
IT Hårdvara (1)
IT Mjukvara (4)
Konsulttjänster management (3)
Livsmedel (1)
Media, musik och film (1)
Partihandel och import (3)
Redovisning och revision (3)
Rekrytering och bemanning (21)
Renhållning (1)
Restaurang och storhushåll (1)
Sjukvård och hälsa (1)
Stat och kommun (8)
Tillverkning övrigt (7)
Transport och lager (2)
Utbildning (1)
Uthyrningsverksamhet (1)
Varvsindustri (1)