Bransch

Affärstjänster - Övrigt (14)
Bank och lån (1)
Bioteknik/Läkemedel (2)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (2)
Bygg & Anläggning - Industri (5)
Bygg & Anläggning -Kulturbyggnader (1)
Detaljhandel (2)
Ej specificerat/Övrigt (11)
Fastigheter (1)
Finansiella tjänster (3)
Fordon Försäljning och Service (3)
Fordon Tillverkning (2)
Ingenjörstjänster (6)
IT (9)
IT Hårdvara (1)
IT Internet/webbutveckling (1)
IT Mjukvara (3)
Konsulttjänster management (3)
Livsmedel (1)
Media, musik och film (4)
Redovisning och revision (1)
Reklam och PR (1)
Rekrytering och bemanning (1)
Stat och kommun (7)
Telekommunikation (1)
Tillverkning övrigt (8)