Bransch

Affärstjänster - Övrigt (3)
Arkitektur och design (1)
Bank och lån (1)
Bioteknik/Läkemedel (1)
Bygg & Anläggning - Industri (4)
Bygg & Anläggning -Kulturbyggnader (1)
Detaljhandel (3)
Ej specificerat/Övrigt (9)
Elektronik (1)
Energi (1)
Fastigheter (3)
Finansiella tjänster (5)
Förlag,Tryck och Grafik (1)
Ingenjörstjänster (4)
IT (3)
IT Hårdvara (1)
IT Internet/webbutveckling (1)
IT Mjukvara (4)
Konsulttjänster management (4)
Media, musik och film (1)
Partihandel och import (1)
Redovisning och revision (3)
Rekrytering och bemanning (32)
Renhållning (1)
Stat och kommun (11)
Telekommunikation (1)
Tillverkning övrigt (5)
Transport och lager (3)
Utbildning (1)
Uthyrningsverksamhet (1)
Varvsindustri (1)