Bransch

Affärstjänster - Övrigt (3)
Bygg & Anläggning - Fastigheter (4)
Bygg & Anläggning - Industri (5)
Detaljhandel (2)
Ej specificerat/Övrigt (18)
Elektronik (1)
Energi (2)
Fastigheter (1)
Finansiella tjänster (9)
Fordon Tillverkning (1)
Försäkring (2)
Ingenjörstjänster (3)
IT (11)
IT Hårdvara (3)
IT Internet/webbutveckling (1)
IT Mjukvara (11)
Konsulttjänster management (2)
Livsmedel (3)
Partihandel och import (1)
Redovisning och revision (4)
Rekrytering och bemanning (1)
Resor och Turism (1)
Restaurang och storhushåll (2)
Sjukvård och hälsa (1)
Stat och kommun (5)
Tillverkning övrigt (1)
Transport och lager (1)
Utbildning (6)