Jobb i kategorin Försvar, Säkerhet, Räddningstjänst

<< föregående | Visar 1-22 av 22 resultat | nästa >>
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Vi söker dig som vill arbeta som säkerhetsbefäl på Underrättelse- och säkerhetssektionen. Säkerhetstjänsten är ett brett område som dagligen bjuder på varierande arbetsuppgifter. Huvudsakliga arbetsuppgifter Som säkerhetsbefäl kommer du att handlägga uppgifter inom området säkerhetsskyddstjänst. Du är inom sektionen ansvarig för säkerhetsrapportering, vapen- och ammunitionsärenden, skyddsobjektsfr...
Fullständig jobbeskrivning
Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildning. Arbetet inleds med att du genomför ca 12 månader officersutbildning med lön. Utbildningen startar 2018-04-30 och genomförs i huvudsak vid Militärhögskolan Karlberg. Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som går Officersprogrammet. När du är k...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Vi söker dig som vill arbeta som underrättelseofficer på Underrättelse- och säkerhetssektionen. Underrättelsetjänsten är ett brett område som dagligen bjuder på varierande arbetsuppgifter. Huvudsakliga arbetsuppgifter Du tar del av och bearbetar stora mängder information med ett krav på att leverera rätt uppgifter i rätt tid. Genom att inhämta information från främst rapporter och egna system bedö...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Skåne län (2 dagar sedan)
Militärregion Syd (MRS) söker två stabsassistenter Militärregion Syd (MR S) är ett krigsförband lokaliserat till Revingehed. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tillfälligt tjänstgörande och hemvärn. Chefen för militärregion syd med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Du ingår i en underhållsgrupp på Underhållsplutonen. Underhållsplutonen är bataljonens viktigaste resurs när det gäller sjukvård, reparationer och förnödenhetsförsörjning. Underhållsgruppens huvuduppgift är säkerställa bataljonens uthållighet genom att leverera förnödenheter såsom drivmedel, ammunition, förplägnad och förbrukningsmateriel. Uppgiften innebär bland annat...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Du ingår i en reperationsgrupp tillhör Underhållsplutonen. Underhållsplutonen är bataljonens viktigaste resurs när det gäller sjukvård, reparationer och förnödenhetsförsörjning. Reperationsgruppens huvuduppgift är att understödja förbandets enheter med reperationer och reservdelar. Arbetet som gruppen utför kan ske i såväl verkstadslokaler med ordnad reservdelsförsörjn...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Som förstärkningssoldat så ingår du i en chefsstödsgrupp som är underställd skvadronsledningen. Din huvuduppgift är att stödja skvadronsledningen på stabsplats med allt från upprättande, bemanning och drift, till säkerställandet att sambandet uppåt och nedåt i organisationen fungerar. Som förstärkningssoldat har du också ansvar för att stödja i underhållstjänsten på s...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Du är chef för underhållsgruppen som tillhör Underhållsplutonen. Underhållsplutonen är bataljonens viktigaste resurs när gäller sjukvård, reparationer och förnödenheter. Underhållsgruppens huvuduppgift är att understödja förbandets enheter med förnödenheter. Underhållsgruppens förflyttar sig huvudsakligen i terränggående fordon. Uppgiften skall kunna lösas under alla å...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
Kock HMS Skaftö Göteborg 17.Bevakningsbåtkompaniet söker kock till HMS Skaftö. 17.Bevakningsbåtkompaniet är ett marint krigsförband som produktionsleds av Amfibieregementet. Bevakningsbåtkompaniet ska kunna: Tillsammans med övriga FM kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, möta kränkningar och angreppshandlingar samt agera för att tillvarata svenska intressen. Etablera och upprätthålla sjökontr...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Du ingår i en ledningsgrupp. Ledningsgruppen är bataljonschefens resurs för att utöva ledning av betaljonens inhämtningsresurser. Till din hjälp har du flertalet olika tekniska stödsystem för ledning och uppföljning av bataljonen. Ledningsgruppen förflyttar sig huvudsakligen med terränggående fordon samt med ett lätt alternativ även till fots. Uppgifterna skall kunna l...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Uppsala län (3 dagar sedan)
Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildning. Arbetet inleds med att du genomför ca 12 månader officersutbildning. Utbildningen genomförs med lön och påbörjas 2018-04-30 vid Militärhögskolan Karlberg. Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som genomför Officersprogrammet. När du är klar m...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Sambandsoperatör GSS/K Göteborg 17.Bevakningsbåtkompaniet söker sambandsoperatör till förbandets fartyg. 17.Bevakningsbåtkompaniet är ett marint krigsförband som produktionsleds av Amfibieregementet. Bevakningsbåtkompaniet ska kunna: Tillsammans med övriga FM kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, möta kränkningar och angreppshandlingar samt agera för att tillvarata svenska intressen. Etablera...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Marinens Sjöövervakning utgörs av två modernt tekniskt utrustade ledningscentraler, vars huvuduppgift är att övervaka svenskt sjöterritorium och närliggande havsområden av intresse med olika typer av sensorer. Marinens Sjöövervakning ingår som del i nationens operativa verksamhet och är i gång året runt, dag som natt. Vi deltar i nationella och internationella övningar och samverkansorgan, samt i ...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(4 dagar sedan)
Om tjänsten Stab- och trossplutonen innehåller funktionsdelar för en luftburen skvadron. Dessa funktioner verkar inom ramen för skvadron, och löser bland annat ledningsstöd, underhåll, sjukvårdstjänst, eldledningsförmåga och fältreparationer. Trossgruppens huvuduppgift är att säkerhetsställa skvadronens uthållighet genom att leverera förnödenheter så som drivmedel, ammunition och förbrukningsmater...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(4 dagar sedan)
Om tjänsten Stab- och trossplutonen innehåller funktionsdelar för en luftburen skvadron. Dessa funktioner verkar inom ramen för skvadron, och löser bland annat ledningsstöd, underhåll, sjukvårdstjänst, eldledningsförmåga och fältreparationer. Sjukvårdsgruppen är skvadronens viktigaste sjukvårdsresurs och har som huvuduppgift att omhänderta skadade samt transportera och överlämna dem vidare uppåt i...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(4 dagar sedan)
Om tjänsten Stab- och trossplutonen innehåller funktionsdelar för en luftburen skvadron. Dessa funktioner verkar inom ramen för skvadron och löser bland annat ledningsstöd, underhålltjänst, sjukvårdstjänst, eldledningsförmåga och fältreparationer. Som ledningsgruppchef på Stab- och trosspluton kommer du att vara skvadronens funktionsföreträdare inom ledning. Din huvuduppgift kommer vara att unders...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(4 dagar sedan)
Om tjänsten Stab- och trossplutonen innehåller funktionsdelar för en luftburen skvadron. Dessa funktioner verkar inom ramen för skvadron och löser bland annat ledningsstöd, underhållstjänst, sjukvårdstjänst, eldledningsförmåga och fältreparationer. Eldledningsgruppens huvuduppgift är att stödja chefen i planeringen och verkställandet av den indirekta elden i skvadronens strid. Eldledningsgruppen ä...
Fullständig jobbeskrivning
Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildning. Arbetet inleds med att du genomför ca 12 månader officersutbildning med lön. Utbildningen startar 2018-04-30 och genomförs i huvudsak vid Militärhögskolan Karlberg. Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som går Officersprogrammet. När du är k...
Fullständig jobbeskrivning
Sökande enhet 11. Militärpolisbataljonen är ett insatsförband vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Därutöver understödjer 11. Militärpolis-bataljonen andra förband vid genomförande av operationer. Detta genom exempelvis brottsutredningar, hantering av frihetsberövade personer, trafiktjänst, personskydd samt kriminalunderrättelsetjänst. Arbetet inne...
Fullständig jobbeskrivning
Vem är du: Vi söker dig som letar efter en utmaning och vill påverka din framtid. Tjänsten som Fältarbetsdykare innebär högt tempo, varierande arbetsuppgifter och höga krav på dig som individ. Lockar fysiska utmaningar, dykning, komplicerade uppgifter under vatten (tex sprängning), att arbeta i en liten enhet, genomföra långa förflyttningar på land till fots el med fordon samt spaningsuppgifter. D...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Skåne län (5 dagar sedan)
Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildning. Arbetet inleds med att du genomför ca 12 månader officersutbildning med lön. Utbildningen startar 2018-04-30 och genomförs i huvudsak vid Militärhögskolan Karlberg. Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som går Officersprogrammet. När du är k...
Fullständig jobbeskrivning
Göteborgs stad., Räddningstjänsten Storgöteborg - Göteborg, Västra Götalands län, 40224(56 dagar sedan)
Vi söker sommarvikarierande brandmän Räddningstjänsten Storgöteborg är ett av Sveriges största räddningstjänstförbund med cirka 850 medarbetare, en omsättning på cirka 800 mkr och svarar för räddningstjänst och förebyggande skydd i våra sex medlemskommuner Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Vi strävar efter att spegla samhället i stort för att vinna de fördelar som en jämn...
Fullständig jobbeskrivning
<< föregående | Visar 1-22 av 22 resultat | nästa >>