Val
    • Remove Selection Försvar/ Säkerhet/ Räddningstjänst
            Förfina din sökning
            Publiceringsdatum
            Bransch
            Befattning
            Karriärnivå
            Utbildningsnivå
            Antal års erfarenhet
            Anställning
            Företag
            Jobbtitel

            Jobb i kategorin Försvar, Säkerhet, Räddningstjänst

            << föregående | Visar 1-25 av 66 resultat | nästa >>
            13. SÄKERHETSBATALJON 13. Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete med att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet. Våra verkansdelar arbetar operativt och löser uppgifter kopplat mot säkerhetshotande verksamhet i form av främma...
            Fullständig jobbeskrivning
            13. SÄKERHETSBATALJON 13. Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete med att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet. Våra verkansdelar arbetar operativt och löser uppgifter kopplat mot säkerhetshotande verksamhet i form av främma...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Uppsala län (2 dagar sedan)
            1615.Stabskomp LSS Strilbataljon söker Kvartermästare/Adjutant OR7. Luftstridsskolan (LSS) är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. LSS har tre flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan samt Flygbefälsskolan. Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av Högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Uppsala län (2 dagar sedan)
            Sambandsbefäl till Uppsala Flygplats Befattningsbeskrivning: Du kommer att ingå i 52. Flygbaskompaniets Sambandstropp. Troppen ansvarar för flygbasens tekniska drift. Att jobba hos oss är ett mycket varierat och utvecklande jobb. Arbetet sträcker sig från administrativt jobb till att genomföra drift och underhåll under fältmässiga förhållanden. Tjänsten kräver god fysik och det ges möjlighet till ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Uppsala län (2 dagar sedan)
            Sökande enhet: 5.BasEnheten består av enhetsledning, två kompanier och en Säkmarkpluton. 52.Flygbaskompaniet som är ett av kompanierna har uppgiften att säkerställa flygplatsdriften på Uppsala flygplats. 522.R3 pluton är en del av 52.Flygbaskompaniet och har till huvuduppgift att sköta flygplatsräddningstjänsten och flygfältarbetstjänsten vid Uppsala flygplats. Huvudsakliga arbetsuppgifter: Tjänst...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
            Markstridsskolan (MSS) är organiserad i fyra olika enheter; stab, utbildning, utveckling och träning. Den utlysta tjänsten är placerad vid Träningsavdelningen som ingår i Träningsenheten i Skövde. Avdelningen består av fem verksamhetsområden, Ledningsträninganläggning (LTA), Besättningsträningsanläggning 122 (BTA), Stridsträningsanläggning bebyggelse (STA MOUT), samt Stridsträningsanläggning fält ...
            Fullständig jobbeskrivning
            LÄRARE FLYGFÄLTSARBETSTJÄNST (R3) TILL R3 Avdelningen/BBS/ LSS, ARBETSORT HALMSTAD Övergripande: R 3 Avdelningen ansvarar för funktionen R3 - räddning, röjning och reparation - inom flygvapnet. R3 Avd utbildar personal som sköter räddnings- och flygfältsarbetstjänst på Försvarsmaktens flygplatser. Att vara lärare på R3 skolan innebär att du kan se fram emot en kontinuerlig kompetensutveckling såvä...
            Fullständig jobbeskrivning
            Arbetsuppgifter i stort Som yrkesinformatör stödjer du förbandets rekryteringskoordinator och genomför den planerade rekryteringsverksamheten. Du skall även bidra till utveckling av arbetssätt, processer och verktyg inom området rekrytering och yrkesinformation. Yrkesinformatörens huvuduppgift är yrkesinformation samt försvarsmaktsupplysning och har en viktig roll i mötet med rekryteringsmålgruppe...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
            Fartygschef - FC Sökande enhet: 17. Bevakningsbåtkompaniet i Göteborg är ett marint krigsförband som produktionsleds av Amfibieregementet. Bevakningsbåtkompaniet ska kunna: Tillsammans med övriga FM försvara Sverige mot väpnat angrepp, möta kränkningar och angreppshandlingar samt agera för att tillvarata svenska intressen. Etablera och upprätthålla sjökontroll inom ett område, främst skärgårds- el...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
            Sekond - S Sökande enhet: 17. Bevakningsbåtkompaniet i Göteborg är ett marint krigsförband som produktionsleds av Amfibieregementet. Bevakningsbåtkompaniet ska kunna: Tillsammans med övriga FM försvara Sverige mot väpnat angrepp, möta kränkningar och angreppshandlingar samt agera för att tillvarata svenska intressen. Etablera och upprätthålla sjökontroll inom ett område, främst skärgårds- eller ku...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
            Sonarofficer - SonO Sökande enhet: 17. Bevakningsbåtkompaniet i Göteborg är ett marint krigsförband som produktionsleds av Amfibieregementet. Bevakningsbåtkompaniet ska kunna: Tillsammans med övriga FM försvara Sverige mot väpnat angrepp, möta kränkningar och angreppshandlingar samt agera för att tillvarata svenska intressen. Etablera och upprätthålla sjökontroll inom ett område, främst skärgårds-...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmaktens Tekniska Skola i Halmstad söker militär teknisk lärare inom elektroteknik. Vi erbjuder stora möjligheter till utveckling inom både teknik och pedagogik eftersom vi bedriver utbildning inom många skilda områden t.ex. elteknik, datateknik, radio/transmission, sensor, avionik m.m. El/tele-sektionen är en del av Grundläggande Teknikavdelningen vid Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS) ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Uppsala län (2 dagar sedan)
            LSS söker Miljöhandläggare till Luftstridsskolan i Uppsala, civil befattning. Beskrivning av befattningen Miljöhandläggaren ingår i Flottiljstaben vid Luftstridsskolan. I rollen som miljöhandläggare stödjer du verksamheten med specialistkompetens inom miljö- och hälsoskyddsområdet kopplat till bl a tillståndspliktig och anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetet...
            Fullständig jobbeskrivning
            Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs mer om Livbataljon här Vi söker dig som vill ingå i försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara Försvarsmaktens ansikte utåt! Huvudsakliga arbetsuppgifter Du ingår i S3-funktionen vid bataljonsstaben. Sektionen består av nio stycken ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
            Vi söker dig som vill arbeta som underrättelseofficer på Underrättelse- och säkerhetssektionen. Underrättelsetjänsten är ett brett område som dagligen bjuder på varierande arbetsuppgifter. Huvudsakliga arbetsuppgifter Du tar del av och bearbetar stora mängder information med ett krav på att leverera rätt uppgifter i rätt tid. Genom att inhämta information från främst rapporter och egna system bedö...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
            Vi söker dig som vill arbeta som säkerhetsbefäl på Underrättelse- och säkerhetssektionen. Säkerhetstjänsten är ett brett område som dagligen bjuder på varierande arbetsuppgifter. Huvudsakliga arbetsuppgifter Som säkerhetsbefäl kommer du att handlägga uppgifter inom området säkerhetsskyddstjänst. Du är inom sektionen ansvarig för säkerhetsrapportering, vapen- och ammunitionsärenden, skyddsobjektsfr...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Uppsala län (3 dagar sedan)
            FMTIS Driftenheten (DriftE) genomför teknisk bevakning, driftövervakning samt underhåll och fjärravhjälpande åtgärder inom Försvarsmaktens (FM) strategiska nät. DriftE fördelar och prioriterar uppgifter till FMTIS Genomförandeenheter (GE) avseende drifts-, utbyggnads- samt underhållsuppgifter på ledningsstödssystem. Försvarsmaktens Larmcentral (FMLC) genomför larmövervakning för av FM särskilt pri...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
            Tidvistjänstgörande ledningssoldat till Fältsjukhuset Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Från den 1 januari 2013 tillfördes två Sjukhuskompanier FömedC i Göteborg. Fältsjukhuset Från den 1 januari 2016 gick 1. och 2. Sjukhuskompaniet in i en gemensam produktionsorganisation i fredstid. Fältsjukhuset består av kompani...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
            Heltidstjänstgörande ledningssoldat till Fältsjukhuset Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Från den 1 januari 2013 tillfördes två Sjukhuskompanier FömedC i Göteborg. Fältsjukhuset Från den 1 januari 2016 gick 1. och 2. Sjukhuskompaniet in i en gemensam produktionsorganisation i fredstid. Fältsjukhuset består av kompan...
            Fullständig jobbeskrivning
            Regionalstab Nord (RS N) söker samverkansofficer J5/9 Regional stab Nord (RS N) är ett krigsförband lokaliserat till Boden. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tidvis tjänstgörande och hemvärn. Chefen för MR N med regional stab (RS) leder underställda förband, samverkar med regionala aktörer, leder säkerhets- och underrätte...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Uppsala län (3 dagar sedan)
            TSL C2I Mark MSK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av FM Ledningssystem samt utgör FM beställare av drift och förvaltning inom Ledningssystemområdet. TSL C2I Mark är placerad vid Materielsystemsektionen Arbetsuppgifter Materielsystemen omfattar system inom Försvarsmaktens markförband. Resor såväl inom Sverige som utomlands ingår i arbetet. Arbetet innefattar en hög grad av koordi...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Uppsala län (3 dagar sedan)
            Tekniksystemledare (TSL) Fältradio MSK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av FM Ledningssystem samt utgör FM beställare av drift och förvaltning inom Ledningssystemområdet. Tjänsten är placerad vid Materielsystemsektionen Arbetsuppgifter Materielsystemen omfattar system inom Försvarsmaktens markförband. Resor såväl inom Sverige som utomlands ingår i arbetet. Arbetet innefattar en ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Luftvärnet är inne i ett expansivt skede med stora nyanskaffningar av luftvärnsmateriell och söker därför två stabsassistenter till 97-kompaniet vid Luftvärnsbataljonen. Vi söker dig som är en driftig, uppgiftssökande lagspelare som med gott omdöme och gärna tar till dig utmaningar både i fält och hemma på kompaniet Som stabsassistent arbetar du med att underlätta kompanichefens beslutsfattande i ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
            Huvudsakliga arbetsuppgifter Som chef S6 leder du bataljonen i arbetet med att utveckla ledningssystem samt signalskyddstjänsten. Samverka med enheter på bataljonen, inom regementet, sidoordnade förband samt högre chef kopplat till sektionens ansvarsområden. C S6 stödjer bataljonen med information och ledningssystemkompetens. Företräder bataljonen i arbetsgrupper och forum inom lednings- och samba...
            Fullständig jobbeskrivning
            Två underättelsebefäl OR6/T till Norrbottens flygflottilj Stab OM TJÄNSTEN Underättelsebefälen tillhör Underrättelse- och Säkerhetssektionen (A2) vid F 21 stab. Flottiljstaben består av ett sextiotal medarbetare, varav ca tio stycken är placerade vid A2 sektionen. Huvudsakliga arbetsuppgifter Du tar del av och bearbetar stora mängder information med ett krav på att leverera rätt uppgifter i rätt t...
            Fullständig jobbeskrivning
            << föregående | Visar 1-25 av 66 resultat | nästa >>