Jobb i kategorin Försvar, Säkerhet, Räddningstjänst

<< föregående | Visar 1-25 av 63 resultat | nästa >>
Försvarsmakten - Såtenäs, Västra Götalands län(7 timmar sedan)
Teknisk avdelning vid logistikenheten på F7 söker en sektionschef för teknisk kundmottagning (TKM) med placering i Såtenäs. Den tekniska avdelningen samordnar teknisk tjänst för mark- och basmateriel inom garnisonen. Avdelningen är indelad i bland annat en sektion för teknisk kundmottagning (TKM) som är garnisonens huvudsakliga hänvisning beträffande materielunderhåll för mark- och basmateriel. TK...
Fullständig jobbeskrivning
Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens (FM) krav kan få anställning som officer. Arbetet inleds med att du genomför ca 18 månader officersutbildning med lön. Utbildningen startar i juni 2020 och genomförs i huvudsak vid Militärhögskolan Karlberg. En stor del av utbildningen kommer dock att genomföras vid någon av funktionsskolorna i till exempel Borensberg, Halmstad, Enköping...
Fullständig jobbeskrivning
Militär sambandstekniker F 21 Luleå Nu söker F 21 en specialistofficer (OR6) som sambandstekniker till 344. Sambandstroppen med placering i Luleå Om tjänsten Teledrift ansvarar för drift och underhåll teknikdelarna av Kallax Flygplats. I Teledrifts arbetsuppgifter ingår drift och underhåll av flygledarnas och meteorologernas ledningssystem, radiosystem, navigerings- och inflygningshjälpmedel, flyg...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) i Halmstad expanderar och ska under 2020 anställa nya medarbetare. Är du pedagogisk och intresserad av att lära ut teknik till andra? Vill du jobba med trådlös kommunikation inom militära systemplattformar? Vill du ha ett jobb med omväxlande arbetsuppgifter och personliga utvecklingsmöjligheter? Då ska du söka denna befattning som specialistofficer på OR7 nivå...
Fullständig jobbeskrivning
Must söker inhämtare/analytiker till Webbunderrättelseavdelningen Sökande enhet Webbunderrättelseavdelningen vid Musts underrättelsekontor bedriver inhämtning på webben. Som inhämtare/analytiker på Webbunderrättelseavdelningen kommer du inhämta, bearbeta och delge information inhämtad på webben till mottagare både inom och utanför Försvarsmakten. Hos oss börjar du för att du vill arbeta med frågor...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmaktens logistik, FMLOG, bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter. Vår unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet. Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls. Vi eftersträvar en stark värdegrund so...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmaketens tekniska skola (FMTS) i Halmstad expanderar och ska under 2020 anställa nya medarbetare. Är du pedagogisk och intresserad av att lära ut teknik till andra? Vill du jobba med nätverksteknik och datakommunikation inom militära systemplattformar? Vill du ha ett jobb med omväxlande arbetsuppgifter och personliga utvecklingsmöjligheter? Då ska du söka denna befattning som specialistoff...
Fullständig jobbeskrivning
Tidvis anställd närskyddssoldat Befattningen erbjuder Är du intresserad av en tjänst i Försvarsmakten som du kan kombinera med en annan anställning? Passa då på att söka en tjänst som tidvis anställd soldat på 4.Sjöstridsflottiljen. Du kommer tjänstgöra ca tre till fyra veckor per år uppdelat på ca två till fyra tillfällen där vi dels genomför egen kompetenshöjande utbildning och dels deltar i övn...
Fullständig jobbeskrivning
Sökande enhet Webbunderrättelseavdelningen vid Musts underrättelsekontor bedriver inhämtning på webben. Som inhämtare/analytiker på Webbunderrättelseavdelningen kommer du inhämta, bearbeta och delge information inhämtad på webben till mottagare både inom och utanför Försvarsmakten. Hos oss börjar du för att du vill arbeta med frågor som är viktiga och vill bidra till ett starkare försvar av Sverig...
Fullständig jobbeskrivning
Du tillhör Regional Stab Nord, som är placerad i Boden. Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Inom ramen för detta arbete kommer Militärregion Nord omorganiseras från och med 2020-01-01. Regeringen förväntas besluta om att Milit...
Fullständig jobbeskrivning
Norrbottens flygflottilj F 21 söker en sambandsofficer till flottiljstabens avdelning för sambands- och informationssystemtjänst. Befattningen erbjuder Vill du som tidigare arbetat som officer i Försvarsmakten eller som redan gör det någon annanstans än vid F 21 ta dig an stora utmaningar med att utveckla ledningsförmågan vid ett förband under tillväxt? Vill du göra skillnad för förbandets olika e...
Fullständig jobbeskrivning
Norrbottens flygflottilj F 21 söker ett sambandsbefäl till flottiljstabens avdelning för sambands- och informationssystemtjänst. Befattningen erbjuder Vill du som tidigare arbetat som officer i Försvarsmakten eller som redan gör det någon annanstans än vid F 21 ta dig an stora utmaningar med att utveckla ledningsförmågan vid ett förband under tillväxt? Vill du göra skillnad för förbandets olika en...
Fullständig jobbeskrivning
Vill du vara med att utveckla MHS K utbildningsprocess och är insatt i Försvarsmaktens utbildningssystem, då är du den person som vi söker. Du drivs av utvecklingsfrågor och är en rutinerad stabsofficer som är väl bevandrad i Försvarsmaktens och Försvarshögskolans regelverk avseende utbildning. Dina främsta egenskaper är att du har förmåga att självständigt och på ett strukturerat sätt driva uppgi...
Fullständig jobbeskrivning
Strilbataljonen Flygvapnets stridslednings-och luftbevakningsbataljon har till uppgift att luftbevaka svenskt luftrum och leda våra stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt från anläggningar båda ovan och under jord. Strilförsvarskompaniet ansvarar för att skydda bataljonens fasta och rörliga anläggningar. Tjänsten I den dagliga tjänsten löser du ut bevakning, patrulleri...
Fullständig jobbeskrivning
Vattenfall AB - Göteborg, Västra Götalands län(2 dagar sedan)
Vattenfalls enhet för avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar, Business Unit Nuclear Decommissioning (BUND), söker en biträdande Säkerhetsskyddschef som ska ansvara för säkerhetsskyddet och vara kravställande inom området fysiskt skydd. Tjänsten är placerad på Avdelning Safety (GD-S) som har det övergripande ansvaret inom områdena arbetsmiljö, säkerhet, säkerhetsskydd, miljö (HSSE) sam...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Skövde eller Revinge, Västra Götalands län(2 dagar sedan)
Har du flerårig erfarenhet av säkerhetsarbete och söker en tjänst där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll? Då kan det här vara tjänsten för dig. FMTS Markverkstadsenhet (MvE) behöver rekrytera en säkerhetshandläggare till Ledningsstödsektionen. Sektionen har bland annat uppgift att leda säkerhetsarbetet på MvE och dess avdelningar. Uppgiften löses genom att aktivt stödja avdelningarna g...
Fullständig jobbeskrivning
Är du intresserad av simulatorer och utveckling av dessa? Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? I så fall har vi en plats för dig – tillsammans skapar vi förutsättningar för Flygvapnets taktiska utveckling med Strilbataljonen i fokus. Luftstridsskolan (LSS) är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. LSS har tre flygvapengemensamma skolor: Flygskolan,...
Fullständig jobbeskrivning
Genomförandeavdelning Enköping TELE utgör en av Försvarsmaktens hörnstenar för att utföra underhåll på ledningssystem och kommunikationssystem inom Militär Region Mitt. Avdelningen är en av fem avdelningar som tillhör Genomförande Enhet Mitt. Genomförandeenhet Mitt samordnar drift och underhåll för IT- och telekommunikation inom Militär Region Mitt och är en viktig del i försvarsmaktens utveckling...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Skövde, Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Har du god erfarenhet av arméns verksamhet? Då finns nu en möjlighet att söka sig till Markstridsskolan (MSS), som söker en publikationsofficer till arméns publikationsavdelning. Tycker du att det borde vara bättre ordning i reglementsfloran? Vill du vara en av de första att veta vad som ska stå i nya SoldF? Vi söker dig som vill ta ett helhetsgrepp på alla bestämmelser och anvisningar som MSS ans...
Fullständig jobbeskrivning
Logistikofficer Marinstaben Marinstaben är ett marint ledningsförband lokaliserat på Muskö utanför Nynäshamn. Marinstaben utövar en sammanhållen ledning av de marina förbanden vilket omfattar all utbildning, övning samt operationer med marina förband. Marinstaben är under tillväxt och söker en engagerad och positiv kollega som vill vara med och utveckla marinen. Befattningen är placerad på Stabsav...
Fullständig jobbeskrivning
Marinstridsavdelningen (MsA) vid Sjöstridsskolan söker en simulatorofficer. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträdesdatum enligt överenskommelse. Vid MsA bedrivs teoretisk och praktisk utbildning av såväl sjömän, kadetter och officerare. Förutom utbildning omfattar verksamheten även stöd till de marina förbanden i form av simulatorträning, träning till sjöss (s.k. STEAM) samt övningspl...
Fullständig jobbeskrivning
Totalförsvarets Skyddscentrum i Umeå söker dig som vill bli officer Vi söker dig som vill jobba som officer. Du erbjuds ett stimulerande arbete som chef och ledare där du kan göra skillnad på riktigt. Sökande enhet 1. CBRN-kompaniet är Försvarsmaktens specialistkompetens inom CBRN där den främsta uppgiften är att reducera effekten av massförstörelsevapen. Det innebär bl.a. att fastställa utbrednin...
Fullständig jobbeskrivning
Strilbataljon Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon har till uppgift att luftbevaka svenskt luftrum och leda stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt från anläggningar runtom i landet. Strilförsvarskompaniet är ett säkerhetsförband som ansvarar för att skydda bataljonens fasta och rörliga anläggningar. Strilförsvarskompaniet Huvuduppgiften för Strilförsv...
Fullständig jobbeskrivning
Vill du bidra till Sveriges försvar och landets säkerhet? Har du erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling? Är du en kommunikativ och sammarbetsorienterad person som trivs med stora kontaktytor? Då kan det här vara en roll för dig! Juridik- och säkerhetsstaben kravställer, kontrollerar och stödjer FMV internt inom området säkerhetsskydd. Vi fungerar som stöd i na...
Fullständig jobbeskrivning
Välkommen att tjänstgöra i Regional stab vid MR S Södra Militärregionen (MR S) Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. Che...
Fullständig jobbeskrivning
<< föregående | Visar 1-25 av 63 resultat | nästa >>