Val
    • Remove Selection Försvar/ Säkerhet/ Räddningstjänst
            Förfina din sökning
            Publiceringsdatum
            Bransch
            Befattning
            Karriärnivå
            Utbildningsnivå
            Antal års erfarenhet
            Anställning
            Företag
            Jobbtitel

            Jobb i kategorin Försvar, Säkerhet, Räddningstjänst

            << föregående | Visar 1-25 av 98 resultat | nästa >>
            Verksamhetens övergripande mål är att stödja krigsförbanden vid P7 Revingehed med drift av simulatormateriel vid organisationsenheten. Utöver detta ska simulatoroperatören stödja med underhåll på materielen för att upprätthålla funktionalitet på utbildnings- och simulatorsystem. Ansvarsområden Målet för Simulatorcenter (SimC)är att stödja förbanden avseende drift av simulatorer som BT46, Manpack 3...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Såtenäs, Västra Götalands län(9 timmar sedan)
            Vi söker dig som vill arbeta som planeringsbefäl vid Skaraborgs flygflottilj. Om enheten Som planeringsbefäl ingår du i planeringsavdelningen, A5, som är en del av Flottiljstaben. Flottiljstaben är förbandschefens resurs för att lösa flottiljens uppgifter. Enheten består av ca 80 medarbetare och ansvarar för bland annat samordning och ledning av flottiljens uppgifter. A5 leder arbetet med planerin...
            Fullständig jobbeskrivning
            Arméns jägarbataljon är ett förband med särskilt uttagen personal som används mot kvalificerade mål som har mycket stor betydelse för en motståndare, ofta inne på dennes eget område. Arméns Jägarbataljon finns vid detachement Norrlands dragoner i Arvidsjaur och är en del av Norrbottens regemente, I19. Läs mer på: http://www.forsvarsmakten.se/ajb Om befattningen Som närskyddssoldat är du underställ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Arméns jägarbataljon är ett förband med särskilt uttagen personal som används mot kvalificerade mål som har mycket stor betydelse för en motståndare, ofta inne på dennes eget område. Arméns Jägarbataljon finns vid detachement Norrlands dragoner i Arvidsjaur och är en del av Norrbottens regemente, I19. Läs mer på: http://www.forsvarsmakten.se/ajb Om befattningen Som närskyddssoldat är du underställ...
            Fullständig jobbeskrivning
            LUFTSTRIDSSKOLAN FLOTTILJSTAB A6 SÖKER STÄLLFÖRETRÄDARE, TEKNISKT ANSVARIG LEDNINGSSYSTEM, STF TA. Arbetsort: Uppsala Beskrivning av arbetsplats: Luftstridsskolan (LSS) är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. LSS sätter även upp två krigsförband. LSS A6 ansvarar för och leder sambands- och informationssystemstjänsten (SIS) vid LSS och 16. Flygflottiljen. LSS A6 fu...
            Fullständig jobbeskrivning
            Luftstridsskolan i Uppsala söker Stridsledningsbefäl (OF1) till A3 Beskrivning av enheten A3 är en avdelning inom flottiljstaben som stödjer C LSS i ledning av förbandet genom order, direktiv och inriktningar samt prioriteringar. Dessutom samordnar och synkroniserar A3 i det korta tidsperspektivet (år) LSS verksamhet i fred, kris såväl som i krig. Arbetsuppgifter Som stridsledningsbefäl vid A3 är ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Livgardesgruppen söker en erfaren utbildningsofficer (OF2) som bataljonsmentor Livgardesgruppens uppgift är att utveckla och vidmakthålla 4st hemvärnsbataljoner, samt stödja frivilligorganisationerna inom Stockholms län (ej kustkommunerna). Till varje bataljon finns knutet en bataljonsmentor. Livgardesgruppen söker nu efter en bataljonsmentor som vill vara delaktig i vidareutvecklingen och skapa e...
            Fullständig jobbeskrivning
            Är du en erfaren analytiker som vill bidra till att Försvarsmaktens säkerhetsskydd inriktas i rätt riktning? Att identifiera och delge trender samt eventuella förändringar inom Försvarsmaktens säkerhetsintressen med rätt metoder är centralt för att Försvarsmakten ska kunna skydda sina operativa resurser. På säkerhetsskyddsavdelningen vid Musts säkerhetskontor arbetar några av Sveriges främsta spec...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Karlsborg, Västra Götalands län(14 timmar sedan)
            Beskrivning av enheten HUMINT-inriktning (Human Intelligence) inom underrättelsetjänst handlar i huvudsak om att skapa och vidmakthålla goda relationer med andra människor för att få access till särskilt efterfrågad information som kan bearbetas till underrättelser. Enheten är en del av 32. Underrättelsebataljon och kan arbeta med inhämtning i en rad olika operationsområden syftandes till att ge h...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Karlsborg, Västra Götalands län(14 timmar sedan)
            Beskrivning av enheten 32. Underrättelsebataljon är Sveriges enda av sitt slag och är specialiserat på inhämtning, sammanställning och analys av information om motståndaren. Logistikassistenten tillhör logistiksektionen (S4) på 32. Underrättelsebataljonens stabsavdelning. Sektionen arbetar med planering, beställning och uppföljning av logistik på förbandet, vilket främst omfattar förnödenhetsförsö...
            Fullständig jobbeskrivning
            Ledningsstridsskolan Försvarsmaktens centrum för ledningsförmåga - nu och i framtiden. Vi utbildar och tränar personal samt möjliggöra efterfrågad utveckling inom telekrigs-, ledningssystem- och ledningsområdet för Försvarsmakten och tillsammans med Totalförsvaret. LedSS är en intressant och dynamisk arbetsplats som hela tiden utvecklas inom Stabstjänst, Sambandstjänst, Telekrig, Psykologiska oper...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Såtenäs, Västra Götalands län(14 timmar sedan)
            Vi söker dig som är soldat och vill arbeta med kommunikation på Skaraborgs flygflottilj. I din roll som administratör i kommunikationstjänst ingår du i flottiljstaben och arbetar tillsammans med kommunikationschef och kommunikatör. Kommunikationstjänsten ansvarar för all extern och intern kommunikation vid förbandet. Arbetsuppgifter Vara behjälplig i alla delar av kommunikationsprocessen • Publice...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Frölunda, Västra Götalands län(14 timmar sedan)
            Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) Genomförandeavdelning Göteborg ingår i FMTIS Genomförandeenhet Väst där även GA Karlsborg, GA Skövde, GA Såtenäs samt GA Halmstad ingår. Som maskintjänstchef på trossbåt typ 600 kommer du att ansvara för diverse göromål på båten med tilläggsuppgift att vara behjälplig vid kabelförläggning. Då arbetet inte kräver heltidssysse...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Göteborg, Västra Götalands län(14 timmar sedan)
            Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) Genomförandeavdelning Göteborg ingår i FMTIS Genomförandeenhet Väst där även GA Karlsborg, GA Skövde, GA Såtenäs samt GA Halmstad ingår. Som maskintjänstchef på trossbåt typ 600 kommer du att ansvara för diverse göromål på båten med tilläggsuppgift att vara behjälplig vid kabelförläggning. Då arbetet inte kräver heltidssysse...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Karlsborg, Västra Götalands län(14 timmar sedan)
            Beskrivning av enheten Särskilda operationsgruppen (SOG) är ett specialförband inom Försvarsmaktens specialförbandssystem (FMSF) och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå. Läs mer: Särs...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - karlsborg, Västra Götalands län(14 timmar sedan)
            Beskrivning av enheten Särskilda operationsgruppen (SOG) är ett specialförband inom Försvarsmaktens specialförbandssystem (FMSF) och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå. Läs mer: Särs...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Karlsborg, Västra Götalands län(14 timmar sedan)
            Beskrivning av enheten Särskilda operationsgruppen (SOG) är ett specialförband inom Försvarsmaktens specialförbandssystem (FMSF) och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå. Läs mer: Särs...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Karlsborg, Västra Götalands län(14 timmar sedan)
            Beskrivning av enheten Särskilda operationsgruppen (SOG) är ett specialförband inom Försvarsmaktens specialförbandssystem (FMSF) och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå. Läs mer: Särskilda operationsgruppen...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Karlsborg, Västra Götalands län(14 timmar sedan)
            Beskrivning av enheten Särskilda operationsgruppen (SOG) är ett specialförband inom Försvarsmaktens specialförbandssystem (FMSF) och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå. Läs mer: Särs...
            Fullständig jobbeskrivning
            13.Säkerhetsbataljon söker Kvartermästare vid 315.Säkerhetspluton Sökande enhet 315.säkerhetspluton är en pluton vid 13.Säkerhetsbataljon och är Flygvapnets bidrag till bataljonen och är därmed grupperad vid LSS i Uppsala. Plutonen består av en plutonsledning samt tre säkerhetsgrupper och en sökgrupp. Plutonen löser nationella insatser för både Flygvapnet och 13.Säkerhetsbataljon. Huvudsakliga arb...
            Fullständig jobbeskrivning
            13.Säkerhetsbataljonen/315.Säkerhetspluton söker Stridsledare Sökande enhet 315.säkerhetspluton är en pluton vid 13.Säkerhetsbataljon och är Flygvapnets bidrag till bataljonen och är därmed grupperad vid LSS i Uppsala. Plutonen består av en plutonsledning samt tre säkerhetsgrupper och en sökgrupp. Plutonen löser nationella insatser för både Flygvapnet och 13.Säkerhetsbataljon. Huvudsakliga arbetsu...
            Fullständig jobbeskrivning
            Specialistofficer OR 6/7, Tjänstehundofficer till LSS i Uppsala Sökande enhet Luftstridsskolan/Basbefälskolan/Stödsektionen, i Uppsala Beskrivning av arbetsplats Luftstridsskolans Basbefälskola (BBS) utbildar chefer till Luftstridskrafternas flygbasförband. BBS svarar även för flygbasspecifik funktions- och specialutbildning inom Försvarsmakten. Vidare samordnar och leder BBS hundtjänsten inom Luf...
            Fullständig jobbeskrivning
            13.Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och är ett samarbete mellan armén, marinen och flygvapnet. Våra verkansdelar arbetar operativt och löser uppgifter kopplat mot de fem generiska säkerhetshoten: kriminalitet, subversion, främma...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Göteborg, Västra Götalands län(14 timmar sedan)
            OR6-7 Servicetroppchef Logistikpluton på heltid till 1.sjukhuskompaniet Servicetroppchef Logistikpluton på heltid till 1.sjukhuskompaniet Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. 1. Sjukhuskompaniet 1. Sjukhuskompaniet består av kompaniledning och fyra plutoner. 1. Sjukhuskompaniet bemannas av både kontinuerlig och tidvis ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Vattenfall AB Värme Drefviken söker en ny Bränsleingenjör Vattenfall AB Värme Drefviken driver och utvecklar Vattenfalls fjärrvärmeverksamhet i Haninge, Tyresö, Gustavsberg och Nacka kommun. Området är expansivt och vi jobbar aktivt med att vara förstahandsvalet för kunden. Värme Drefviken är CO2-neutrala sedan 2007. Bränsleavdelningens roll är att säkerställa att vi har rätt bränsle i rätt tid på...
            Fullständig jobbeskrivning
            << föregående | Visar 1-25 av 98 resultat | nästa >>