Val
    • Remove Selection Försvar/ Säkerhet/ Räddningstjänst
            Förfina din sökning
            Publiceringsdatum
            Bransch
            Befattning
            Karriärnivå
            Utbildningsnivå
            Antal års erfarenhet
            Anställning
            Företag
            Jobbtitel

            Jobb i kategorin Försvar, Säkerhet, Räddningstjänst

            << föregående | Visar 1-25 av 83 resultat | nästa >>
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(5 timmar sedan)
            Vill du bli en del av Arméns slagkraftigaste anfallsförband? Wartofta är ett kompani som präglas av framåtanda, vinnarinstinkt & god förbandsanda. Kompaniet är utrustat med Strv 122 & utgör den kraftfullaste delen av en Pansarbataljon. Vi söker dig som vill ha ett utmanande arbete som ställer stora krav på stresstålighet, personliga färdigheter och koncentrationsförmåga. Vi rekryterar förare, skyt...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(4 timmar sedan)
            Vill du bli en del av Arméns slagkraftigaste anfallsförband? Vi söker dig som vill ha ett utmanande arbete som ställer stora krav på stresstålighet, personliga färdigheter och koncentrationsförmåga. Wartofta är ett kompani som präglas av framåtanda, vinnarinstinkt & god förbandsanda. Kompaniet består av 3 stridsvagnsplutoner och en stab & trosspluton. Stab & trossplutonen understödjer kompaniet me...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Uppsala län (6 timmar sedan)
            Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildning. Arbetet inleds med att du genomför ca 12 månader officersutbildning. Utbildningen genomförs med lön och påbörjas 2018-04-30 vid Militärhögskolan Karlberg. Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som genomför Officersprogrammet. När du är klar m...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(8 timmar sedan)
            Sambandsoperatör GSS/K Göteborg 17.Bevakningsbåtkompaniet söker sambandsoperatör till förbandets fartyg. 17.Bevakningsbåtkompaniet är ett marint krigsförband som produktionsleds av Amfibieregementet. Bevakningsbåtkompaniet ska kunna: Tillsammans med övriga FM kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, möta kränkningar och angreppshandlingar samt agera för att tillvarata svenska intressen. Etablera...
            Fullständig jobbeskrivning
            Till PRE Risk & Crisis Management söker vi Projektchef med erfarenhet som installationsprojektledare. Om PRE PRE Risk & Crisis Management sköter brandskyddet åt flera av Sveriges största företag. Vi är specialister på behovsanpassade lösningar, och på att integrera brandlarm med olika släcksystem. Som certifierad anläggarfirma för både gassläcksystem och brandlarm erbjuder vi leverantörsoberoende ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(7 timmar sedan)
            Huvudsakliga arbetsuppgifter: Informationssystemsdriftledaren (ISDL) stödjer förbandet i planering av, utveckling av system och metod för och upprättande och drift av kvalificerade IS-system. I det dagliga arbetet tjänstgör ISDL på en ledningspluton och arbetar under övning och insats nära bataljonsstabens personal. Som ISDL jobbar du nära och arbetsleder informationsdrifltedarassistenten (ISDA). ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Östergötlands län(7 timmar sedan)
            Sökande enhet HR-avdelningen vid Helikopterflottiljens stab består idag av ett 15-tal medarbetare. Med bland annat HR-chef, personalchef, personalbefäl, HR-generalister, HR-specialist och funktionshandläggare. Avdelningen arbetar övergripande och konsultativt med HR-, rekryterings-, utbildnings- samt friskvårdsfrågor och stödjer chefer i olika typer av frågeställningar. Befattningen innebär krigsp...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Blekinge län (7 timmar sedan)
            Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, är det strategiska ledningsförbandet och utgör fundamentet för Försvarsmaktens ledningsförmåga. Vi är ett insatsförband som bland annat: • Leder, prioriterar, underhåller och förvaltar FM Strategiska nät, inbegripande bland annat FM sensor-nät och FM larmfunktion. Vi verkar i fred, kris och krig och är ständigt insatta. • Vi...
            Fullständig jobbeskrivning
            Underrättelseassistenter tillhör Underrättelse- och Säkerhetssektionen (S2) vid 1.helikopterskvadron (1.hkpskv) stab. Skvadronsstaben består av ett trettiotal medarbetare, varav ca tio stycken är placerade vid S2 sektionen. Huvudsakliga arbetsuppgifter Bedriver strukturerande bearbetning. Upprättar relevanta databaser samt upprätthåller dessa över tiden. Upprätthåller de informationssystem som anv...
            Fullständig jobbeskrivning
            Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildning. Arbetet inleds med att du genomför ca 12 månader officersutbildning med lön. Utbildningen startar 2018-04-30 och genomförs i huvudsak vid Militärhögskolan Karlberg. Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som går Officersprogrammet. När du är k...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Uppsala län (21 timmar sedan)
            IT-Försvarsförbandet har till uppgift att skydda Försvarsmaktens infrastruktur för informations- och ledningssystem mot angrepp samt att upprätthålla hög IT-säkerhet inom myndigheten. Detta görs genom såväl förebyggande säkerhetsarbete som intrångsdetektering och bevakning. Huvudsakliga arbetsuppgifter ITF bedriver verksamhet inom området CNO (Computer Network Operations). CNO är verksamhet som ut...
            Fullständig jobbeskrivning
            Avancerad sökpluton är en del av ingenjörbataljonen vid Ing 2 i Eksjö. Vid plutonen finns Försvarsmaktens avancerade sökgrupper samt hundgrupper med vapen- och explosivämnessökande hundekipage. Plutonen ingår regelbundet vid insatser där det genomförs högrisksök i en mängd olika miljöer och med varierande hot. Oftast samordnat med andra enheter. Som taktisk/operativ officer eller specialistofficer...
            Fullständig jobbeskrivning
            Svenska Spel - Stockholms län (1 dagar sedan)
            Informationssäkerhetschef Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också lande...
            Fullständig jobbeskrivning
            EOD-plutonen är en del av Ingenjörbataljonen vid Ing 2 i Eksjö. EOD löser kvalificerade amröjuppgifter som understöd till och i samverkan med andra förband. Detta genomförs både nationellt och utomlands i miljöer där hotet från oexploderad ammunition (OXA) och IED är stort. Enheterna är utrustade med kvalificerad uppgiftsanpassad utrustning. Den primära uppgiften för EOD-enheterna är insatser mot ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Huvudsakliga arbetsuppgifter Som säkerhetsofficer vid ATS G2 kommer ditt arbete främst bestå av: • Bearbetning och analys av säkerhetshot • Genomföra säkerhetsanalyser av egen verksamhet • Implementera säkerhetsskyddsåtgärder • Samverka med andra delar av säkerhetstjänsten • Genomföra utredning • Genomföra uppföljningsresor till insatsområden • Stödja de internationella insatserna Inom ramen för o...
            Fullständig jobbeskrivning
            EOD-plutonen är en del av Ingenjörbataljonen vid Ing 2 i Eksjö. EOD löser kvalificerade amröjuppgifter som understöd till och i samverkan med andra förband. Detta genomförs både nationellt och utomlands i miljöer där hotet från oexploderad ammunition (OXA) och IED är stort. Enheterna är utrustade med kvalificerad uppgiftsanpassad utrustning. Den primära uppgiften för EOD-enheterna är insatser mot ...
            Fullständig jobbeskrivning
            11.Militärpolisbataljon söker Stabstroppchef Nivå OR6-7 11. Militärpolisbataljonen(11.MP-bat) är ett insatsförband vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Därutöver understödjer 11.MP-bat andra förband vid genoförande av operationer. Detta genom exempelvis brottsutredningar, hantering av frihetsberövade personer, eskorttjänst, trafiktjänst, personskyd...
            Fullständig jobbeskrivning
            Insatsstaben har till uppgift att stödja Chefen Insats med relevant planerings-, genomförande-, och beslutstödsunderlag för ledning av Försvarsmaktens insatser både nationellt och internationellt. Underrättelse- och säkerhetsavdelningen har till uppgift att stödja med information och underrättelser i framtagandet av underlag i alla ovanstående delområden. I detta arbete hanteras ett omfattande inf...
            Fullständig jobbeskrivning
            Tekniker / Larmtekniker / Servicetekniker till Nordisk Larm & Teleteknik AB Nordisk Larm & Teleteknik AB expanderar och söker installations- och servicetekniker som har erfarenhet från larm och säkerhetsbranschen samt för tjänsten passande utbildning. Du har mycket goda tekniska kunskaper inom områdena Inbrottslarm, Kameraövervakning, Passerkontroll och Brandlarm. Vår verksamhet utgår idag från ko...
            Fullständig jobbeskrivning
            13. SÄKERHETSBATALJON är ett insatsförband som arbetar mot säkerhetshotande verksamhet nationellt och internationellt. Förbandet utbildas och övas i fredsbevarande och fredsframtvingande verksamhet och ska vara berett att lösa internationella uppdrag i omfattning som beslutas av riksdag och regering. Förbandet löser med hög beredskap uppgifter kopplat mot de generiska säkerhetshoten mot Försvarsma...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
            Markstridsskolan (MSS) är organiserad i fyra olika enheter; stab, utbildning, utveckling och träning. Den utlysta tjänsten är placerad vid Träningsavdelningen som ingår i Träningsenheten i Skövde. Avdelningen består av fem verksamhetsområden, Besättningsträningsanläggning (BTA), Ledningsträninganläggning (LTA), StriSimPC, Stridsträningsanläggning bebyggelse (STA MOUT) samt Stridsträningsanläggning...
            Fullständig jobbeskrivning
            Finspångs kommun - Samhällsbyggnad - Finspång, Östergötlands län, 61280(2 dagar sedan)
            Finspångs kommun har drygt 21 000 invånare. Kommunen är organiserad i sektorer under en verksamhetsnämnd; kommunstyrelsen. Våra största verksamhetsområden är skola och barnomsorg samt vård och social omsorg och vi arbetar även med samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor med mera. Finspångs kommun har ca 1700 anställda. Näringslivet domineras av högteknologiska internationella industrier....
            Fullständig jobbeskrivning
            Finspångs kommun - Samhällsbyggnad - Finspång, Östergötlands län, 61280(2 dagar sedan)
            Finspångs kommun har drygt 21 000 invånare. Kommunen är organiserad i sektorer under en verksamhetsnämnd; kommunstyrelsen. Våra största verksamhetsområden är skola och barnomsorg samt vård och social omsorg och vi arbetar även med samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor med mera. Finspångs kommun har ca 1700 anställda. Näringslivet domineras av högteknologiska internationella industrier....
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
            Nu söker vi två stycken Stabsofficerare till Skaraborgs flygflottilj! Huvudsakliga arbetsuppgifter Dina uppgifter kommer bl.a. att innebära arbete med beredning och analys inför produktions- och krigsförbandsdialoger och F 7 verksamhetsplanering. Det innebär genomföra periodisk rapportering och uppföljning mån/Kvr/DÅR/ÅR. Uppgiften omfattar även utveckling av 7.Flygflottiljens krigs- och mobiliser...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Skåne län (2 dagar sedan)
            Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildning. Arbetet inleds med att du genomför ca 12 månader officersutbildning med lön. Utbildningen startar 2018-04-30 och genomförs i huvudsak vid Militärhögskolan Karlberg. Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som går Officersprogrammet. När du är k...
            Fullständig jobbeskrivning
            << föregående | Visar 1-25 av 83 resultat | nästa >>