Val
    • Remove Selection Försvar/ Säkerhet/ Räddningstjänst
          • Remove Selection Senaste 7 dagarna
           Förfina din sökning
           Bransch
           Befattning
           Karriärnivå
           Utbildningsnivå
           Antal års erfarenhet
           Anställning
           Företag
           Jobbtitel

           Jobb i kategorin Försvar, Säkerhet, Räddningstjänst

           << föregående | Visar 1-25 av 98 resultat | nästa >>
           Har du gedigen erfarenhet av ledarskap? Är du van att leda andra chefer? Tycker du om att arbeta i en föränderlig miljö? Då kanske du är vår nya chef! Markverkstäder är en enhet inom Försvarsmakten med ca 750 medarbetare och växer. Vi finns på 23orter i landet och har totalt en omsättning på drygt 800 MSEK. Vi genomför underhåll och reparationer på armémateriel, flygbasmateriel, genomför tillverkn...
           Fullständig jobbeskrivning
           Förbandet Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) finns representerat på 23 orter. Uppdraget är att förse Försvarsmaktens alla stridskrafter med teknikutbildningar, teknikutveckling och verkstadsproduktion samt besiktning. Du kommer tillhöra ledningen på utbildningsenheten i Halmstad som ansvarar för i stort sett all teknisk utbildning för försvarsmakten och består av cirka 220 personer. ARBETSUPPGI...
           Fullständig jobbeskrivning
           Saab AB - Linköping, Östergötlands län(21 timmar sedan)
           Din Roll Saab Cyber Security söker it-säkerhetsspecialister till vårt kontor i Linköping. Du kommer bli del av ett team som är under uppbyggnad, vilket möjliggör att du kan vara med att påverka både arbetssätt och framtida produktutveckling. Som säkerhetsspecialist kommer du ansvara och för produktens säkerhetsfrågor, både på policynivå och på teknisk nivå. Du ser till att det vi gör håller de säk...
           Fullständig jobbeskrivning
           Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala söker Rekryteringskoordinator med placering i LSS stab (A1) Kort beskrivning av enheten A1 tillhör flottiljstaben som stödjer chefen Luftstridsskolan i dennes ledning. A1 har till uppgift att arbeta konsultativt gentemot Luftstridsskolans chefer samt att funktionsleda inom HR området. Arbetsuppgifter Handlägger: Attraktionskapande åtgärder och samordning av militär...
           Fullständig jobbeskrivning
           LUFTSTRIDSSKOLAN SÖKER KURSCHEF TILL FLYGBASAVDELNINGEN I UPPSALA Sökande enhet: Luftstridsskolan/Basbefälskolan/ Flygbasavdelningen, i Uppsala. Beskrivning av arbetsplats: Luftstridsskolans Basbefälskola (BBS) utbildar chefer till Luftstridskrafternas flygbasförband. BBS svarar även för flygbasspecifik funktions- och specialutbildning inom FM. Vidare ansvarar BBS även för personal- och komptensup...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Linköping, Östergötlands län(21 timmar sedan)
           UTV LUFT TU HKP i Linköping söker medarbetare till befattningen taktikofficer/taktikbefäl Är du intresserad av ledning och flygoperativ planering, det vill säga att utveckla metod och system för att stödja planering och uppföljning av helikopteruppdrag? Om enheten LSS UTV LUFT ansvarar för flygstridskrafternas förmågeutveckling avseende: Koncept Förbands-, system- och taktisk utveckling Taktisk ut...
           Fullständig jobbeskrivning
           Då Försvarsmakten och därmed Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) befinner sig i en tillväxtfas söker vi nu en civil tjänsteman/-kvinna, gärna med tidigare erfarenhet av att arbeta inom militär säkerhetstjänst. I befattningen ingår att utbilda och informera förbandet i säkerhetsfrågor och ansvara för uppföljningsarbete samt biträda FMLOG Säkerhetschef vid intervjuer, säkerhetssamtal och personutrednin...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Skövde, Västra Götalands län(21 timmar sedan)
           2.Brigadstaben är en av landets två brigadstaber. 2. Brigadstaben är grupperad i Skövde och kommer att huvudsakligen vara bemannad med kontinuerligt tjänstgörande personal. Vi söker - personal för kontinuerlig tjänstgöring som informationsledare vid 2.Brigadstaben. Informationsledaren (IL) stödjer genom att tillgodose och möjliggöra chefens informationsledningsbehov. Informationsledaren leder info...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Karlsborg, Västra Götalands län(21 timmar sedan)
           Beskrivning av enheten 32.Underrättelsebataljon är Sveriges enda av sitt slag och är specialiserat på inhämtning, sammanställning och analys av information om motståndaren. För att lösa förbandets uppgifter används olika metoder och sensorer. Bataljonsstabens underrättelsesektion (S2) arbetar med att koordinera bataljonens inhämtningsbehov och skapa beslutsunderlag för operativ eller högre taktisk...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Karlsborg, Västra Götalands län(21 timmar sedan)
           Beskrivning av enheten 32.Underrättelsebataljon är Sveriges enda av sitt slag och är specialiserat på inhämtning, sammanställning och analys av information om motståndaren. För att lösa förbandets uppgifter används olika metoder och sensorer. Bataljonsstabens underrättelsesektion (S2) arbetar med att koordinera bataljonens inhämtningsbehov och skapa beslutsunderlag för operativ eller högre taktisk...
           Fullständig jobbeskrivning
           Om tjänsten: Befattningen som lärare i Tekniska stödsystem är placerad på FMTS, Utbildningsenheten i Halmstad. Vi utbildar bl.a. personal inom Försvarsmaktens olika arenor så att dessa kan hantera materielunderhåll för hela Försvarsmaktens logistik. PRIO är Försvarsmaktens system för upphandling, design och implementation av ett standardiserat affärssystem inom områdena human resource (HR), ekonom...
           Fullständig jobbeskrivning
           FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Såtenäs, Västra Götalands län(1 dagar sedan)
           Beskrivning av plutonen 141.Flygbassäkplutonen består officerare (varav en plutonchef), GSS fördelat på K- och T-befattningar, och civil hundinstruktör samt tilldelade hundar. Huvuduppgiften är att upptäcka, lokalisera och identifiera säkerhetshotande verksamhet mot Flygvapnets baser och anläggningar. Detta genomförs bland annat med fast och rörlig spaning. Plutonen använder patrullhundar och tekn...
           Fullständig jobbeskrivning
           Vi har en spännande tjänst som biträdande Säkerhetschef på Kraftringen i Lund. I en samhällsviktig offentlig verksamhet kommer du att utmanas och utveckla din kompetens tillsammans med kompetenta och härliga kollegor. Legala krav, affärsmässiga risker i en verksamhet som jobbar för att trygga vår samhällsnyttiga leverans skapar unikt behov av din kunskap om säkerhet. Ta chansen att ta din säkerhet...
           Fullständig jobbeskrivning
           Vill du vara med och utveckla FMLOG (Försvarsmaktens Logistik) som krigsförband? Är du intresserad av att vara FMLOGs sakkunnige avseende mobiliseringstjänst internt men också att företräda förbandet utåt mot övriga delar av FM, främst HKV och övriga krigsförband då kan detta vara en utmanande och utvecklande tjänst för dig. Huvudsakliga arbetsuppgifter Samordna mobiliseringstjänsten inom FMLOG Ut...
           Fullständig jobbeskrivning
           LUFTSTRIDSSKOLAN i Uppsala söker HL Övningsplanering OF1 till Flottiljstaben vid A578. Beskrivning av enheten LSS Flottiljstab A578 ansvarar för planering av Luftstridsskolans verksamhet. Avdelningen ansvarar för att samverka och samordna förbandets uppgifter och resurser på längre sikt och har en nyckelroll inom Luftstridsskolans verksamhetsområden insats, utveckling och utbildning. Arbetsuppgift...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Göteborg, Västra Götalands län(1 dagar sedan)
           Marinens Sjöövervakning utgörs av två modernt tekniskt utrustade ledningscentraler, vars huvuduppgift är att övervaka svenskt sjöterritorium och närliggande havsområden av intresse med olika typer av sensorer. Marinens Sjöövervakning ingår som del i nationens operativa verksamhet och är i gång året runt, dag som natt. Vi deltar i nationella och internationella övningar och samverkansorgan, samt i ...
           Fullständig jobbeskrivning
           Ledningsstridsskolan Försvarsmaktens centrum för ledningsförmåga - nu och i framtiden. Vi utbildar och tränar personal samt möjliggöra efterfrågad utveckling inom telekrigs-, ledningssystem- och ledningsområdet för Försvarsmakten och tillsammans med Totalförsvaret. LedSS är en intressant och dynamisk arbetsplats som hela tiden utvecklas inom Stabstjänst, Sambandstjänst, Telekrig, Psykologiska oper...
           Fullständig jobbeskrivning
           Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs om Livbataljonen här Vi söker dig som vill ingå i försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara Försvarsmaktens ansikte utåt! Arbetsuppgifter Du som kontinuerligt anställd soldat vid Livbataljon kommer huvudsakligen att arbeta med stat...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Skövde, Västra Götalands län(1 dagar sedan)
           brigadstaben söker personal för kontinuerlig tjänstgöring som stabassistent vid 2. brigadstabens operation sektion. Till vardags kommer du ingå i ett lag, operation sektionen, vilket innebär att du stöttar dina kollegor i planering, ledning samt uppföljning av brigadens verksamhet. Vid tillfällen kommer även du få egna uppgifter att lösa. I fält, d.v.s. övning i fältmässig miljö, kommer du som sta...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Linköping, Östergötlands län(1 dagar sedan)
           Är du intresserad av en tjänst vid Försvarsmaktens största helikopterskvadron? Vill du vara med och bygga upp Sveriges helikopterförmåga för fred, kris och krig? Nu har vi en tjänst för dig – andra helikopterskvadron rekryterar teknisk chef skvadron. Andra helikopterskvadron Förbandet är en av Försvarsmaktens Helikopterflottiljs fyra helikopterskvadroner. Skvadronen verkar inom den markoperativa a...
           Fullständig jobbeskrivning
           Du tillhör FMTIS stab och ingår i säkerhetsavdelningen som till huvuddel är placerade i Örebro och Enköping. FMTIS har närvaro i hela landet där Försvarsmakten bedriver verksamhet och representeras i vardera av Försvarsmaktens fyra regioner av en regional säkerhetschef från säkerhetsavdelning (J2). Huvudsakliga arbetsuppgifter Du är en av fyra regionala säkerhetschefer inom FMTIS stab J2 under för...
           Fullständig jobbeskrivning
           LUFTSTRIDSSKOLAN i Uppsala söker HL Mobilisering och beredskap OR 8 till Fljstaben vid A58. Beskrivning av enheten LSS Flottiljstab A58 ansvarar för planering av Luftstridsskolans verksamhet. Avdelningen ansvarar för att samverka och samordna förbandets uppgifter och resurser på längre sikt och har en nyckelroll inom Luftstridsskolans verksamhetsområden insats, utveckling och utbildning. Arbetsupp...
           Fullständig jobbeskrivning
           Vill du jobba i en miljö med fokus på utveckling? Att arbeta som Handläggare Teknisk tjänst är fullt av utmaningar, ingen dag är den andra lik vilket också gör att vi har roligt tillsammans. Våra uppgifter och kompetenser är efterfrågade och ju mer vi övar och verkar i vår skarpa miljö ju bättre blir vi naturligtvis. Logistikstödsplutonen ansvarar för att försörja understödda förband med förnödenh...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Skövde, Västra Götalands län(1 dagar sedan)
           Befattningsbeskrivning Underrättelseofficer - bearbetningsledare underrättelsetjänst brigad I produktionen som underrättelseofficer Planerar, inhämtar, bearbetar och delger underrättelser på 2. pansarbrigaden. Tar del av omvärldsanalyser och underrättelserapportering. Medverkar i utvecklingen av underrättelsefunktionen brigad. Beroende på övriga kompetenser, beredd lösa alternativa uppgifter inom ...
           Fullständig jobbeskrivning
           << föregående | Visar 1-25 av 98 resultat | nästa >>