Val
      • Remove Selection Försvarsmakten
            Förfina din sökning
            Publiceringsdatum
            Bransch
            Kategori
            Karriärnivå
            Anställning
            Jobbtitel

            Jobb hos Försvarsmakten

            << föregående | Visar 1-25 av 169 resultat | nästa >>
            Totalförsvarets skyddscentrum söker en förrådsmedarbetare till Logistikenhetens Försörjningsavdelning. Logistikenheten stödjer förbanden inom Umeå garnisons med dess behov av logistikstöd där förnödenhetsförsörjning och materielunderhåll är de två stora delarna. Arbetsuppgifter Uppgifterna består främst av förrådsarbete med inriktning godshantering samt förnödenhetsredovisning i Försvarsmaktens st...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Karlsborg, Västra Götalands län(15 timmar sedan)
            Vill du arbeta brett och varierat med att stödja chefer i de olika HR processer? Vill du ta dig an en utmaning som får dig att växa? Vill du bli en del av teamet vid K 3s HR-avdelning G1? Huvudsakliga arbetsuppgifter Som HR-generalist kommer du att ge ett direkt HR-stöd i samtliga HR-processer. Du kommer att stödja brett i frågor rörande kompetensförsörjning, rekrytering och avtalsfrågor. Ditt arb...
            Fullständig jobbeskrivning
            LUFTSTRIDSSKOLAN FLOTTILJSTAB A6 SÖKER STÄLLFÖRETRÄDARE, TEKNISKT ANSVARIG LEDNINGSSYSTEM, STF TA. Arbetsort: Uppsala Beskrivning av arbetsplats: Luftstridsskolan (LSS) är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. LSS sätter även upp två krigsförband. LSS A6 ansvarar för och leder sambands- och informationssystemstjänsten (SIS) vid LSS och 16. Flygflottiljen. LSS A6 fu...
            Fullständig jobbeskrivning
            FMTIS Genomförandeenhet Stockholm har som huvuduppgift att sköta drift och underhåll av ledningssystem och insatssystem, i samtliga beredskapsnivåer både nationellt och internationellt. Enheten stödjer Högvarteret, Luftstridsskolan, Flygstaben, Försvarsmaktens underrättelse och säkerhetscentrum, HR-centrum, Försvarsmaktens logistik och Militärhögskolan Karlberg. Enheten leds från Stockholm och är ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Mali/Timbuktu, Västra Götalands län(17 timmar sedan)
            Om förbandet MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats. Sverige deltar i FN-insatsen i Mali och utgår från Camp Nobel utanför Timbuktu. I styrka...
            Fullständig jobbeskrivning
            Ledningsstridsskolan Försvarsmaktens centrum för ledningsförmåga - nu och i framtiden. Vi utbildar och tränar personal samt möjliggöra efterfrågad utveckling inom telekrigs-, ledningssystem- och ledningsområdet för Försvarsmakten och tillsammans med Totalförsvaret. LedSS är en intressant och dynamisk arbetsplats som hela tiden utvecklas inom Stabstjänst, Sambandstjänst, Telekrig, Psykologiska oper...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Såtenäs, Västra Götalands län(17 timmar sedan)
            Vi söker dig som är soldat och vill arbeta med kommunikation på Skaraborgs flygflottilj. I din roll som administratör i kommunikationstjänst ingår du i flottiljstaben och arbetar tillsammans med kommunikationschef och kommunikatör. Kommunikationstjänsten ansvarar för all extern och intern kommunikation vid förbandet. Arbetsuppgifter Vara behjälplig i alla delar av kommunikationsprocessen • Publice...
            Fullständig jobbeskrivning
            Skånska gruppen (SSK) vid Södra skånska regementet (P 7) söker utbildningssjuksköterska. Skånska gruppen är en utbildningsgrupp ingående i Södra skånska regementet och ansvarar för 46:e – 49:e Hemvärnsbataljon samt stödjer Frivilliga försvarsorganisationers utbildning av soldater och ungdomar. Arbetsuppgifter Du ansvarar för att planera och genomföra föreläsningar, praktiska moment och tillämpade ...
            Fullständig jobbeskrivning
            FÖRSVARSMAKTEN söker ny medarbetare till Ledningsregementet och Försörjningsavdelning Enköping. Förrådsman/Kvinna Försörjningsavdelningen Logistik Enheten består av Försörjningsavdelning, Teknikavdelning och en Logistikberedning. Försörjningsavdelningen består av 3 st. sektioner: Service, Gods & IO. Till godssektionen söker vi nu en förrådsman/kvinna. Huvudsakliga arbetsuppgifter Dagligen förekomm...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Såtenäs, Västra Götalands län(21 timmar sedan)
            Nu söker Skaraborgs flygflottilj F7 en handläggare till Transportflygenheten (TpFE). Befattningen är placerad på Såtenäs och din närmast arbetgrupp består av 12 befattningar. Arbetsgruppen samordnar verksamheten inom Transportflygenheten och omfattar chef och ställföreträdande chef, förbandsekonom, planerare och stabsassistenter. Arbetsuppgifter Som handläggare på Transportflygenheten kommer du at...
            Fullständig jobbeskrivning
            Luftstridsskolan i Uppsala söker Stridsledningsbefäl (OF1) till A3 Beskrivning av enheten A3 är en avdelning inom flottiljstaben som stödjer C LSS i ledning av förbandet genom order, direktiv och inriktningar samt prioriteringar. Dessutom samordnar och synkroniserar A3 i det korta tidsperspektivet (år) LSS verksamhet i fred, kris såväl som i krig. Arbetsuppgifter Som stridsledningsbefäl vid A3 är ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Skövde, Västra Götalands län(21 timmar sedan)
            Har du gedigen erfarenhet av publikationsarbete? Då finns nu en möjlighet att söka sig till Markstridsskolan, som söker administratör till sin publikationsavdelning. Markstridsskolan (MSS) är organiserad i fyra olika enheter; stab, utbildning, utveckling, och träning. Den utlysta tjänsten är en resursförstärkning inom Utvecklingsenheten i syfte att kunna genomföra pågående omläggningsarbete av arm...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmusiken/FöMus är en enhet i Livgardet med funktionsansvar inom Försvarsmakten för den svenska militärmusiken. Huvuduppgiften är det statsceremoniella rummet med musik vid nationella högtidsdagar, riksmötets öppnande, statsbesök, kungliga audienser, högvaktsavlösning med vaktparad samt högre chefsbesök. Ett brett utbud av konserter bjuds en bred publik vid de konserter som Försvarsmusiken g...
            Fullständig jobbeskrivning
            Om tjänsten Vi söker en ambitiös, strukturerad och analytisk förbandsekonom till Luftvärnsregementet i Halmstad. Som förbandsekonom kommer du att arbeta inom Försvarsmaktens ekonomistyrning. Detta är ett brett arbetsområde vilket bjuder på varierande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta vid regementets ekonomiavdelning, G8, vilken bl.a. ansvarar för att leda förbandets ekonomistyrning, budgeterin...
            Fullständig jobbeskrivning
            Om tjänsten Vi söker en proaktiv, analytisk och lösningsorienterad ekonomicontroller till Luftvärnsregementet i Halmstad. Du kommer att arbeta vid ekonomiavdelningen, G8, vilken är en del av regementsstaben. Avdelningen ansvarar bl.a. för att leda förbandets ekonomistyrning, budgetering, återrapportering, intern styrning och kontroll samt försäljning och uthyrning såväl som ekonomiadministration. ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Tekniskt Vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) söker en tekniksystemledare med inriktning mot integrerade system inom Försvarsmakten som exempelvis Battle management system (BMS) och Ledningsstödsystem Mark (LSS Mark). Du som värdesätter möjligheten att ständigt utvecklas och ser en positiv utmaning i att vara en del av vår verksamhet är mycket välkommen att söka till oss. Huvudsaklig...
            Fullständig jobbeskrivning
            Tekniskt Vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) söker en tekniksystemledare med inriktning mot Teknisk bevakning. Du som värdesätter möjligheten att ständigt utvecklas och ser en positiv utmaning i att vara en del av vår verksamhet är mycket välkommen att söka till oss. Idag finns en tekniksystemledare för området. I samband med rekryteringen av ytterligaren en medarbetare delas område...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Borensberg, Östergötlands län(21 timmar sedan)
            Sökande enhet För att skapa bästa möjliga förutsättningar för Markstridsskolans (MSS) verksamhet finns inom staben en serviceenhet (administrativa avdelningen). Dess uppgift är främst att lösa stöd i form av olika beställningar (resor, mat, materiel, boende mm) och transporter (utrustning, mat mm). MSS är geografiskt lokaliserad till två platser, där en del finns i Skövde och den andra i Borensber...
            Fullständig jobbeskrivning
            Vi söker dig som vill vara med och driva digitaliseringen av Försvarsmaktens nya IT-miljö för en modernare arbetsplats för samtliga anställda! Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) tillhör Ledningsregementet och funktionsleds av Högkvarteret. TVK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem, samt utgör FM beställar...
            Fullständig jobbeskrivning
            Livgardesgruppen söker en erfaren utbildningsofficer (OF2) som bataljonsmentor Livgardesgruppens uppgift är att utveckla och vidmakthålla 4st hemvärnsbataljoner, samt stödja frivilligorganisationerna inom Stockholms län (ej kustkommunerna). Till varje bataljon finns knutet en bataljonsmentor. Livgardesgruppen söker nu efter en bataljonsmentor som vill vara delaktig i vidareutvecklingen och skapa e...
            Fullständig jobbeskrivning
            Om befattningen Livgardesgruppens uppgift är att utveckla och vidmakthålla 4st hemvärnsbataljoner, samt stödja de frivilliga försvarsorganisationerna inom Stockholms län. Livgardesgruppen söker materielhandläggare för tidsbegränsad placering i Kungsängen med huvuduppgift att svara för hantering av bataljonernas materiel. Vem söker vi? Du är prestigelös och hjälpsam samt har en vilja till att lära ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Vid Sjöstridsskolans utvecklingsenhet bedrivs inom Marinens provturskommando (PTK M) stöd till Försvarets Materielverk i materielanskaffningsprojekt. Verksamheten inom PTK M omfattar bland annat stöd i systemsäkerhetsarbete, konstruktionsgranskningar, driftsättningar, verifiering och validering, granskning av teknisk information/dokumentation, framtagning av provtursplaner, genomförande av Hamn oc...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Linköping, Östergötlands län(21 timmar sedan)
            Huvudsakliga arbetsuppgifter Förrådsarbete avseende avsändning, utlämning, mottagning, inventering, vård och kontroll av Försvarsmaktens materiel. Avrop och beställning av materiel och transporter. Packning av beställningar. Redovisning i Försvarsmaktens redovisningssystem. Övriga arbetsuppgifter med anknytning till förrådstjänst kan förekomma. Medverka i nätverk. Jourarbete kan förekomma. Tjänstg...
            Fullständig jobbeskrivning
            Sökande enhet 51.GU kompaniet grundutbildar blivande yrkesofficerare och soldater till hela Flygvapnet och Luftstridsskolans (LSS) krigsförband. 51.GU kompaniet lyder under 5.Basenheten (5.BasE) och är utgångsgrupperat vid LSS i Uppsala. Kompaniet utbildar i huvudsak rekryter direktrekryterade mot att bli yrkesofficerare i Försvarsmakten och rekryter med inriktning säkerhetsförband. Andra rekrytka...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Karlsborg, Västra Götalands län(21 timmar sedan)
            Beskrivning av enheten Särskilda operationsgruppen (SOG) är ett specialförband inom Försvarsmaktens specialförbandssystem (FMSF) och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå. Läs mer: Särs...
            Fullständig jobbeskrivning
            << föregående | Visar 1-25 av 169 resultat | nästa >>