Val
 • Remove Selection Analytiker, Banktjänster, privatmarknad, Beskattning, Börsmäklare, Controller, Finanskontroll, Fondredovisning, Inkasso, Inköp, Kapitalförvaltning, Redovisning, Reskontra, Revision, Skatterådgivning, Värdepapper
     • Remove Selection Försvarsmakten
           Förfina din sökning
           Publiceringsdatum
           Bransch
           Kategori
           Karriärnivå
           Anställning
           Jobbtitel

           Analytiker, Banktjänster, privatmarknad, Beskattning, Börsmäklare, Controller, Finanskontroll, Fondredovisning, Inkasso, Inköp, Kapitalförvaltning, Redovisning, Reskontra, Revision, Skatterådgivning, Värdepapper jobb hos Försvarsmakten

           << föregående | Visar 1-24 av 24 resultat | nästa >>
           Sökande enhet Euroasiatiska avdelningen vid Underrättelsekontoret bedriver strategisk underrättelsetjänst kopplat till områdena Ryssland, OSS samt massförstörelsevapen och icke-spridning. Vi söker nu en ny medarbetare. Huvudsakliga arbetsuppgifter Analysera CBRN-hotbilden mot Sverige och svenska intressen Producera underlag, såväl muntligt som skriftligt, till stöd för både Regeringskansliets och ...
           Fullständig jobbeskrivning
           Till Bild- och geounderrättelseavdelningen som bedriver strategisk bild- och geounderrättelsetjänst i Stockholm. För att möta nya hot och klara varje utmaning befinner oss i ett expansivt skede. Därför söker vi nu dig som vill vara med att utveckla och bedriva strategisk bild- och geounderrättelsetjänst tillsammans med oss. Arbetsuppgifter Du kommer att vara en del av Inhämtnings-, bearbetnings- o...
           Fullständig jobbeskrivning
           Till Bild- och geounderrättelseavdelningen som bedriver strategisk bild- och geounderrättelsetjänst i Stockholm. För att möta nya hot och klara varje utmaning befinner oss i ett expansivt skede. Därför söker vi nu dig som vill vara med att utveckla och bedriva strategisk bild- och geounderrättelsetjänst tillsammans med oss. Arbetsuppgifter Du kommer att vara en del av Analyssektionen och som geoun...
           Fullständig jobbeskrivning
           Till Bild- och geounderrättelseavdelningen som bedriver strategisk bild- och geounderrättelsetjänst i Stockholm. För att möta nya hot och klara varje utmaning befinner oss i ett expansivt skede. Därför söker vi nu dig som vill vara med att utveckla och bedriva strategisk bild- och geounderrättelsetjänst tillsammans med oss. Arbetsuppgifter Du kommer att vara en del av Inhämtnings-, bearbetnings- o...
           Fullständig jobbeskrivning
           Om tjänsten Är du en person med stor drivkraft som vill ha ett spännande arbete med både praktiska och administrativa arbetsuppgifter? Då ser vi dig som en lämplig medarbetare i vårt glada team på Älvdalens skjutfält som är en del av FMLOG Servicecenter i Skövde. Vi söker ny kollega till befattningen förrådskvinna/man, Logistikassistent där uppgiften är att leverera logistikstöd till förbanden som...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Östergötlands län(1 dagar sedan)
           Huvudsakliga arbetsuppgifter Förrådsarbete avseende avsändning, utlämning, mottagning, inventering, vård och kontroll av Försvarsmaktens materiel. Avrop och beställning av materiel och transporter. Packning av beställningar. Redovisning i Försvarsmaktens redovisningssystem. Övriga arbetsuppgifter med anknytning till förrådstjänst kan förekomma. Medverka i nätverk. Jourarbete kan förekomma. Tjänstg...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Västra Götalands län(4 dagar sedan)
           Försvarsmakten söker en Förrådsman till Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) 1.NSE VÄST med placering vid Servicepunkt Skredsvik, vilka har som huvuduppgift att tillhandahålla logistikstöd till de förband som verkar inom Skredsvik Garnison. Personalstyrkan är 3 personer. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Genomföra mottagning, förrådshållning och utlämning av förnödenheter, hantera drivmedel och farligt a...
           Fullständig jobbeskrivning
           Ledningsstabens kommunikationsavdelning är den strategiska kommunikationsfunktionen inom Försvarsmakten. Vid avdelningen finns idag 28 befattningar, varav huvuddelen är kommunikatörsbefattningar. Avdelningen har till uppgift att stödja Försvarsmakten avseende intern och extern kommunikation, medierelationer och varumärkeskommunikation. Parallellt med detta bedrivs stabsarbete inom ramen för myndig...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Västra Götalands län(8 timmar sedan)
           Försvarsmakten söker en Miljöhandläggare till Försvarsmaktens Logistik, med placering vid 1. NSE VÄST i Skövde. Huvudsakliga arbetsuppgifter - Genomföra och sammanhålla miljö- och avfallsarbetet vid 1.NSE VÄST - Utveckla, vidmakthålla och vara sakkunnig inom miljö- och avfallsarbetet - Implementera och följa upp efterlevnad av rutiner och arbetsmetoder - Delta i enhetens verksamhetsplanering utifr...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Blekinge län (20 timmar sedan)
           Huvudsakliga arbetsuppgifter I rollen som Arkivarie/Registrator kommer du arbeta med att ordna och förteckna arkiv. Du kommer även att hantera utlämningsärenden och förfrågningar av allmänna handlingar från allmänheten och ge stöd och service till Försvarsmaktens handläggare i dokumenthanteringsfrågor, genomföra bevarande- och gallringsutredningar. I arbetsuppgifterna ingår även registrering och d...
           Fullständig jobbeskrivning
           Dokumenthanteringsenheten, DokhE, är en del av FMLOG. Enhetens uppgift är att stödja Försvarmakten med dokument- och ärendehantering med uppgift att redovisa, ta hand om och tillgängliggöra allmänna handlingar idag och imorgon.Detta omfattar all hantering av allmänna handlingar oavsett format och sekretessgrad längst hela beredskapstegen fred-kris-krig. DokhE består av sex avdelningar fördelade i ...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Uppsala län (1 dagar sedan)
           Nu söker vi en produktionssamordnare till Genomförandeenhet Mitt, Genomförandeavdelning Enköping IT! FMTIS Genomförandeenhet Mitt, GE MITT, är en del av FMTIS och har personal i Enköping, Kungsängen, Berga och Visby. Denna tjänst är placerad på enhetens IT avdelning i Enköping vars uppgift är att ge IT-stöd till förbanden som är verksamma inom Enköpings Garnison. Avdelningen är ett lokalt bakre st...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Skåne län (1 dagar sedan)
           Vill du ha ett spännande arbete? Vill du vara med och utveckla och påverka en organisation som arbetar både i fredsorganisation och i krigsorganisation? Vi söker nämligen en ny kollega på befattningen som Förrådsman/kvinna till IO/sektionen vid Servicecenter i Revingehed och hoppas på att du vill söka till oss. Servicecentrats övergripande arbetet går ut på att genomföra mottagning, förrådshållnin...
           Fullständig jobbeskrivning
           Nu söker vi en Arkivarie till Dokumenthanteringsenheten (DokhE) i Stockholm. Huvudsakliga arbetsuppgifter I din roll som arkivarie kommer du att arbeta med att ordna och förteckna arkiv, medverkan i utvecklingen av ny arkivredovisningsmodell och en myndighetsgemensam arkiv- och dokumenthanteringsplan. Du kommer även att hantera utlämning av allmänna handlingar från allmänheten, genomföra bevarande...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Uppsala län (1 dagar sedan)
           Nu söker vi en Arkivarie/Registrator till Försvarsmaktens Logistik (FMLOG), Dokumenthanteringsenheten (DokhE) med placering i Enköping. Huvudsakliga arbetsuppgifter I rollen som Arkivarie/Registrator kommer du arbeta med att ordna och förteckna arkiv. Du kommer även att hantera utlämningsärenden och förfrågningar av allmänna handlingar från allmänheten och ge stöd och service till Försvarsmaktens ...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Uppsala län (1 dagar sedan)
           Stabsenheten stödjer och skapar förutsättningar för chefen FMUndSäkC och centrumet i övrigt att planera, genomföra och följa upp dess verksamheten enligt styrningar från Högkvarteret. Förutom stödfunktioner som HR-, Säk-, Ek-, IT-, Komm-, Prod- och Logistikfunktioner finns även vaktmästar- och sekreterarstöd. Huvudsakliga arbetsuppgifter I din roll som Ekonomichef kommer du att ansvara för ekonomi...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Uppsala län (4 dagar sedan)
           4. NSE MITT består förutom av Ledningsavdelningen med Stödsektion, Genomförandesektion och Teknikledning av, ServiceCenter (SeC) Kungsängen, SeC Enköping, SeC Uppsala, SeC Stockholm, SeC Berga, SeC Gotland och Joint Service Support (JSS). Totalt arbetar ca 280 personer i 4. NSE MITT. Huvudsakliga arbetsuppgifter Ditt arbetsområde är att handlägga transporter till de internationellt insatta förband...
           Fullständig jobbeskrivning
           Vill du ha ett spännande arbete? Vara med och utveckla och påverka en organisation som arbetar både i fredsorganisation och i krigsorganisation? Nu söker vi dig som vill arbeta på Servicecenter i Karlskrona! Det mesta av vår vardag handlar om att se till att vår kärnverksamhet, förnödenhetsförsörjning, fungerar och för att ha koll på detta använder vi oss av systemstöd i SAP miljö. För att förutsä...
           Fullständig jobbeskrivning
           Arbetslaget du kommer att ingå i består av 15 personer, både officerare och civila. Vår uppgift är att säkerställa flödet av förnödenheter, bl.a. drivmedel, till 30 produktionsställen från Kiruna i norr till Revingehed i söder, vilket medför en del resor i tjänsten. Arbetsuppgifter Ditt arbetsområde är till huvuddel inriktat mot att samordna hantering och förvaring av drivmedel. Du kommer dessutom...
           Fullständig jobbeskrivning
           Försvarsmakten - Skåne län (5 dagar sedan)
           Försvarsmakten söker en Chef IO-sektion till Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) 2. NSE SYD med placering vid Servicecenter Revingehed (SeC Revingehed). Servicecenter Revingehed levererar logistiskt stöd till Revinge Garnison. Om tjänsten Det övergripande arbetet går ut på att leda, utveckla och följa upp verksamheten i sektionen och självklart är det viktigt att du har ett genuint intresse av att mo...
           Fullständig jobbeskrivning
           Är du intresserad av att planera och samordna övningar inom FMLOG? Gillar du att enskillt och/eller i team driva projekt? Då kan detta vara tjänsten för dig; Huvudsakliga arbetsuppgifter Utifrån HKV direktiv, kunna omvandla direktiv till uppgifter till egen organisation samt att omsätta dessa inom krigsförbandet FMLOG Samordna viss övningsverksamhet inom FMLOG Planera och genomföra FMLOGs deltagan...
           Fullständig jobbeskrivning
           Vill du vara med och utveckla FMLOG som krigsförband? Är du intresserad av att vara FMLOGs sakkunnige avseende övningar? Då kan detta vara tjänsten för dig; Huvudsakliga arbetsuppgifter Utifrån HKV direktiv, kunna omvandla direktiv till uppgifter till egen organisation samt att omsätta dessa inom krigsförbandet FMLOG Under C Insplan ansvara för att samordna övningsverksamheten inom FMLOG Planera o...
           Fullständig jobbeskrivning
           Servicecenter Luleå söker nu personal till Serviceförrådet vid Luleå Garnison. Vi söker dig med intresse och erfarenhet av servicearbete och administration! Huvudsakliga arbetsuppgifter Förrådsarbete avseende utlämning, mottag, inventering, vård och tillsyn av Försvarsmaktens materiel Packning av beställningar Materielredovisning i Försvarsmaktens redovisningssystem LIFT och PRIO (SAP) Övriga arbe...
           Fullständig jobbeskrivning
           Servicecenter Luleå söker nu personal till Serviceförrådet vid Luleå Garnison. Vi söker dig med intresse och erfarenhet av servicearbete och administration! Huvudsakliga arbetsuppgifter Förrådsarbete avseende utlämning, mottag, inventering, vård och tillsyn av Försvarsmaktens materiel Packning av beställningar Materielredovisning i Försvarsmaktens redovisningssystem LIFT och PRIO (SAP) Övriga arbe...
           Fullständig jobbeskrivning
           << föregående | Visar 1-24 av 24 resultat | nästa >>