Säljare jobb i kategorin Försvar, Säkerhet, Räddningstjänst

<< föregående | Visar 1-25 av 58 resultat | nästa >>
Produktionsledningen vid Högkvarteret leder Försvarsmaktens förband, skolor och centra samt ansvarar för beredskapshållning av krigsförband. Produktionsledningens Lednings- och underrättelseavdelning, PROD LEDUND, har under Försvarsmaktens Ledningssystemchef (LSC) ansvar för Försvarsmaktens ledningssystem, utpekade krigsförband och organisationsenheter (LedR, FMTIS, FMUndSäkC). PROD LEDUND söker e...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Såtenäs, Västra Götalands län(18 timmar sedan)
Luftstridsskolan (LSS) söker officer OR 6/7 till 161.Strilbataljonen i Såtenäs Vill du vara med om att värna Sveriges integritet och bidra till Sveriges luftförsvar? Är du teknikintresserad, ansvarsfull och mån om verksamhetssäkerhet? Som Ledningssystemdriftledare är du en förutsättning för att stridsledningen ska kunna leda våra stridsflygpran i såväl övning som insats. Försvarsmaktens flygstrids...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Göteborg, Västra Götalands län(18 timmar sedan)
OR6-7 Förrådsgruppchef Logistikpluton på heltid till 1.sjukhuskompaniet Förrådsgruppchef Logistikpluton på heltid till 1.sjukhuskompaniet Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. 1. sjukhuskompaniet 1. Sjukhuskompaniet består av kompaniledning och fyra plutoner. 1. Sjukhuskompaniet bemannas av både kontinuerlig och tidvis ...
Fullständig jobbeskrivning
Internationella utbildningsenheten på LG leder planering, genomförande och utvärdering av Försvarsmaktens insatsspecifika utbildning. Utbildningen syftar till att förbereda förband och enskilda att kunna genomföra internationella operationer i rätt tid med rätt förmågor. Genom detta bidrar enheten till Försvarsmaktens tillgänglighet, trovärdighet och operativa förmåga i genomförandet av internatio...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Göteborg, Västra Götalands län(18 timmar sedan)
Ställföreträdande plutonchef Vård-/kirurgipluton på heltid till Fältsjukhuset Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Från den 1 januari 2013 tillfördes två Sjukhuskompanier FömedC i Göteborg. Fältsjukhuset Från den 1 januari 2016 gick 1:a och 2. Sjukhuskompaniet in i en gemensam produktionsorganisation i fredstid. Fältsj...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Göteborg, Västra Götalands län(18 timmar sedan)
Logistikofficer/Väbel (OR6-7) på heltid till 1.Sjukhuskompaniet Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Från den 1 januari 2013 tillfördes två Sjukhuskompanier FömedC i Göteborg. Fältsjukhuset Från den 1 januari 2016 gick 1. och 2. Sjukhuskompaniet in i en gemensam produktionsorganisation i fredstid. Fältsjukhuset består ...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Göteborg, Västra Götalands län(17 timmar sedan)
Plutonchef, stabspluton/ledningsofficer på heltid till 2.Sjukhuskompaniet Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Från den 1 januari 2013 tillfördes två Sjukhuskompanier FömedC i Göteborg. Fältsjukhuset 1.och 2. Sjukhuskompaniet ingår i en gemensam produktionsorganisation kallad Fältsjukhuset. Fältsjukhuset består av komp...
Fullständig jobbeskrivning
Strilbataljon Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon har till uppgift att luftbevaka svenskt luftrum och leda stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt från anläggningar runtom i landet. Strilförsvarskompaniet är ett säkerhetsförband som ansvarar för att skydda bataljonens fasta och rörliga anläggningar. Strilförsvarskompaniet Huvuduppgiften för Strilförsv...
Fullständig jobbeskrivning
Är du officer och vill vara med och utveckla transporttjänsten på strategisk nivå? Har du tidigare erfarenhet av arbete med transporttjänst? Motiveras du av en dynamisk roll där du får möjlighet att arbeta mot försvarsgrensstaber, stridskrafter och förband och med arbetsuppgifter som innehåller stort ansvar och variation? Sök dig då till oss på Logistikavdelningen inom Resursproduktionsenheten! Vi...
Fullständig jobbeskrivning
Luftstridsskolan i Uppsala söker Handläggare logistik till Logistikenhetens Logistikberedning, civil befattning. Är du den vi söker till vårt logistikstöd och bli föreståndare för ammunition och drivmedel? Vi söker dig som kan hålla ordning och reda på ett stort ansvarsområde men samtidigt vara en lagkamrat i skapandet av effektivt stöd till krigsförbanden. Beskrivning av enheten Luftstridsskolans...
Fullständig jobbeskrivning
Vill du arbeta med planering av IT och Tele? Vi söker medarbetare till stabens planeringsavdelning i Enköping. Försvarsmaktens förband FMTIS har det samlade ansvaret för drift, underhåll och förvaltning av Försvarsmaktens tekniska ledningssystem. För att leda verksamheten vid FMTIS har förbandschefen en stab till sitt stöd för inriktning, planering och styrning av verksamheten. Staben är till huvu...
Fullständig jobbeskrivning
LSS söker Rekryteringskoordinator Kort beskrivning av enheten A1/ HR-avdelningen tillhör flottiljstaben som stödjer chefen för Luftstridsskolan, LSS i dennes ledning. HR-avdelningen har till uppgift att arbeta konsultativt gentemot LSS chefer samt att funktionsleda inom HR området. Inom HR-avdelningen finns en arbetsgrupp som till huvudsak arbetar med rekrytering av soldater och officerare till Fö...
Fullständig jobbeskrivning
Teknisk chef 5.Basenheten, Luftstridsskolan Sökande enhet Basenheten vid Luftstridsskolan är en nyupprättad enhet, basenheten består av Enhetsledning, två kompanier och en pluton. Enheten ansvarar bl a för drift av Uppsala flygplats och grundutbildning av soldater. Basenheten är placerad vid Uppsala garnison och lyder under chefen Luftstridsskolan. Huvudsakliga arbetsuppgifter Teknisk chef basenhe...
Fullständig jobbeskrivning
Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land. Förbandet har förmågan att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område. Logistikenheten leder planering, genomförande och uppföljning av logistik- och stödverksamhet inom Haninge Garnison till stöd för chefer och org...
Fullständig jobbeskrivning
Ledningsstaben (LEDS) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Avdelningen LEDS CIO ansvarar för den strategiska ledningen av informationsbehov, informationshantering, IT-systemutveckling och Försvarsmaktens cyberförsvar. LEDS CIO är ansvarig för planering, ledning, genomförande och utveckling av Försvarsmaktens cyberförmåga. Sektionen för cyberförsvar tillhör avdelningen och genomför ...
Fullständig jobbeskrivning
Tycker du att det är spännande med Cyberförsvar? Försvarsmakten förstärker nu sin förmåga och vi behöver bli fler. Just nu söker vi handläggare krigsförbandsutveckling inom cyberförsvarsområdet! Ledningsstaben (LEDS) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Avdelningen LEDS CIO ansvarar för den strategiska ledningen av informationsbehov, informationshantering, IT-systemutveckling och F...
Fullständig jobbeskrivning
Befattningen erbjuder Du erbjuds i rollen som säkerhetshandläggare ett spännande och omväxlande arbete inom ett högaktuellt område. Försvarsmaktens HR Centrums säkerhetsfunktion ingår i förbandets stab och stödjer förbandschefen och verksamheten gällande säkerhetstjänst. Funktionen utgörs idag av en säkerhetschef, en signalskyddschef, en IT-säkerhetschef och ytterligare en säkerhetshandläggare. Du...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Göteborg, Västra Götalands län(1 dagar sedan)
OR6-7 Servicetroppchef Logistikpluton på heltid till 1.sjukhuskompaniet Servicetroppchef Logistikpluton på heltid till 1.sjukhuskompaniet Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. 1. Sjukhuskompaniet 1. Sjukhuskompaniet består av kompaniledning och fyra plutoner. 1. Sjukhuskompaniet bemannas av både kontinuerlig och tidvis ...
Fullständig jobbeskrivning
Luftstridsskolan (LSS) LSS är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. LSS har tre flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan samt Flygbefälsskolan. Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av Högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan. En tredje viktig uppgift är insatser och bered...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Göteborg, Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Ställföreträdande chef Logistikpluton på heltid till 2.Sjukhuskompaniet Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Från den 1 januari 2013 tillfördes två Sjukhuskompanier FömedC i Göteborg. 2.Sjukhuskompaniet 2.Sjukhuskompaniet består av kompanileding och fyra plutoner. Kompaniet bemannas till största del av tidvis tjänstgör...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Karlsborg, Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Beskrivning av enheten 32. Underrättelsebataljon är Sveriges enda av sitt slag och är specialiserat på inhämtning, sammanställning och analys av information om motståndaren. Logistikassistenten tillhör logistiksektionen (S4) på 32. Underrättelsebataljonens stabsavdelning. Sektionen arbetar med planering, beställning och uppföljning av logistik på förbandet, vilket främst omfattar förnödenhetsförsö...
Fullständig jobbeskrivning
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Som plutonchef vid Logistikkompaniet så leder, planerar, utbildar och administrerar du plutonen i den dagliga tjänsten. Du innehar rollen som chef med personalansvar och ansvarar för underställd personals och plutonens utveckling. Vid större övningar övas du i din befattning samt även i befattningar på högre nivå inom den Marina bastjänsten. Uppgifterna löses i fred, ...
Fullständig jobbeskrivning
Luftstridsskolan (LSS) LSS är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. LSS har tre flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan samt Flygbefälsskolan. Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan. En tredje viktig uppgift är insatser och bered...
Fullständig jobbeskrivning
OM ENHETEN: Du kommer att tjänstgöra i staben för Arméns och Försvarsmaktens viktigaste bataljon. Du blir en kollega i en bataljonstab som premierar förtänksamhet, kreativitet, kvalitét och självständigt handlande i chefens anda. Underhållet av det personliga stridsvärdet och den egna utvecklingen inom ramen för yrkesprofessionen är en viktig del av dina arbetsuppgifter och dina kompetenser. HUVUD...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Karlsborg, Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Beskrivning av enheten HUMINT-inriktning (Human Intelligence) inom underrättelsetjänst handlar i huvudsak om att skapa och vidmakthålla goda relationer med andra människor för att få access till särskilt efterfrågad information som kan bearbetas till underrättelser. Enheten är en del av 32. Underrättelsebataljon och kan arbeta med inhämtning i en rad olika operationsområden syftandes till att ge h...
Fullständig jobbeskrivning
<< föregående | Visar 1-25 av 58 resultat | nästa >>
Visa enbart resultat för: Försvar/Säkerhet/RäddningstjänstSäljare