Säljare jobb inom Luftfart och försvar branschen

<< föregående | Visar 1-25 av 54 resultat | nästa >>
11. Militärpolisbataljon söker hundgruppchef OR6 11. Militärpolisbataljonen är ett insatsförband vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Därutöver understödjer 11. Militärpolis-bataljonen andra förband vid genomförande av operationer. Detta genom exempelvis brottsutredningar, hantering av frihetsberövade personer, trafiktjänst, personskydd samt krimin...
Fullständig jobbeskrivning
Produktionsledningen vid Högkvarteret leder Försvarsmaktens förband, skolor och centra samt ansvarar för beredskapshållning av krigsförband. Produktionsledningens Lednings- och underrättelseavdelning, PROD LEDUND, har under Försvarsmaktens Ledningssystemchef (LSC) ansvar för Försvarsmaktens ledningssystem, utpekade krigsförband och organisationsenheter (LedR, FMTIS, FMUndSäkC). PROD LEDUND söker e...
Fullständig jobbeskrivning
Om tjänsten: Är du intresserad av att leda och vidareutveckla en sektion med stor bredd och kompetenta medarbetare? Har du erfarenhet av stridsledningsarbete till sjöss? Sjöstridsskolan (SSS) söker en sektionschef för Ledning-Telekrig och Sambandssektionen (LedTkS). Vid LedTkS bedrivs teoretisk och praktisk befattningsutbildning i samband och telekrig för såväl rekryter och sjömän som för blivande...
Fullständig jobbeskrivning
FMTIS Genomförandeenhet Stockholm har som huvuduppgift att stödja Försvarsmakten vad avser drift och underhåll av lednings- och insatssystem, i samtliga beredskapsnivåer både nationellt och internationellt. Huvudsakliga arbetsuppgifter Vi arbetar i en utvecklande miljö präglat av ambition, teknisk kompetens och möjlighet till personlig utveckling. Vi söker dig som gärna tar dig an nya utmaningar o...
Fullständig jobbeskrivning
Strilbataljon Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon har till uppgift att luftbevaka svenskt luftrum och leda stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt från anläggningar runtom i landet. Strilförsvarskompaniet är ett säkerhetsförband som ansvarar för att skydda bataljonens fasta och rörliga anläggningar. Strilförsvarskompaniet Huvuduppgiften för Strilförsv...
Fullständig jobbeskrivning
Är du officer och vill vara med och utveckla transporttjänsten på strategisk nivå? Har du tidigare erfarenhet av arbete med transporttjänst? Motiveras du av en dynamisk roll där du får möjlighet att arbeta mot försvarsgrensstaber, stridskrafter och förband och med arbetsuppgifter som innehåller stort ansvar och variation? Sök dig då till oss på Logistikavdelningen inom Resursproduktionsenheten! Vi...
Fullständig jobbeskrivning
Är du en erfaren ingenjör och vill vara med och utveckla Försvarsmaktens logistikarbete strategiskt nivå? Har du tidigare erfarenhet av arbete med teknisk tjänst eller inom försörjning? Motiveras du av en dynamisk roll där du får möjlighet att arbeta på koncernledningsnivå? Försvarsmakten och Högkvarteret söker dig till en intressant och utmanande tjänst som materielområdesansvarig för Fältförpläg...
Fullständig jobbeskrivning
Är du officer och vill vara med och utveckla logistikarbetet på strategisk nivå? Har du tidigare erfarenhet av arbete med transporttjänst, teknisk tjänst, försörjning eller förvaltning? Motiveras du av en dynamisk roll där du får möjlighet att arbeta med försvarsgrenar, stridskrafter och förband och med arbetsuppgifter som innehåller stort ansvar och variation? Sök dig då till oss på Logistikavdel...
Fullständig jobbeskrivning
Luftstridsskolan i Uppsala söker Handläggare logistik till Logistikenhetens Logistikberedning, civil befattning. Är du den vi söker till vårt logistikstöd och bli föreståndare för ammunition och drivmedel? Vi söker dig som kan hålla ordning och reda på ett stort ansvarsområde men samtidigt vara en lagkamrat i skapandet av effektivt stöd till krigsförbanden. Beskrivning av enheten Luftstridsskolans...
Fullständig jobbeskrivning
Är du officer och vill vara med och utveckla logistikarbetet på operativ och strategisk nivå? Har du tidigare erfarenhet av arbete med teknisk tjänst? Motiveras du av en dynamisk roll där du får möjlighet att arbeta mot försvarsgrenar, stridskrafter och förband och med arbetsuppgifter som innehåller stort ansvar och variation? Sök dig då till oss på Logistikavdelningen inom Resursproduktionsenehet...
Fullständig jobbeskrivning
LSS söker Rekryteringskoordinator Kort beskrivning av enheten A1/ HR-avdelningen tillhör flottiljstaben som stödjer chefen för Luftstridsskolan, LSS i dennes ledning. HR-avdelningen har till uppgift att arbeta konsultativt gentemot LSS chefer samt att funktionsleda inom HR området. Inom HR-avdelningen finns en arbetsgrupp som till huvudsak arbetar med rekrytering av soldater och officerare till Fö...
Fullständig jobbeskrivning
Sektionschef Vi söker dig som vill bli vår kollega, sektionschef hos FMTIS, Genomförandeenhet Mitt (GE MITT), med placering vid Genomförandeavdelning Enköping (GA ENKÖPING IT). Den huvudsakliga inriktningen för tjänsten är chef med personalansvar mot sektion 2 på avdelningen. Sektion 2 består av cirka 15 medarbetare med olika nivåer av kompetenser inom ledningsstödsystem, felsökning samt IT suppor...
Fullständig jobbeskrivning
Teknisk chef 5.Basenheten, Luftstridsskolan Sökande enhet Basenheten vid Luftstridsskolan är en nyupprättad enhet, basenheten består av Enhetsledning, två kompanier och en pluton. Enheten ansvarar bl a för drift av Uppsala flygplats och grundutbildning av soldater. Basenheten är placerad vid Uppsala garnison och lyder under chefen Luftstridsskolan. Huvudsakliga arbetsuppgifter Teknisk chef basenhe...
Fullständig jobbeskrivning
Om tjänsten FMTIS GA Enköping IT är en av de största genomförandeavdelningarna inom Försvarsmakten. Avdelningen stöttar Ledningsregementet som växer kraftigt och är ett stort tekniskt förband med olika verksamheter. Detta innebär att otroligt mycket IT-materiel, komponenter och annan utrustning måste beställas och hanteras dagligen, vi är därför på jakt efter en ny materielansvarig som kan ta ett ...
Fullständig jobbeskrivning
Huvudsakliga arbetsuppgifter Leder stabens beredskapsgenomgång en gång per vecka, den dagliga insatsverksamheten samt VB-avlösningar. Ansvarig för den dagliga lägesbilden inom MarinB. Utarbetar och ger order, orienteringar för insatser (motsv) till Marinbasens vaktorganisation och DUC. Kontaktperson mot civila myndigheter vid stödinsatser till samhället. Ansvarar för lägescentralens utrustning och...
Fullständig jobbeskrivning
Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land. Förbandet har förmågan att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område. Logistikenheten leder planering, genomförande och uppföljning av logistik- och stödverksamhet inom Haninge Garnison till stöd för chefer och org...
Fullständig jobbeskrivning
Södra Militärregionen (MR S) Är ett krigsförband där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civila tjänstemän. Chefen för Södra Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgi...
Fullständig jobbeskrivning
Luftstridsskolan (LSS) LSS är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. LSS har tre flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan samt Flygbefälsskolan. Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av Högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan. En tredje viktig uppgift är insatser och bered...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Karlsborg, Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Beskrivning av enheten 32. Underrättelsebataljon är Sveriges enda av sitt slag och är specialiserat på inhämtning, sammanställning och analys av information om motståndaren. Logistikassistenten tillhör logistiksektionen (S4) på 32. Underrättelsebataljonens stabsavdelning. Sektionen arbetar med planering, beställning och uppföljning av logistik på förbandet, vilket främst omfattar förnödenhetsförsö...
Fullständig jobbeskrivning
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Som plutonchef vid Logistikkompaniet så leder, planerar, utbildar och administrerar du plutonen i den dagliga tjänsten. Du innehar rollen som chef med personalansvar och ansvarar för underställd personals och plutonens utveckling. Vid större övningar övas du i din befattning samt även i befattningar på högre nivå inom den Marina bastjänsten. Uppgifterna löses i fred, ...
Fullständig jobbeskrivning
Luftstridsskolan (LSS) LSS är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. LSS har tre flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan samt Flygbefälsskolan. Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan. En tredje viktig uppgift är insatser och bered...
Fullständig jobbeskrivning
OM ENHETEN: Du kommer att tjänstgöra i staben för Arméns och Försvarsmaktens viktigaste bataljon. Du blir en kollega i en bataljonstab som premierar förtänksamhet, kreativitet, kvalitét och självständigt handlande i chefens anda. Underhållet av det personliga stridsvärdet och den egna utvecklingen inom ramen för yrkesprofessionen är en viktig del av dina arbetsuppgifter och dina kompetenser. HUVUD...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Karlsborg, Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Beskrivning av enheten HUMINT-inriktning (Human Intelligence) inom underrättelsetjänst handlar i huvudsak om att skapa och vidmakthålla goda relationer med andra människor för att få access till särskilt efterfrågad information som kan bearbetas till underrättelser. Enheten är en del av 32. Underrättelsebataljon och kan arbeta med inhämtning i en rad olika operationsområden syftandes till att ge h...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Motala, Östergötlands län(1 dagar sedan)
Vill du vara med och ta ett stort personligt ansvar för att utbilda och utveckla Försvarsmakten? Vill Du samtidigt vara en förebild för våra yngre kollegor? Då är detta jobbet för Dig! Du kommer att arbeta i kunskapsfronten av stridsteknik, ledarskap, pedagogik, trupputbildning och truppföring samt teknik vid markstridsförbanden. Huvudsakliga arbetsuppgifter Utbildningsenhetens delar i Kvarn arbet...
Fullständig jobbeskrivning
Befattningen erbjuder Musköbasen är på många sätt en unik arbetsplats då dess storlek imponerar på de flesta. Att jobba i berget innebär också att det är en arbetsplats som inte bryr sig om årstider eller dåligt väder. Tjänsten som Sjöövervakningsoperatör innebär också att ingen dag eller natt är den andra lik då de vi övervakar är fartyg som rör sig på havet och i skärgården, med andra ord så arb...
Fullständig jobbeskrivning
<< föregående | Visar 1-25 av 54 resultat | nästa >>
Visa enbart resultat för: Luftfart och försvarSäljare