Överstelöjtnant jobb

<< föregående | Visar 1-1 av 1 resultat | nästa >>
Försvarsmakten - Skåne län (6 dagar sedan)
Militärregion Syd (MRS) söker två stabsassistenter Militärregion Syd (MR S) är ett krigsförband lokaliserat till Revingehed. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tillfälligt tjänstgörande och hemvärn. Chefen för militärregion syd med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder...
Fullständig jobbeskrivning
<< föregående | Visar 1-1 av 1 resultat | nästa >>