Val
 • Remove Selection Basskyddskompaniet rekryterar basskyddssoldater gss k
            Förfina din sökning
            Publiceringsdatum
            Bransch
            Kategori
            Karriärnivå
            Utbildningsnivå
            Antal års erfarenhet
            Anställning
            Företag
            Jobbtitel

            Basskyddskompaniet rekryterar basskyddssoldater gss k jobb

            << föregående | Visar 1-25 av 276 resultat | nästa >>
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
            Typ av anställning En anställning som tidvis tjänstgörande soldat (GSST) på K3 innebär att du kommer in och tjänstgör några veckor om året samtidigt som du behåller din civila sysselsättning utanför Försvarsmakten. Du kan alltså kombinera dina studier eller ditt arbete med en anställning som soldat. Anställningen sker utifrån Försvarsmaktens kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldater o...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(5 timmar sedan)
            Logistiksoldat GSS/K till Fältsjukhuset Om förbandet FömedC är försvarsmaktens utbildnings- och kompetenscentrum inom försvarsmedicin. Sedan 2013 finns de två krigsförbandet 1:a och 2:a sjukhuskompaniet vid FömedC i Göteborg. Fältsjukhuset Från den 1 januari 2016 gick 1:a och 2:a Sjukhuskompaniet in i en gemensam produktionsorganisation i fredstid. Fältsjukhuset består av kompaniledning och fyra p...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Skåne län (5 dagar sedan)
            Allmänt 71:a bataljon är en motoriserad skyttebataljon utrustad med pansarterrängbil 360. Huvuddelen av striden sker till fots med fordonen som understöd och transportmedel. Bataljonen består av fem kompanier. Ett stabs-/understödskompani, ett trosskompani och tre skyttekompanier varav ett är deltidsanställt. Huvudsakliga arbetsuppgifter Flera sökbara tjänser som GSS/K (OR 1-5) till våra kontinuer...
            Fullständig jobbeskrivning
            HKV AVD SÄK ansvarar för säkerhetstjänsten vid Försvarsmaktens högkvarter (HKV). Arbetsområdet indelas i säkerhetsskyddstjänst, säkerhetsunderrättelsetjänst och signalskyddstjänst. Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetsuppgifter inom säkerhetstjänst samt stöd till sektionen. Arbetet som GSS/K präglas av strukturering och rutinmässigt arbete. I din roll kommer du mata in data i olika system, vilket in...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
            Huvudsakliga arbetsuppgifter UAV-piloten ingår i en TUAV-pluton (Tactical Unmanned Aerial Vehicle) och arbetar tillsammans med flygtekniker, sensoroperatörer och inhämtningsledare. Piloten ansvarar för att framföra flygfarkosten både på ett taktiskt och säkert sätt i luftrummet. Piloten planerar, genomför och utvärderar genomförda flygningar tillsammans med övriga i besättningen. Som Specialistoff...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
            Huvudsakliga arbetsuppgifter Taktisk UAV rekryterar nu sensoroperatör med start hösten 2018 för tjänstgöring vid TUAV plutonen. Befattning är ren soldatbefattning inom flygtjänst kopplad till UAV 03 systemet. Utbildning till sensoroperatör görs på K3 under hösten 2018 eller våren 2019. Att skapa underrättelser är huvuduppgiften för personalen på taktiska UAV pluton både före, under och efter markt...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(20 timmar sedan)
            Stabsassistent vid 310 & 311 skvadron Stabsassistentens huvuduppgift är att stödja chefer på två av bataljonens skvadroner i den dagliga administrationen av personalen. Uppgiften kräver en god datorvana och erfarenhet att arbeta i digitala system samt förmåga att kunna arbeta självständigt. Utöver huvuduppgiften tillkommer andra uppgifter vid förbandet, exempelvis vissa åtgärder inom lokalansvaret...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(6 dagar sedan)
            Tidvistjänstgörande ledningssoldat till Fältsjukhuset Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Från den 1 januari 2013 tillfördes två Sjukhuskompanier FömedC i Göteborg. Fältsjukhuset Från den 1 januari 2016 gick 1. och 2. Sjukhuskompaniet in i en gemensam produktionsorganisation i fredstid. Fältsjukhuset består av kompani...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(6 dagar sedan)
            Huvudsakliga arbetsuppgifter Som bildunderrättelseassistent vid TUAV-plutonen är din främsta arbetsuppgift att vara ett administrativt stöd till de officerare som utgör inhämtningsgruppen. Inhämtningsgruppen bearbetar bilddata från obemannade flygfarkoster, och andra bildalstrande sensorer, till underrättelser. Underrättelser som sedan fusioneras och omsätts för att ge ett optimalt beslutsunderlag...
            Fullständig jobbeskrivning
            Ledningspluton ansvarar för 21. Ingenjörbataljonens ledningsstöd och har bland annat till uppgift att upprätta tekniskt avancerade sambandssystem, upprätta fältgrupperad ledningsplats samt stödja bataljonchefen med främre ledning. Huvudsakliga arbetsuppgifter: Som soldat vid ledningspluton arbetar du i händelsernas centrum. Under gruppchefen kommer du att ansvara för upprättandet av bataljonens le...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
            Beskrivning av enheten Fallskärmsjägarna utgör du spjutspetsen på arméns underrättelseförband. En fallskärmsjägarpatrull rör sig självständigt över stora områden, ofta långt ifrån egna förband och har som huvuduppgift att samla in information genom fast och rörlig spaning. Till din hjälp har du ett antal olika sensorer för dokumentation samt bekämpning. Informationen är underlag till högre chef, s...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(6 dagar sedan)
            Huvudsakliga arbetsuppgifter Taktisk UAV rekryterar nu hjälpmekaniker för tjänstgöring vid TUAV plutonen. Befattning: soldat inom flygteknisktjänst kopplad till UAV 03 systemet. Utbildning till hjälpmekaniker görs på K3 under våren 2018. Flygunderhållsgruppen genomför klargöring samt underhåll på UAV 03 systemet. Gruppen leds av utbildade flygtekniker. Vid TUAV-pluton finns även pilotgrupp och inh...
            Fullständig jobbeskrivning
            SB/IS Ledningspluton ansvarar för 21. Ingenjörbataljonens ledningsstöd och har bland annat till uppgift att upprätta tekniskt avancerade sambandssystem, upprätta fältgrupperad ledningsplats samt stödja bataljonchefen med främre ledning. Huvudsakliga arbetsuppgifter: Som soldat vid SB/IS-grupp vid Ledningspluton kommer du arbeta nära tillsammans med tre soldater. Uppgiften är att transportera, uppr...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
            Huvudsakliga arbetsuppgifter UAV-piloten ingår i en TUAV-pluton (Tactical Unmanned Aerial Vehicle) och arbetar tillsammans med flygtekniker, sensoroperatörer och inhämtningsledare. Piloten ansvarar för att framföra flygfarkosten både på ett taktiskt och säkert sätt i luftrummet. Piloten planerar, genomför och utvärderar genomförda flygningar tillsammans med övriga i besättningen. Urvalstester, int...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Uppsala län (2 dagar sedan)
            Stabsassistent vid Luftstridsskolans Flottiljstab i Uppsala Sökande enhet Flottiljstaben är en stab vid Luftstridsskolan (LSS) som består av sju olika avdelningar med stabsledning. Stabens uppgifter är att leda och bereda olika funktionsområden samt stödja LSS Förbandsledning. LSS Flottiljstab är placerad vid Uppsala Garnison och lyder direkt under chefen för Huvudsakliga arbetsuppgifter Stabsassi...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(6 dagar sedan)
            Huvudsakliga arbetsuppgifter Befattningen ansvarar för teknisk tjänst kopplad till de informationssystem som finns vid inhämtningsgruppen. Tjänsten benämns vardagligt TIAS (ISDA) och är en GSS/K befattning. Inhämtningsgruppen arbetar inom underrättelseområdet IMINT (Imagery Intelligence) och har till sitt stöd ett containerbaserat informationssystem. Gruppen består vid sidan av TIAS-funktionen av ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Amfibieregementet söker handläggare administration med placering i Haninge (Berga) Som handläggare administration vid Amfibieregementet har du en stödjande roll vid den enhet som du blir placerad vid. Du arbetar med administrativa uppgifter inom personaltjänst och logistik i FM stödsystem. Du arbetar med planering, genomförande och uppföljning av verksamheten inom personaltjänst och logistik. Du k...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Östergötlands län(5 timmar sedan)
            43. Flygbaskompaniet söker R3 Gruppchef fälthållning Rörligt flygbaskompani med placering på Malmen i Linköping. Flygbaskompaniet är dimensionerad för att verka vid alla typer av flygplatser och flygbaser. Ett rörligt flygbaskompani ska som sammansatt eller med delar kunna verka från flera platser samtidigt där start- och landningsmöjligheter finns för understödda luftfartyg. Det rörliga flygbasko...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Uppsala län (5 timmar sedan)
            13. Telekrigbataljonen är ett insatsförband som bedriver sin strid på det elektroniska slagfältet både nationellt och internationellt. Genom tekniska sensorsystem bedrivs inhämtning av information om motståndaren. Bataljonens uppgift är även att störa kommunikationen för motståndaren i syfte att försvåra ledningen av motståndarens förband. Genom bearbetning av informationen omvandlas informationen...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Östergötlands län(1 dagar sedan)
            Rörligt flygbaskompani med placering på Malmen i Linköping. Flygbaskompaniet är dimensionerad för att verka vid alla typer av flygplatser och flygbaser. Ett rörligt flygbaskompani ska som sammansatt eller med delar kunna verka från flera platser samtidigt där start- och landningsmöjligheter finns för understödda luftfartyg. Det rörliga flygbaskompaniet stödjer flygförband samt upprättar, opererar ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Uppsala län (2 dagar sedan)
            Sökande enhet: 11.ledningsplatsbataljon, Bevakningsavdelningen Om Tjänsten Nu söker vi dig som vill jobba som Insatssoldat inom Enköpings Garnison. Som Insatssoldat ingår du i en skyddsstyrka där bevakning och insatser är en av huvuduppgifterna. Arbetet innebär ett rullande arbetsschema med dag, natt och helgtjänstgöring samt jour med övernattning Huvudsakliga arbetsuppgifter: Som insatssoldat ino...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
            Som elsäkerhetshandläggare kommer du att ha ansvaret för att driva det systematiska elsäkerhetsarbetet framåt enligt Försvarsmaktens styrande dokument. Detta innebär riskanalyser av verksamheten, framtagande av lokala rutiner och driva K 3 egenkontroll program avseende elsäkerhet. Huvudsakliga arbetsuppgifter Stödja chefer på alla nivåer i deras arbete att analysera, implementera, kontrollera och ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Huvudsakliga arbetsuppgifter Marinens Sjöövervakning utgörs av två modernt tekniskt utrustade ledningscentraler, vars huvuduppgift är att övervaka svenskt sjöterritorium med olika typer av sensorer. Tjänsten medför ledning av Marinens enheter för sjöövervakning, både sjögående och flygande. Marinens Sjöövervakning deltar i och såväl nationella som internationella övningar, samt deltar i prov- och ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Västra Götalands län(6 dagar sedan)
            Huvudsakliga arbetsuppgifter Att vara plutonchef innebär att rekrytera, planera, leda, utbilda och följa upp plutonens samtliga funktioner. Du kommer att ha ett stort ansvar och inflytande över funktionernas utveckling. Specifikt för Underhållsplutonen är dess komplexa sammansättning av funktioner. Tjänsten ställer stora krav på samordning, systemförståelse och en inställning att vilja understödja...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Östergötlands län(6 dagar sedan)
            Rörligt flygbaskompani med placering på Malmen i Linköping Flygbaskompaniet är dimensionerad för att verka vid alla typer av flygplatser och flygbaser. Ett rörligt flygbaskompani ska som sammansatt eller med delar kunna verka från flera platser samtidigt där start- och landningsmöjligheter finns för understödda luftfartyg. Det rörliga flygbaskompaniet stödjer flygförband samt upprättar, opererar o...
            Fullständig jobbeskrivning
            << föregående | Visar 1-25 av 276 resultat | nästa >>