chef, chefsjobb, företagsledning, ledare, företagsledare, projektledare, manager jobb

<< föregående | Visar 1-7 av 7 resultat | nästa >>
Vill du följa med på vår resa och i din roll ta ansvar för att inga medborgare i Botkyrka hamnar mellan stolarna? Nu söker socialförvaltningen en enhetschef med driv och patos för att ansvara över ett av våra två vård -och stödsamornarteam. Teamen är belägna i norra och i södra Botkyrka. Vård -och stödsamordnarteamen ansvarar för Socialförvaltningens boendestöd i hela kommunen. Rättssäkerhet och p...
Fullständig jobbeskrivning
Det ska vara roligt att vara chef - det ska vara roligt att ha en chef! Är du en chef och ledare som kan göra positiv skillnad? Vi har rivit stuprören och lämnat en gammal modell till förmån för vår nya organisation; rustad att möta samhällsförändringar och präglad av nytänkande och teamarbete. Nu söker Socialförvaltningen en verksamhetschef med ett brett och djupt samhällsintresse och ett stort e...
Fullständig jobbeskrivning
Är du lyhörd, rättvis, positiv, lagom sträng och rolig rektor? Har du ett stort hjärta och tycker att det är kul att besöka klasserna? Då uppfyller du elevernas krav på hur de vill att en rektor ska vara! Om arbetsplatsen Borgskolan är en mångkulturell skola med organiserad modersmålsundervisning på ca 35 språk samt flera uppskattade traditioner som är goda bärare av att skapa viet. Skolan ligger ...
Fullständig jobbeskrivning
Tullinge södras förskoleområde består av fyra förskolor av varierande storlekar, alla belägna i och runt natursköna Riksten i Tullinge. I förskoleområdet ingår förskolorna Rodret, Kometen, Nova och Luna. Inom förskoleområdet strävar vi efter att erbjuda alla barn en likvärdig utbildning av hög kvalité utifrån läroplanen för förskolan 98, skollagen och Botkyrka kommuns styrdokument och riktlinjer. ...
Fullständig jobbeskrivning
Botkyrka är en kommun med höga ambitioner och vi lever vår värdegrund genom vår ledstjärna medborgarens fokus och att vi är öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med över 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse-...
Fullständig jobbeskrivning
Botkyrka kommun kommer att inleda ett arbete att mer effektivt kunna stötta Botkyrkabor som lever i, alternativt i riskzonen för ett, kriminellt liv. Arbetet ska byggas på en myndighetsövergripande samverkan som inledningsvis består av fler verksamheter inom kommun, lokalpolisområde Botkyrka och Botkyrkabyggen AB. Det kommer att samordnas utifrån det våldspreventiva center som just initierats i Bo...
Fullständig jobbeskrivning
Vill du vara en del av kommunens utvecklingsarbete där du får möjlighet att koordinera ett strukturerat och långsiktigt arbeta mot våld? Då är du varmt välkommen till Botkyrka kommun! Vi kommer nu utöka vår verksamhet inom förebyggarenheten med en områdessekreterare med inriktning på våldsförebyggande arbete med åldersgruppen 16 till 19 år. Grunden i arbetet är att stärka de skyddande faktorerna k...
Fullständig jobbeskrivning
<< föregående | Visar 1-7 av 7 resultat | nästa >>