Val
  • Remove Selection Stockholms län
      • Remove Selection Försvarsmakten
            Förfina din sökning
            Radie
            Publiceringsdatum
            Bransch
            Kategori
            Karriärnivå
            Anställning
            Jobbtitel

            Jobb hos Försvarsmakten i Stockholms län

            << föregående | Visar 1-25 av 39 resultat | nästa >>
            Sökande enhet Underrättelsekontoret/Asien- Afrika- och mellanöstern-avdelningen/Terrorismsektionen Huvudsakliga arbetsuppgifter Som bearbetningsledare är ditt uppdrag att stödja underrättelseanalytiker. Du ska leda och prioritera det dagliga arbetet avseende bearbetning. I nära samarbete med Underrättelseledare deltar du i och leder planerings- och produktionsmöten. Du kommer hantera och strukture...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Stockholms län (12 timmar sedan)
            TSL C2I Mark vid MSK Ledsyst MSK Ledsyst tillhör LedR och funktionsleds av Försvarsmaktens högkvarter. Enheten omfattar 143 befattningar med placering i Enköping och Stockholm. MSK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av FM Ledningssystem samt utgör FM beställare av drift och förvaltning inom området. Systemledningsavdelningen inom MSK Ledsyst ansvarar för förvaltningsstyrning av FM...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Stockholms län (12 timmar sedan)
            HR sektionen inom Must är ett team med erfarna HR generalister som har ett viktigt uppdrag i att stödja organisationens chefer operativt såväl som strategiskt. Vi är en utvecklingsinriktad och dynamisk sektion där arbetet sker verksamhetsnära och där vi håller en hög servicenivå gentemot de chefer som vi stödjer. HR funktionen ger konsultativt stöd till chefer i bl a personal- och chefsförsörjning...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Stockholms län (12 timmar sedan)
            Sökande enhet 11. Militärpolisbataljonen är ett insatsförband vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Därutöver understödjer 11. Militärpolis-bataljonen andra förband vid genomförande av operationer. Detta genom exempelvis brottsutredningar, hantering av frihetsberövade personer, trafiktjänst, personskydd samt kriminalunderrättelsetjänst. Arbetet inne...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Stockholms län (12 timmar sedan)
            Engagerad och erfaren Hundinstruktör till Försvarsmaktens Hundtjänstenhet Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE) har till uppgift att förse Försvarsmaktens (FM) krigsförband med tjänstehundar. Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) tillhör Livgardet och är grupperad med Stab och Hundavdelning i Märsta, Avelsavdelning i Sollefteå och Utbildningsavdelning i Kungsängen. Utbildningsavdelningen i Kungs...
            Fullständig jobbeskrivning
            Ledningsstabens kommunikationsavdelning är den strategiska kommunikationsfunktionen inom Försvarsmakten. Vid avdelningen finns idag 28 befattningar, varav huvuddelen är kommunikatörsbefattningar. Avdelningen har till uppgift att stödja Försvarsmakten avseende intern och extern kommunikation, medierelationer och varumärkeskommunikation. Parallellt med detta bedrivs stabsarbete inom ramen för myndig...
            Fullständig jobbeskrivning
            11 MP Bat söker Stabstroppchef OR6/7 K Nu finns möjligheten för dig som söker en utmaning i ett förband med en omväxlande arbetssituation i en omfattande nationell insatsverksamhet. Befattningen innefattar att vara ansvarig för att leda stabstroppen vid ett kontinuerligt tjänstgörande kompani. I troppen finns både kontinuerligt och tidvistjänstgörande soldater. Du är direkt underställd kompanichef...
            Fullständig jobbeskrivning
            Om 11. Militärpolisbataljon Militärpolisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Militärpoliskompaniet löser detta bland annat genom ordningstjänst, brottsutredningar, personskydd, eskorter samt trafiktjänst. Om befattningen Vi söker dig som har god erfarenhet av planering, ledning och uppföljning av verksamhet under skiftande förutsättningar. Du skall ...
            Fullständig jobbeskrivning
            11. Militärpolisbataljonen är ett insatsförband vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Därutöver understödjer 11. Militärpolis-bataljonen andra förband vid genomförande av operationer. Detta genom exempelvis brottsutredningar, hantering av frihetsberövade personer, trafiktjänst, personskydd samt kriminal-underrättelsetjänst. Befattningsbeskrivning 11...
            Fullständig jobbeskrivning
            Sektionen IT och Säkerhet söker nu dig som vill jobba som Infrastrukturarkitekt Systemförvaltningsenheten (SFE) är en intressant ochdynamisk verksamhet som erbjuder ett gott arbetsklimat med engagerade medarbetare som aktivt medverkar till enhetens utveckling och Försvarsmaktens verksamhet. Sektionen IT&SÄK inom SFE ansvarar bland annat för Infrastruktur- och säkerhetsförvaltning för system för de...
            Fullständig jobbeskrivning
            Dokumenthanteringsenheten, DokhE, är en del av FMLOG. Enhetens uppgift är att stödja Försvarmakten med dokument- och ärendehantering med uppgift att redovisa, ta hand om och tillgängliggöra allmänna handlingar idag och imorgon.Detta omfattar all hantering av allmänna handlingar oavsett format och sekretessgrad längst hela beredskapstegen fred-kris-krig. DokhE består av sex avdelningar fördelade i ...
            Fullständig jobbeskrivning
            FM HRC söker en samordnare av Försvarsmaktens aktiviteter för behålla och utveckla personal inom området ”sammanhållen karriärplanering”. Att utveckla personalen är en grundläggande förutsättning för att behålla personalen och Försvarsmakten söker nu ta ett helhetsgrepp om arbetet med att behålla- och utveckla personal. Arbetet med att behålla och utveckla personalen ska genomsyra varje organisati...
            Fullständig jobbeskrivning
            Nu söker vi en Arkivarie till Dokumenthanteringsenheten (DokhE) i Stockholm. Huvudsakliga arbetsuppgifter I din roll som arkivarie kommer du att arbeta med att ordna och förteckna arkiv, medverkan i utvecklingen av ny arkivredovisningsmodell och en myndighetsgemensam arkiv- och dokumenthanteringsplan. Du kommer även att hantera utlämning av allmänna handlingar från allmänheten, genomföra bevarande...
            Fullständig jobbeskrivning
            11. Militärpolisbataljonen är ett insatsförband vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Därutöver understödjer 11. Militärpolis-bataljonen andra förband vid genomförande av operationer. Detta genom exempelvis brottsutredningar, hantering av frihetsberövade personer, Eskorttjänst, trafiktjänst, personskydd samt kriminal-underrättelsetjänst. Om 114. Mil...
            Fullständig jobbeskrivning
            Administrativa Enheten vid Försvarsmaktens HR Centrum arbetar med att registrera löne- och personalhändelser i SAP lön till Försvarsmaktens anställda. Arbetet bedrivs i ett öppet kontorslandskap i nära samarbete med kollegor på enheten och andra specialistfunktioner inom HR Centrum. Kvalifikationer Du har utbildning inom löneadministration eller annan likvärdig erfarenhet. Meriterande Erfarenhet a...
            Fullständig jobbeskrivning
            MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats. Sverige bemannar ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Timbuktu. ArbetsuppgifterOm t...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald efters...
            Fullständig jobbeskrivning
            Sökande enhet Euroasiatiska avdelningen vid Underrättelsekontoret bedriver strategisk underrättelsetjänst kopplat till områdena Ryssland, OSS samt massförstörelsevapen och icke-spridning. Vi söker nu en ny medarbetare. Huvudsakliga arbetsuppgifter Analysera CBRN-hotbilden mot Sverige och svenska intressen Producera underlag, såväl muntligt som skriftligt, till stöd för både Regeringskansliets och ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Dina arbetsuppgifter Välkommen till oss på Ledning och samordningssektionen vid Säkerhetkontorets Avdelning för krypto och IT-säkerhet. Vi söker en driven och erfaren medarbetare som vill ta ansvar för ledning, samordning och förvaltning av Försvarsmaktens egenutvecklade CA (Certification Authority). Arbetet består bland annat av att ta fram policys samt utveckla och förvalta en redan nu omfattand...
            Fullständig jobbeskrivning
            Managementenheten, (ManE), vid Militärhögskolan Karlberg leder och samordnar Försvarsmaktens utbildningar inom management/förvaltningsområdet. Detta så att myndighetens verksamhet kan genomföras i enlighet med de förvaltningsmässiga krav som ställs i lagar, förordningar och ingångna avtal. Arbetsuppgifter Som avdelningschef arbetar du med Försvarsmaktsövergripande utbildningsfrågor och leder direk...
            Fullständig jobbeskrivning
            Till Bild- och geounderrättelseavdelningen som bedriver strategisk bild- och geounderrättelsetjänst i Stockholm. För att möta nya hot och klara varje utmaning befinner oss i ett expansivt skede. Därför söker vi nu dig som vill vara med att utveckla och bedriva strategisk bild- och geounderrättelsetjänst tillsammans med oss. Arbetsuppgifter Du kommer att vara en del av tekniksektionen som sköter dr...
            Fullständig jobbeskrivning
            Till Bild- och geounderrättelseavdelningen som bedriver strategisk bild- och geounderrättelsetjänst i Stockholm. För att möta nya hot och klara varje utmaning befinner oss i ett expansivt skede. Därför söker vi nu dig som vill vara med att utveckla och bedriva strategisk bild- och geounderrättelsetjänst tillsammans med oss. Arbetsuppgifter Du kommer att vara en del av Inhämtnings-, bearbetnings- o...
            Fullständig jobbeskrivning
            Till Bild- och geounderrättelseavdelningen som bedriver strategisk bild- och geounderrättelsetjänst i Stockholm. För att möta nya hot och klara varje utmaning befinner oss i ett expansivt skede. Därför söker vi nu dig som vill vara med att utveckla och bedriva strategisk bild- och geounderrättelsetjänst tillsammans med oss. Arbetsuppgifter Du kommer att vara en del av Analyssektionen och som geoun...
            Fullständig jobbeskrivning
            Till Bild- och geounderrättelseavdelningen som bedriver strategisk bild- och geounderrättelsetjänst i Stockholm. För att möta nya hot och klara varje utmaning befinner oss i ett expansivt skede. Därför söker vi nu dig som vill vara med att utveckla och bedriva strategisk bild- och geounderrättelsetjänst tillsammans med oss. Arbetsuppgifter Du kommer att vara en del av Inhämtnings-, bearbetnings- o...
            Fullständig jobbeskrivning
            Till Bild- och geounderrättelseavdelningen som bedriver strategisk bild- och geounderrättelsetjänst i Stockholm. För att möta nya hot och klara varje utmaning befinner oss i ett expansivt skede. Därför söker vi nu dig som vill vara med att utveckla och bedriva strategisk bild- och geounderrättelsetjänst tillsammans med oss. Arbetsuppgifter Du kommer att vara en del av Inhämtnings-, bearbetnings- o...
            Fullständig jobbeskrivning
            << föregående | Visar 1-25 av 39 resultat | nästa >>
            Visa enbart resultat för: FörsvarsmaktenStockholms län