Val
  • Remove Selection Stockholms län
      • Remove Selection Försvarsmakten
            Förfina din sökning
            Radie
            Publiceringsdatum
            Bransch
            Kategori
            Karriärnivå
            Anställning
            Jobbtitel

            Jobb hos Försvarsmakten i Stockholms län

            << föregående | Visar 1-25 av 27 resultat | nästa >>
            Redovisningssektionen söker nu en senior controller som ersättare för en av våra medarbetare som byter arbetsort. Ledningsstabens planerings- och ekonomiavdelning består av ca 50 medarbetare, varav hälften är ekonomer med högskoleutbildning och hälften är militärer. Chef för avdelningen är Försvarsmaktens ekonomidirektör och avdelningen är organiserad i fyra sektioner; planering, uppföljning och a...
            Fullständig jobbeskrivning
            Livgardesgruppens uppgift är att utveckla och vidmakthålla 4st hemvärnsbataljoner, samt stödja de frivilliga försvarsorganisationerna inom Stockholms län (ej kustkommunerna). Vid Livgardesgruppen Logistiksektion arbetar vi med att stödja förbanden inom ett mycket brett spektrum, allt från HR, förnödenheter, lokaler, transporter och teknisk tjänst. Är du intresserad av teknik och att förmedla kunsk...
            Fullständig jobbeskrivning
            Sektionen för Uppföljning och Analys söker nu en senior controller som ersättare för en av våra medarbetare som ska gå i pension. Högkvarteret är det förband som styr verksamheten i Försvarsmakten och där återfinns även myndighetsledningen med Överbefälhavaren och Generaldirektören. Ledningsstaben stödjer Försvarsmaktens ledning med att ta fram beslutsunderlag samt samordnar arbetet inom Högkvarte...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Stockholms län (12 timmar sedan)
            Vill du vara en del i vårt kompetenta HR-team? Kort beskrivning enheten HR- avdelningen tillhör regementsstaben som stödjer chefen Livgardet i dennes ledning. HR- avdelningen har till uppgift att arbeta konsultativt gentemot Livgardets chefer samt att funktionsleda inom HR området. Arbetsgruppen består av en HR-chef, tre HR-generalister, två HR-specialister rehab/anhörigstöd, en arbetsmiljöspecial...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Stockholms län (12 timmar sedan)
            Kvartermästare till kompaniledning 51.Grundutbildnings kompaniet Uppsala Sökande enhet: 51.GU kompaniet grundutbildar blivande yrkesofficerare och soldater till hela Flygvapnet och LSS krigsförband. 51.GU komp lyder under 5.Basenheten och är utgångsgrupperat vid LSS i Uppsala. Kompaniet utbildar i huvudsak rekryter direktrekryterade mot att bli yrkesofficer i Försvarsmakten och rekryter med inrikt...
            Fullständig jobbeskrivning
            Vi söker dig som har ett genuint intresse av HR-området och som är utvecklingsinriktad och driven av ständiga förbättringar inom det arbetsgivarpolitiska området. Dina personliga egenskaper kommer vara viktiga då medverkan i utbildningsinsatser, rådgivning och uppföljning av utvecklings- och förändringsarbete ingår i rollen.Vidare ingår att genomföra omvärldsbevakning i syfte att vidareutveckla Fö...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Stockholms län (12 timmar sedan)
            Marinens Radio ingår i Sjöinformationkompaniet. Ett insatsförband som söker sambandsoperatörer. Arbetsuppgifter: Marinens Radio har modernt utrustade kommunikationscentraler, vars huvuduppgift är att säkerställa Försvarsmaktens samband med militära enheter, dels de så kallade fast anslutna och dels de som enbart kan nås via radio. Marinens Radio verkar som Försvarsmaktens Kommunikationscentral gäl...
            Fullständig jobbeskrivning
            Försvarsmakten - Stockholms län (11 timmar sedan)
            Sökande enhet Organisationskontoret, vid Systemförvaltningsenheten, består av två delar; analys och genomförande. Sektionens huvuduppgift är att tillse att Försvarsmaktens beslutade organisation återfinns korrekt i system PRIO (SAP). Nu vill vi förstärka upp vår genomförandedel med en ny medarbetare. Huvudsakliga arbetsuppgifter Genomförandesektionens huvuduppgift är att indatera Försvarsmaktens o...
            Fullständig jobbeskrivning
            MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats. Sverige bemannar ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Timbuktu. Sverige deltar i FN...
            Fullständig jobbeskrivning
            SB IT tekniker till Nationella underrättelseenheten på MUST Nationella underrättelseenheten (NUE) är ett stående förband som skall användas i de internationella insatser, där Sverige har eller avser ha förbandsbidrag. Förbandet stödjer i insatsområden multinationella chefer, förbandschefer och nationellt styrkebidrag med nationella underrättelser. Förbandet tar även fram underrättelser för uppdrag...
            Fullständig jobbeskrivning
            Vi söker dig som har ett genuint intresse av HR-området och som är utvecklingsinriktad och driven av ständiga förbättringar inom det arbetsgivarpolitiska området. Dina personliga egenskaper kommer vara viktiga då medverkan i utbildningsinsatser, rådgivning och uppföljning av utvecklings- och förändringsarbete ingår i rollen. Det ingår att vidareutveckla lönebildningsfrågor ur ett försvarsmaktsgeme...
            Fullständig jobbeskrivning
            13.Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet. Våra verkansdelar arbetar operativt och löser uppgifter kopplat mot de fem generiska säkerhetshoten: kriminalitet, subversion, främmand...
            Fullständig jobbeskrivning
            Är du intresserad av underrättelse- och säkerhetstjänst på operativ nivå? Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? I så fall har vi en plats för dig – tillsammans skapar vi beslutsunderlag för Försvarsmaktens operativa ledning. Arbetsuppgifter Som underrättelseassistent vid Insatsstabens underrättelse och säkerhetsavdelning, säkerhetssektionen, befinner du dig mitt i händelsernas cen...
            Fullständig jobbeskrivning
            Denna tjänst är ett vikariat med möjlighet till tillsvidareanställning. Välkommen att söka en spännande tjänst! Arbetsuppgifter Dina huvudsakliga uppgifter är att delta i ärendehantering och svara på remisser som inkommer från aktörer inom samhällsplanering samt att sammanställa underlag för riksintressen för totalförsvarets militära del. I beredningen av remisserna samverkar du internt inom Försv...
            Fullständig jobbeskrivning
            Sökande enhet En av Försvarsmaktens huvuduppgifter är territoriell integritet. Sjöinformationskompaniet är en viktig del i övervakningen av Sveriges sjöterritorium. Vi arbetar också med operativ sambandsledning som innebär att information förmedlas mellan försvarsmaktens fartyg, staber och förband. Dessa båda uppgifter sköts året om och dygnet runt. Marinens Radio som ingår i Sjöinformationskompan...
            Fullständig jobbeskrivning
            Insatsstabens Säkerhets och underrättelseavdelnings (INSS J2) planeringssektion söker Stabsofficer med inriktning planering underrättelse- säkerhetstjänst. Nuvarande befattningshavare har sökt chefsprogrammet HOP 12 och blivit antagen varvid Insatsstabens Säkerhets och underrättelseavdelnings (INSS J2) planeringssektion söker en stabsofficer. Insatsstaben har till uppgift att stödja Chefen Insats ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Nationella underrättelseenheten (NUE) är ett stående förband som skall användas i de internationella insatser, där Sverige har eller avser ha förbandsbidrag. Förbandet stödjer i insatsområden multinationella chefer, förbandschefer och nationellt styrkebidrag med nationella underrättelser. Förbandet tar även fram underrättelser för uppdragsgivare inom och utom Försvarsmakten nationellt. Förbandet ä...
            Fullständig jobbeskrivning
            Produktionsavdelning ingår i DriftE. FMTIS Driftenheten (DriftE) genomför Teknisk bevakning, driftövervakning samt genomför underhåll och fjärravhjälpande åtgärder inom FM strategiska nät, vilket är en förutsättning för FM ledningsförmåga samt utövar funktionen FM nätoperatör. DriftE fördelar och prioriterar uppgifter till FMTIS Genomförande enheter (GE) avseende drifts, utbyggnads samt underhålls...
            Fullständig jobbeskrivning
            Bearbetare med teknisk inriktning till Underrättelsekontoret/Afrika- och Asienavdelningen Terrorismsektionen vid Must Vill du arbeta på en avdelning med högt tempo och hög flexibilitet och där såväl rutinmässiga som nya uppkomna arbetsuppgifter präglar arbetet? Tycker du om struktur och är gärna med och skapar struktur? Vill du vara en del av ett dynamiskt arbetslag och arbeta inom ett högaktuellt...
            Fullständig jobbeskrivning
            Bearbetare till Underrättelsekontoret/Afrika- och Asienavdelningen Terrorismsektionen vid Must Vill du arbeta på en avdelning med högt tempo och hög flexibilitet och där såväl rutinmässiga som nya uppkomna arbetsuppgifter präglar arbetet? Tycker du om struktur och gärna är med och skapar struktur? Vill du vara en del av ett dynamiskt arbetslag och arbeta inom ett högaktuellt verksamhetsområde? Då ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Strategisk informationsarkitekt till CIO-avdelningen för ledning och informationshantering! Vill du vara delaktig i uppbyggnaden av Försvarsmaktens informationshantering och arbeta för Försvarsmaktens högsta ledning? CIO-avdelningen söker dig som vill jobba som Informationsarkitekt med uppgift att bevaka omvärldens utveckling inom informationsområdet, digitalisering och informationshantering. CIO ...
            Fullständig jobbeskrivning
            Huvudsakliga arbetsuppgifter Biträder C S6 avseende Ledningssystemtjänst, ledningssystemmateriel. Biträder vid sensor- och sambandsplanering Stödjer Sjöinfokomp vid teknisk beredning, driftekonomi, planering och framtida utveckling inom eget ansvarsområde Biträder vid befattningsutbildning av personal inom Sjöinfokomp Biträder, lämnar underlag och förslag för kvalitetsförbättringar inom eget ansva...
            Fullständig jobbeskrivning
            Är du intresserad av att arbeta med utbildning av Försvarsmaktens chefer och specialister? Trivs du med att arbeta med utbildning av chefer på hög- och mellannivå, samt blivande förvaltare? Har du militär bakgrund? I så fall kan det här vara jobbet för dig! Managementenheten (ManE) vid Militärhögskolan Karlberg (MHS K) söker en kvalificerad kurschef med militär kompetens. Huvudsakliga arbetsuppgif...
            Fullständig jobbeskrivning
            Säkerhetsinspektionen (SÄKINSP) arbetar direkt under myndighetsledningen och består av avdelningarna marksäkerhet och sjösäkerhet. Marksäkerhetsinspektionen genomför inspektion och viss tillsyn samt svarar för underlag till författningar och lämnar stöd för Försvarsmaktens verksamhetssäkerhet. Huvudsakliga arbetsuppgifter: Genomföra och följa upp SÄKINSP inspektioner av Försvarsmaktens förband, sk...
            Fullständig jobbeskrivning
            Personskyddsverksamheten inom Försvarsmakten söker militära personskyddsoperatörer med grundplacering vid Livgardet. Annonsen i sin helhet återfinns via Försvarsmaktens hemsida: https://jobb.forsvarsmakten.se - Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är ...
            Fullständig jobbeskrivning
            << föregående | Visar 1-25 av 27 resultat | nästa >>
            Visa enbart resultat för: FörsvarsmaktenStockholms län