Undersköterska jobb

<< föregående | Visar 1-7 av 7 resultat | nästa >>
Den kommunala hemtjänsten i Värmdö bedriver verksamhet dygnet runt i hela kommunen. Hemtjänsten utför insatser i enskilt hem utifrån beställning från kommunens biståndshandläggare. Insatserna är till stor del omvårdnads- och serviceinsatser, städning, ledsagningar och avlösning för anhöriga. Vi bedriver även en dagvård, på Daghöjden, för personer med demensdiagnos. Vi söker nu en undersköterska ti...
Fullständig jobbeskrivning
Örebro Kommun - Örebro län(8 dagar sedan)
Ref.nr: Vö 110/2014 Vill du arbeta i Örebro kommuns bästa hemvårdsenhet? Östernärkes hemvård är stolta över att två år i rad fått mottaga pris för Bästa hemvårdsenhet i Örebro kommun, 2012 blev det en tredje plats i det sammanvägda resultatet och 2013 blev det en första plats. Dessutom fick enheten bäst resultat i Örebro kommun på brukarundersökningen 2013. Hemvården i Örebro kommun är uppdelad i ...
Fullständig jobbeskrivning
Den kommunala hemtjänsten i Värmdö bedriver verksamhet dygnet runt i hela kommunen. Hemtjänsten utför insatser i enskilt hem utifrån beställning från kommunens biståndshandläggare. Insatserna är till stor del omvårdnadsinsatser, serviceinsatser, städning, ledsagningar och avlösning för anhöriga. Vi bedriver även en dagvård, Daghöjden, för personer med demensdiagnos. Vi söker nu undersköterskor/vår...
Fullständig jobbeskrivning
Den kommunala hemtjänsten i Värmdö bedriver verksamhet dygnet runt i hela kommunen. Hemtjänsten utför insatser i enskilt hem utifrån beställning från kommunens biståndshandläggare. Insatserna är till stor del omvårdnads- och serviceinsatser, städning, ledsagningar och avlösning för anhöriga. Vi bedriver även en dagvård, på Daghöjden, för personer med demensdiagnos. Vi söker nu en undersköterska ti...
Fullständig jobbeskrivning
Örebro Kommun - Örebro län(13 dagar sedan)
Ref.nr: Vö 136/2014 Örebro är Sveriges sjunde största kommun och har cirka 140 000 invånare med 150 olika nationaliteter. Örebro kommun är utsedd till Sveriges Kvalitetskommun 2013. Östernärke tillhör vård och omsorg. Vi arbetar i östra delarna av Närke med utgångspunkt i Odensbacken och mest då på landsbygd. Vår ambition är att ge den enskilde en trygg och meningsfull tillvaro livet ut. Vi utgår ...
Fullständig jobbeskrivning
Enheten för boende/LSS består av åtta gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättning samt ett korttidshem för barn och ungdom med funktionsnedsättning. Totalt är vi ca 100 medarbetare inom enheten. Rollen som habiliteringsassistent innebär att genom pedagogiska lösningar vara ett stöd i den enskildes dagliga liv och livsföring. Vi jobbar utifrån ett gemensamt förhållningssätt för att möjliggöra ...
Fullständig jobbeskrivning
Örebro Kommun - Örebro län(13 dagar sedan)
Ref.nr: Vö 137/2014 Örebro är Sveriges sjunde största kommun och har cirka 140 000 invånare med 150 olika nationaliteter. Örebro kommun är utsedd till Sveriges Kvalitetskommun 2013. I dagsläget har cirka 3100 brukare i Örebro kommun trygghetslarm. I genomsnitt inkommer 500 larm per dygn till Tunstall, av dessa överlämnas 250 larm till hemvården för åtgärdande. I valfrihetssystemet för omvårdnadstj...
Fullständig jobbeskrivning
<< föregående | Visar 1-7 av 7 resultat | nästa >>