Jobb hos Försvarsmakten i Västra Götaland

<< föregående | Visar 1-25 av 47 resultat | nästa >>
Försvarsmakten - Västra Götalands län(15 timmar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Du är chef för underhållsgruppen som tillhör Underhållsplutonen. Underhållsplutonen är bataljonens viktigaste resurs när gäller sjukvård, reparationer och förnödenheter. Underhållsgruppens huvuduppgift är att understödja förbandets enheter med förnödenheter. Underhållsgruppens förflyttar sig huvudsakligen i terränggående fordon. Uppgiften skall kunna lösas under alla å...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(15 timmar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Reperationsgruppen tillhör Underhållsplutonen. Underhållsplutonen är bataljonens viktigaste resurs när gäller sjukvård, reparationer och förnödenhetsförsörjning. Reperationsgruppens huvuduppgift är att understödja förbandets enheter med reperationer och reservdelar. Arbetet som gruppen utför kan ske i såväl verkstadslokaler med ordnad reservdelsförsörjning, som under e...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(15 timmar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Du ingår i en reperationsgrupp tillhör Underhållsplutonen. Underhållsplutonen är bataljonens viktigaste resurs när det gäller sjukvård, reparationer och förnödenhetsförsörjning. Reperationsgruppens huvuduppgift är att understödja förbandets enheter med reperationer och reservdelar. Arbetet som gruppen utför kan ske i såväl verkstadslokaler med ordnad reservdelsförsörjn...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(15 timmar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Som förstärkningssoldat så ingår du i en chefsstödsgrupp som är underställd skvadronsledningen. Din huvuduppgift är att stödja skvadronsledningen på stabsplats med allt från upprättande, bemanning och drift, till säkerställandet att sambandet uppåt och nedåt i organisationen fungerar. Som förstärkningssoldat har du också ansvar för att stödja i underhållstjänsten på s...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(15 timmar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Du ingår i en ledningsgrupp. Ledningsgruppen är bataljonschefens resurs för att utöva ledning av betaljonens inhämtningsresurser. Till din hjälp har du flertalet olika tekniska stödsystem för ledning och uppföljning av bataljonen. Ledningsgruppen förflyttar sig huvudsakligen med terränggående fordon samt med ett lätt alternativ även till fots. Uppgifterna skall kunna l...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(15 timmar sedan)
Kock HMS Skaftö Göteborg 17.Bevakningsbåtkompaniet söker kock till HMS Skaftö. 17.Bevakningsbåtkompaniet är ett marint krigsförband som produktionsleds av Amfibieregementet. Bevakningsbåtkompaniet ska kunna: Tillsammans med övriga FM kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, möta kränkningar och angreppshandlingar samt agera för att tillvarata svenska intressen. Etablera och upprätthålla sjökontr...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(15 timmar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Att vara plutonchef innebär att rekrytera, planera, leda, utbilda och följa upp plutonens samtliga funktioner. Du kommer att ha ett stort ansvar och inflytande över funktionernas utveckling. Specifikt för Underhållsplutonen är dess komplexa sammansättning av funktioner. Tjänsten ställer stora krav på samordning, systemförståelse och en inställning att vilja understödja...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(15 timmar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Du ingår i en underhållsgrupp på Underhållsplutonen. Underhållsplutonen är bataljonens viktigaste resurs när det gäller sjukvård, reparationer och förnödenhetsförsörjning. Underhållsgruppens huvuduppgift är säkerställa bataljonens uthållighet genom att leverera förnödenheter såsom drivmedel, ammunition, förplägnad och förbrukningsmateriel. Uppgiften innebär bland annat...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(15 timmar sedan)
Typ av anställning: Anställningen sker utifrån Försvarsmaktens nya kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Detta innebär att du börjar anställningen med en 6 månaders provanställning med sikte på en anställning som varar i sex till åtta år med en möjlighet till förlängning på ytterligare fyra år. Sökande förband/enhet: Livregementets Husarer K3, 32.a Underrättels...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(15 timmar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Som förstärkningssoldat så ingår du i en chefsstödsgrupp som är underställd skvadronsledningen. Din huvuduppgift är att stödja skvadronsledningen på stabsplats med allt från upprättande, bemanning och drift, till säkerställandet att sambandet uppåt och nedåt i organisationen fungerar. Som förstärkningssoldat har du också ansvar för att stödja i underhållstjänsten på s...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(15 timmar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Som fallskärmsjägare utgör du spjutspetsen på arméns underrättelseförband. En fallskärmsjägarpatrull rör sig självständigt över stora områden, ofta långt ifrån egna förband och har som huvuduppgift att samla in information genom fast och rörlig spaning. Till din hjälp har du ett antal olika sensorer för dokumentation samt bekämpning. Informationen är underlag till hög...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(15 timmar sedan)
Försvarshälsan är en inbyggd företagshälsovård med Försvarsmakten som uppdragsgivare. Försvarshälsan Region Mitt (FHM) är en av fyra regioner i Sverige. FHM ansvarar för företagshälsovård för anställd personal, hälso- och sjukvård för elever och rekryter samt sjukvårdsberedskap vid militära övningar och insatser. FHM har 6 lokala mottagningsenheter: Malmen, Kvarn, Karlsborg, Skövde, Såtenäs och Gö...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(15 timmar sedan)
2.Brigadstaben är en av landets två brigadstaber med uppgift att leda och samordna de förband från hela Sverige som ingår i brigaden. 2.Brigadstaben finns i Skövde och är bemannad med både kontinuerligt- och tidvis tjänstgörande personal. Arbetsuppgifter Stridsledningsofficer Ledningssystem ingår i ett ledningslag och i fältmiljö jobbar du i antingen tält, stridsfordon eller ledningscontainer. Din...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Vikarierande chefssjuksköterska på heltid till Fältsjukhuset Om förbandet FömedC är försvarsmaktens utbildnings- och kompetenscentrum inom försvarsmedicin. Sedan 2013 finns de två krigsförbandet 1:a och 2:a sjukhuskompaniet vid FömedC i Göteborg. Fältsjukhuset Från den 1 januari 2016 gick 1:a och 2:a Sjukhuskompaniet in i en gemensam produktionsorganisation i fredstid. Fältsjukhuset består av komp...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Försvarshälsan Region Mitt (FHM) är en av fyra regioner i Sverige. FHM ansvarar för företagshälsovård för anställd personal, hälso- och sjukvård för elever och rekryter, samt sjukvårdsberedskap vid militära övningar och insatser. FHM har 6 lokala mottagningsenheter i Malmen (Linköping), Kvarn, Karlsborg, Skövde, Såtenäs och Göteborg. I vår region finns verksamheter inom både armé, flyg och marin. ...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Vill du bli en del av Arméns slagkraftigaste anfallsförband? Wartofta är ett kompani som präglas av framåtanda, vinnarinstinkt & god förbandsanda. Kompaniet är utrustat med Strv 122 & utgör den kraftfullaste delen av en Pansarbataljon. Vi söker dig som vill ha ett utmanande arbete som ställer stora krav på stresstålighet, personliga färdigheter och koncentrationsförmåga. Vi rekryterar förare, skyt...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Vill du bli en del av Arméns slagkraftigaste anfallsförband? Vi söker dig som vill ha ett utmanande arbete som ställer stora krav på stresstålighet, personliga färdigheter och koncentrationsförmåga. Wartofta är ett kompani som präglas av framåtanda, vinnarinstinkt & god förbandsanda. Kompaniet består av 3 stridsvagnsplutoner och en stab & trosspluton. Stab & trossplutonen understödjer kompaniet me...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Sambandsoperatör GSS/K Göteborg 17.Bevakningsbåtkompaniet söker sambandsoperatör till förbandets fartyg. 17.Bevakningsbåtkompaniet är ett marint krigsförband som produktionsleds av Amfibieregementet. Bevakningsbåtkompaniet ska kunna: Tillsammans med övriga FM kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, möta kränkningar och angreppshandlingar samt agera för att tillvarata svenska intressen. Etablera...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Informationssystemsdriftledaren (ISDL) stödjer förbandet i planering av, utveckling av system och metod för och upprättande och drift av kvalificerade IS-system. I det dagliga arbetet tjänstgör ISDL på en ledningspluton och arbetar under övning och insats nära bataljonsstabens personal. Som ISDL jobbar du nära och arbetsleder informationsdrifltedarassistenten (ISDA). ...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Försvarsmakten söker en Handläggare teknisk tjänst till Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) 1.NSE VÄST/Teknikavdelning med placering i Såtenäs. Huvudsakliga arbetsuppgifter: - Samverkar med kunder vid främre underhållstöd och samordnar brukarens underhållsbehov utifrån drift- och underhållsplaner. - Stödjer kunder med förebyggande- och avhjälpande underhåll samt felsökning på materiel i bruk. - Ska k...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
Rekryteringen omfattar två befattningar. Huvudsakliga arbetsuppgifter Dina uppgifter kommer bl.a. att innebära arbete med beredning och analys inför produktions- och krigsförbandsdialoger och F 7 verksamhetsplanering. Det innebär genomföra periodisk rapportering och uppföljning mån/Kvr/DÅR/ÅR. Uppgiften omfattar även utveckling av 7.Flygflottiljens krigs- och mobiliseringsplanläggning. Det innebär...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Markstridsskolan (MSS) är organiserad i fyra olika enheter; stab, utbildning, utveckling och träning. Den utlysta tjänsten är placerad vid Träningsavdelningen som ingår i Träningsenheten i Skövde. Avdelningen består av fem verksamhetsområden, Besättningsträningsanläggning (BTA), Ledningsträninganläggning (LTA), StriSimPC, Stridsträningsanläggning bebyggelse (STA MOUT) samt Stridsträningsanläggning...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Vi söker dig som är soldat och vill arbeta med övningsplanering på Skaraborgs flygflottilj. Arbetsuppgifter Administrera avdelningens inkommande och utgående handlingar Ordna och skriva protokoll Orderredaktör Behjälplig vid administration på EMILIA Behjälplig med avdelningens samarbetsytor Vara husansvarig, innebär kontaktperson mot Fortverket, hantering av nycklar samt felanmälan Kvalifikationer...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Nu söker vi två stycken Stabsofficerare till Skaraborgs flygflottilj! Huvudsakliga arbetsuppgifter Dina uppgifter kommer bl.a. att innebära arbete med beredning och analys inför produktions- och krigsförbandsdialoger och F 7 verksamhetsplanering. Det innebär genomföra periodisk rapportering och uppföljning mån/Kvr/DÅR/ÅR. Uppgiften omfattar även utveckling av 7.Flygflottiljens krigs- och mobiliser...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Sökande enhet: 17.Bevakningsbåtkompaniet är ett krigsförband inom Amf1 som verkar med övriga FM för att försvara Sverige mot väpnat angrepp, möta kränkningar och angreppshandlingar. Dina personliga egenskaper: Du ska förstå helheten inom marinen samt kunna arbeta långsiktigt samtidigt som här och nu. Du ska kunna analysera vad som måste göras och sedan utföra det då befattningen innebär att leda e...
Fullständig jobbeskrivning
<< föregående | Visar 1-25 av 47 resultat | nästa >>
Visa enbart resultat för: FörsvarsmaktenVästra Götaland