Jobb hos Försvarsmakten i Västra Götaland

<< föregående | Visar 1-25 av 40 resultat | nästa >>
Försvarsmakten - Västra Götalands län(23 timmar sedan)
1.Logistikbataljon söker ledningssoldater till kompani- och plutonsledningar. Anställingen inleds med sex månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. dock lägst 18 200 kr per månad. Tester och intervjuver sker i slutet på augusti. Ledningssoldater ser till att kompaniet kan ledas genom att bedriva sambandstjänst och ledning i syfte att understödja chefer på olika nivåer. Lednings...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(23 timmar sedan)
1.Logistikbataljon söker ledningssoldater till kompaniledningar. Anställingen inleds med sex månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. dock lägst 18 200 kr per månad. Tester och intervjuver sker i slutet på augusti. Ledningssoldater ser till att kompaniet kan ledas genom att bedriva sambandstjänst och ledning i syfte att understödja chefer på olika nivåer. Ledningssoldaten måst...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Du leder en grupp som arbetar med bearbetning av information som efter bearbetning kan användas till stöd för olika verksamheter. Dels kommer informationen från av gruppen producerade papperskartor och digitala underlag för olika system. Generella krav för anställning: Svenskt medborgarskap OR 6 eller OR 7 Uppfyller medicinska och fysiska krav för sökt befattning God f...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
31. Bataljon är en manöverbataljon, tränad för olika typer av operationer. Kombinationen av hög personell standard, hög rörlighet, utbudet av vapensystem tillsammans med den krävande utbildningen innebär att förbandet utgör en viktig resurs i såväl brigadsystemet som på den internationella arenan. Just nu söker bataljonsstaben efter ny glädjespridande lagspelare som brinner för administration! Din...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Du ingår i en grupp som arbetar med bearbetning av information som efter bearbetning kan användas till stöd för olika verksamheter. Dels kommer informationen från av gruppen producerade papperskartor och digitala underlag för olika system. Generella krav för anställning: Svenskt medborgarskap Genomfört värnplikt eller grundläggande militär utbildning (GMU) med godkända...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Som utbildningssjuksköterska vid Sjukvårdsskolan K 3 är du delaktig i en högkvalitativ och kvalitetssäkrad utbildningsplattform med en lång tradition. Sjukvårdsskolan K 3 utbildar sjukvårdare samt legitimerad personal åt jägarförband samt inför internationella insatser. Utbildningen sträcker sig från grundläggande anatomi/fysiologi, grundläggande praktiska tekniker til...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Sökande enhet 32.Underrättelsebataljon är en funktionsbataljon specialiserad mot spaning och underrättelseinhämtning. Personalsektionen vid 32:a underrättelsebataljonen består av fyra medarbetare; personalchef, personalgeneralist, personaladministratör samt en stabsassistent. Sektionen är en del av en stab som i sin helhet består av ca 55-60 medarbetare. Huvudsakliga arbetsuppgifter Dina huvudsakl...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Du kommer att administrera tillträdesskydd inom Karlsborgs Garnison. Du kommer att hantera det fysiska tillträdet genom att administrera passersystem och larmsystem, från produktion till utlämning. Du skall vara organisationsenhet K 3 kontaktperson för larm- och passersystem såväl inom som utanför garnisonen. Du skall delta i övrigt förekommande säkerhetsarbete samt va...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
Vi söker dig som vill vara kvalitetschef vid Skaraborgs flygflottilj och delta i utvecklingen av ett av Flygvapnets största krigsförband. Inledning Skaraborgs flygflottilj, F 7, är ett förband med cirka 750 medarbetare som finns på sju orter i två världsdelar. F 7 har en betydande bredd i sin verksamhet såsom incidentberedskap, exportstöd/åtagande, transportflyg och utbildning av flygförare och in...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter som specialistofficer (OR6/7) kommer i huvudsak omfatta planering och genomförande av utbildning av SUAV-operatörer inom ramen för grundläggande operatörsutbildning (TIS/GFSU). Befattningen innehåller även planering och genomförande av kompletterande utbildning av sedan tidigare utbildade SUAV-operatörer. Stöd vid genomförandet av flygningar under ...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
FMTIS Genomförandeavdelning Skövde ingår i FMTIS Genomförandeenhet Väst där även GA Karlsborg, GA Göteborg, GA Såtenäs och GA Halmstad ingår. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Självständigt eller i arbetslag utföra installation, tillsyn och reparation av bärbar och fordonsmonterad radio/tele/datamateriel, olika telesystem, simulatoranläggningar och navigationsutrustning. • Arbetet utförs mestadels på...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Som stabsassistent vid Försvarsmaktens Överlevnadsskola jobbar du huvudsakligen med att förbereda inför, serva under och efterbereda i samband med skolans olika kurser. Vidare kommer du vid behov få stötta skolans överlevnadsinstruktörer vid utbildning. Kvalifikationer Svenskt medborgarskap Godkänd säkerhetsprövning Genomförd värnplikt eller grundläggande militär utbil...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
421.kompani, Wilska, är ett pansarskyttekompani ingående i 42.pansarbataljon. Bataljonen är till huvuddel bemannad med kontinuerligt tjänstgörande personal, placerad vid Skaraborgs Regemente P4 i Skövde. Wilska kompani består av fast anställda, kontinuerligt tjänstgörande soldater och officerare fördelat på tre pansarskytteplutoner och en stab- och trosspluton. Kompaniet är i huvudsak bandgående, ...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Sektorhögkvarteret är grupperat i Timbuktu och leder FN-förband i Malis till ytan största sektor, sektor väst. Sektorstaben motsvarar en brigadstab men med fast gruppering och med uppgifter som också motsvarar en regional stab. MINUSMA orderspråk är engelska men många av de tjänstgörande officerarna talar helst franska. Staben består av ca 50 officerare från ett tiotal olika länder. För närvarande...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Sektorhögkvarteret är grupperat i Timbuktu och leder FN-förband i Malis till ytan största sektor, sektor väst. Sektorstaben motsvarar en brigadstab men med fast gruppering och med uppgifter som också motsvarar en regional stab. MINUSMA orderspråk är engelska men många av de tjänstgörande officerarna talar helst franska. Staben består av ca 50 officerare från ett tiotal olika länder. För närvarande...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Produktionsavdelningen ingår i Driftenheten och ansvarar för att produktionsplanera och följa upp det IT/Tele-stöd som levereras både centralt och lokalt inom Försvarsmakten. Produktionsavdelningen ansvarar också för att ta fram, beskriva och följa upp våra IT- och Tele-processer, ta emot och samordna arbetet med att avhjälpa större driftstörningar i vår produktionsmiljö, planera införanden av stö...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Som kvalitetschef på K 3 är du ansvarig för att leda och utveckla kvalitetsledningssystemet inom förbandet. Du ingår i K 3 ledningsgrupp och äger det övergripande ansvaret för att utveckla och följa upp organisationens uppsatta kvalitetsmål och ständiga förbättringar. Det är en tjänst som kräver synlighet, engagemang, närvaro både internt och externt. Kvalitetschefen är ansvarig för kvalitetssäkri...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Sektorhögkvarteret är grupperat i Timbuktu och leder FN-förband i Malis till ytan största sektor, sektor väst. Sektorstaben motsvarar en brigadstab men med fast gruppering och med uppgifter som också motsvarar en regional stab. MINUSMA orderspråk är engelska men många av de tjänstgörande officerarna talar helst franska. Staben består av ca 50 officerare från ett tiotal olika länder. För närvarande...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Sektorhögkvarteret är grupperat i Timbuktu och leder FN-förband i Malis till ytan största sektor, sektor väst. Sektorstaben motsvarar en brigadstab men med fast gruppering och med uppgifter som också motsvarar en regional stab. MINUSMA orderspråk är engelska men många av de tjänstgörande officerarna talar helst franska. Staben består av ca 50 officerare från ett tiotal olika länder. För närvarande...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
421.kompani, Wilska, är ett pansarskyttekompani ingående i 42.pansarbataljon. Bataljonen är till huvuddel bemannad med kontinuerligt tjänstgörande personal, placerad vid Skaraborgs Regemente P4 i Skövde. Wilska kompani består av fast anställda, kontinuerligt tjänstgörande soldater och officerare fördelat på tre pansarskytteplutoner och en stab- och trosspluton. Kompaniet är i huvudsak bandgående, ...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Beskrivning av förbandet Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. Förbandets sjukvårdsorganisation levererar högkvalificerad sjukvård i alla miljöer från skadeplats till sjukhus. SOG har förmåga till omedelbart omhändertagande på skadeplats och livräddande kirurgi med efterföljande intensivvård under fältmässiga förhållande...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Vill du jobba med problemlösning, gillar du utmaningar och har du en god servicekänsla? Då har vi jobbet för dig! 31. Bataljon är en lätt skyttebataljon med luftburen förmåga. Bataljonens soldater är jägaruttagna med mycket hög fysisk och psykisk uthållighet. Bataljonens huvuduppgift är strid till fots på djupet av fiendens gruppering. Det innebär huvudsakligen eldöverfall och överfall mot viktiga...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
31.Bataljon är en lätt skyttebataljon med luftburen förmåga. Bataljonens soldater är jägaruttagna med mycket hög fysisk och psykisk uthållighet. Bataljonens huvuduppgift är strid till fots på djupet av fiendens gruppering. Det innebär huvudsakligen eldöverfall och överfall mot viktiga fiendeförband. Bataljonen deltar regelbundet i internationella insatser. Huvudsakliga arbetsuppgifter: Som kontinu...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
31. Bataljon är en lätt skyttebataljon med luftburen förmåga. Bataljonens soldater är jägaruttagna med mycket hög fysisk och psykisk uthållighet. Bataljonens huvuduppgift är strid till fots på djupet av fiendens gruppering. Det innebär huvudsakligen eldöverfall och överfall mot viktiga fiendeförband. Huvudsakliga arbetsuppgifter: Som soldat på bataljonens kontinuerligt tjänstgörande granatkastarpl...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
31. Bataljon är en lätt skyttebataljon med luftburen förmåga. Bataljonens soldater är jägaruttagna med mycket hög fysisk och psykisk uthållighet. Bataljonens huvuduppgift är strid till fots på djupet av fiendens gruppering. Det innebär huvudsakligen eldöverfall och överfall mot viktiga fiendeförband. Huvudsakliga arbetsuppgifter: Som soldat inom ledningsfunktionen ansvarar du för samband, kommunik...
Fullständig jobbeskrivning
<< föregående | Visar 1-25 av 40 resultat | nästa >>
Visa enbart resultat för: FörsvarsmaktenVästra Götaland