Jobb hos Försvarsmakten i Västra Götaland

<< föregående | Visar 1-25 av 51 resultat | nästa >>
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 timmar sedan)
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald efters...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 timmar sedan)
Teleingenjör, Telenät till Göteborg FMTIS Genomförandeavdelning Göteborg ingår i FMTIS Genomförandeenhet Väst där även GA Karlsborg, GA Skövde, GA Såtenäs samt GA Halmstad ingår. Som teleingenjör telenät genomför du tillsyner och avhjälpande underhåll på Försvarsmaktens infrastruktur av bl.a. fiber och kopparnät. Vi tror att du tidigare sysslat med svetsning av fibrer och installation samt termine...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 timmar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter UAV-piloten ingår i en TUAV-pluton (Tactical Unmanned Aerial Vehicle) och arbetar tillsammans med flygtekniker, sensoroperatörer och inhämtningsledare. Piloten ansvarar för att framföra flygfarkosten både på ett taktiskt och säkert sätt i luftrummet. Piloten planerar, genomför och utvärderar genomförda flygningar tillsammans med övriga i besättningen. Som Specialistoff...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 timmar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter UAV-piloten ingår i en TUAV-pluton (Tactical Unmanned Aerial Vehicle) och arbetar tillsammans med flygtekniker, sensoroperatörer och inhämtningsledare. Piloten ansvarar för att framföra flygfarkosten både på ett taktiskt och säkert sätt i luftrummet. Piloten planerar, genomför och utvärderar genomförda flygningar tillsammans med övriga i besättningen. Urvalstester, int...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 timmar sedan)
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, ett strategiskt ledningsförband och utgör fundamentet för Försvarsmaktens ledningsförmåga. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter. Vi är ett insatsförband som bland annat leder, prioriterar, underhåller och förvaltar Försvarsmaktens strategiska nät med bland annat Försvarsmaktens sensornät, telenät och Försvarsmaktens larmfunktio...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 timmar sedan)
FMTIS Genomförandeavdelning Karlsborg ingår i FMTIS Genomförandeenhet Väst där även GA Göteborg, GA-Såtenäs, GA Skövde, GA Skredsvik samt GA Halmstad ingår. Huvudsakliga arbetsuppgifter Driftsättningar och installationer Förebyggande och avhjälpande underhåll Utveckla och vidmakthålla berörda system och utrustningar Samverka med andra organisationer och leverantörer Kvalifikationer Gymnasieutbildn...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 timmar sedan)
Är du sjuksköterska och intresserad av utbildning och pedagogiskt arbete? Just nu söker vi dig som är intresserad av en karriär som utbildningssjuksköterska. Sjukvårdssektionen vid FM Logistik- och Motorskola (LogS) vid Trängregementet ansvarar för de kvalitativa utbildningarna inom Försvarsmedicin av både anställda, kadetter och rekryter. Huvudsakliga arbetsuppgifter Dina huvudsakliga arbetsuppgi...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 timmar sedan)
FMTIS Genomförandeavdelning Göteborg ingår i FMTIS Genomförandeenhet Väst där även GA Karlsborg, GA Skövde, GA Såtenäs samt GA Halmstad ingår. Inom området Telekommunikation genomförs tillsyner och avhjälpande underhåll på Försvarsmaktens telekom-materiel där t.ex. Försvarets telenät, FTN ingår. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Självständigt, eller i arbetslag utföra tillsyn och underhåll på Försva...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 timmar sedan)
Vid Skaraborgs Regemente finns två utbildningsgrupper, Skaraborgsgruppen och Bohusdalgruppen. Deras uppgift är att stödja hemvärnsförbanden inom sitt respektive område med resurser för utbildning och administration. De stödjer också de frivilliga försvarsorganisationerna. Skaraborgsgruppen är en enhet i Skövde där vi tillsammans arbetar med vidmakthållande och utveckling av 38. och 39. hemvärnsbat...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 timmar sedan)
Huvudsakliga arbetsuppgifter Taktisk UAV rekryterar nu sensoroperatör med start hösten 2018 för tjänstgöring vid TUAV plutonen. Befattning är ren soldatbefattning inom flygtjänst kopplad till UAV 03 systemet. Utbildning till sensoroperatör görs på K3 under hösten 2018 eller våren 2019. Att skapa underrättelser är huvuduppgiften för personalen på taktiska UAV pluton både före, under och efter markt...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 timmar sedan)
FMTIS Genomförandeavdelning Göteborg ingår i FMTIS Genomförandeenhet Väst där även GA Karlsborg, GA Skövde, GA Såtenäs samt GA Halmstad ingår. FMITS i Göteborg utgör bland annat central medicinteknisk verkstad som ansvarar för allt underhåll av medicinteknisk utrustning inom hela försvarsmakten både nationellt och internationellt. Som medicintekniker genomför du tillsyner och avhjälpande underhåll...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 timmar sedan)
Som elsäkerhetshandläggare kommer du att ha ansvaret för att driva det systematiska elsäkerhetsarbetet framåt enligt Försvarsmaktens styrande dokument. Detta innebär riskanalyser av verksamheten, framtagande av lokala rutiner och driva K 3 egenkontroll program avseende elsäkerhet. Huvudsakliga arbetsuppgifter Stödja chefer på alla nivåer i deras arbete att analysera, implementera, kontrollera och ...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 timmar sedan)
FMTIS Genomförandeavdelning Göteborg ingår i FMTIS Genomförandeenhet Väst där även GA Karlsborg, GA Skövde, GA Såtenäs samt GA Halmstad ingår. Som teleingenjör Elmek/mast genomför du tillsyner och avhjälpande underhåll på Försvarsmaktens reserv-elverk, master, torn och övervakningssystem. Vi tror att du tidigare sysslat med underhåll av mekaniska och elektriska maskiner eller verktyg. Huvudsakliga...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(1 dagar sedan)
17.Bevakningsbåtkompaniet är ett marint insatsförband som produktionsleds av Amfibieregementet. 17.Bevakningsbåtkompaniet ska tillsammans med övriga FM kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, möta kränkningar och angreppshandlingar. Dina egenskaper: Du ska kunna ta stort ansvar för att både se helheten inom marinen och samtidigt arbeta med både smått och stort. Att både kunna arbeta långsiktigt...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(2 dagar sedan)
Försvarsmakten tillför på flera platser i sin organisation befattningen elsäkerhetshandläggare. Befattningen har tillkommit som en ny befattning för att säkerställa att försvarsmaktens förband och garnisoner uppfyller lagstiftningens krav på ett systematiskt elsäkerhetsarbete. Vid P 4 kommer befattningen placeras vid Understödsenheten och utgöra garnisonschefens resurs inom elsäkerhets- och strömf...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Sökande enhet: 17.Bevakningsbåtkompaniet är ett krigsförband inom Amf1 som verkar med övriga FM för att försvara Sverige mot väpnat angrepp, möta kränkningar och angreppshandlingar. Dina personliga egenskaper: Du ska förstå helheten inom marinen samt kunna arbeta långsiktigt samtidigt som här och nu. Du ska kunna analysera vad som måste göras och sedan utföra det då befattningen innebär att leda e...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
421.pansarskyttekompaniet, Wilska kompani, ur 42.pansarbataljon. Bataljonen är till huvuddel bemannad med kontinuerligt tjänstgörande personal, placerad vid Skaraborgs regemente P 4 i Skövde. Kompaniet är i huvudsak bandgående, där stridsfordon 9040 tillsammans med våra skyttegrupper utgör vår främsta slagkraft. Vi söker Besättningsmän Stridsfordon 90 Befattningsbeskrivning Vi söker nu dig som vil...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
421.pansarskyttekompaniet, Wilska kompani, ur 42.pansarbataljon. Bataljonen är till huvuddel bemannad med kontinuerligt tjänstgörande personal, placerad vid Skaraborgs regemente P 4 i Skövde. Kompaniet är i huvudsak bandgående, där stridsfordon 9040 tillsammans med våra skyttegrupper utgör vår främsta slagkraft. Vi söker Besättning till stridstross. Befattningsbeskrivning Som besättningsman hos st...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
421.pansarskyttekompaniet, Wilska kompani, ur 42.pansarbataljon. Bataljonen är till huvuddel bemannad med kontinuerligt tjänstgörande personal, placerad vid Skaraborgs regemente P 4 i Skövde. Kompaniet är i huvudsak bandgående, där stridsfordon 9040 tillsammans med våra skyttegrupper utgör vår främsta slagkraft. Vi söker Stridssjukvårdare Befattningsbeskrivning Som stridssjukvårdare hos oss kommer...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
421.pansarskyttekompaniet, Wilska kompani, ur 42.pansarbataljon. Bataljonen är till huvuddel bemannad med kontinuerligt tjänstgörande personal, placerad vid Skaraborgs regemente P 4 i Skövde. Kompaniet är i huvudsak bandgående, där stridsfordon 9040 tillsammans med våra skyttegrupper utgör vår främsta slagkraft. Vi söker Transportsoldater Befattningsbeskrivning Som transportsoldat hos oss kommer d...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
421.pansarskyttekompaniet, Wilska kompani, ur 42.pansarbataljon. Bataljonen är till huvuddel bemannad med kontinuerligt tjänstgörande personal, placerad vid Skaraborgs regemente P 4 i Skövde. Kompaniet är i huvudsak bandgående, där stridsfordon 9040 tillsammans med våra skyttegrupper utgör vår främsta slagkraft. Vi söker Stridsfordonsmekaniker. Befattningsbeskrivning Som stridsfordonsmekaniker kom...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Du kommer jobba på Försvarshälsan i Karlsborg som har sitt säte i den historiska miljön inne på garnsionsområdet i Karlsborg, med fantastiksk natur och Vättern runt knuten. Försvarshälsan är en inbyggd företagshälsovård med Försvarmakten (FM) som uppdragsgivare. Livregementets husarer, K3, utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hö...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Du kommer att arbeta på Försvarshälsan i Karlsborg som har sitt säte i den historiska miljön inne på garnisonsområdet i Karlsborg, med fantastisk natur och Vättern runt knuten. Försvarshälsan är en inbyggd företagshälsovård med Försvarsmakten (FM) som uppdragsgivare. Livregementets husarer, K3, utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband m...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats. Sverige bemannar ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Timbuktu. Det här är ett arbe...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Götalands län(3 dagar sedan)
Skaraborgs flygflottilj F7 såtenäs söker materieltektniker till 1.Flygunderhållsenheten JAS 39. Flygunderhållsenheten ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll på JAS 39 Gripen. Som materieltekniker ingår du i en materieltropp som består av en troppchef samt fyra materieltekniker. Arbetsuppgifterna är varierande då troppen genomför underhåll av kompaniets aggregat, verktyg, fordon samt a...
Fullständig jobbeskrivning
<< föregående | Visar 1-25 av 51 resultat | nästa >>
Visa enbart resultat för: FörsvarsmaktenVästra Götaland