Jobb i Västra Götaland

<< föregående | Visar 1-10 av 10 resultat | nästa >>
Göteborgs stad., Inköp och upphandling - Göteborg, Västra Götalands län, 40523(4 dagar sedan)
Inköp och upphandling är Göteborgs Stads strategiska resurs i inköp och upphandlingsfrågor med ansvar för att ta fram en gemensam inköpsprocess för staden. Förvaltningen är stadens inköpscentral och tillhandahåller ramavtal för varor och tjänster av gemensamt intresse för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag och vi värnar om en seriös marknad. Vi bidrar till ett hållbart samhälle för göteborgar...
Fullständig jobbeskrivning
Göteborgs stad., Intraservice - Göteborg, Västra Götalands län, 40331(11 dagar sedan)
Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vi är cirka 450 anställda, men är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor. Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis, IT, välfärd, utbildning och HR. Från årsskiftet har förvaltningen också ans...
Fullständig jobbeskrivning
Göteborgs stad., Kretslopp och vatten - Göteborg, Västra Götalands län, 42423(15 dagar sedan)
Göteborg växer som aldrig förr. Genom arbetet med avfall, vatten och avlopp bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle och göra det lätt för göteborgarna leva hållbart. ARBETSUPPGIFTER Vill du ha ett omväxlande och stimulerande arbete ute i friska luften? Då kan ett jobb som rörläggare hos oss på Kretslopp och vatten vara nått för dig. Du kommer tillsammans med ett 30 tal an...
Fullständig jobbeskrivning
Göteborgs stad., Lokalförvaltningen - Göteborg, Västra Götalands län, 40226(17 dagar sedan)
Lokalförvaltningen är Göteborgs Stads fastighetsorganisation för verksamhetslokaler och boenden. Vårt uppdrag är att bygga anpassa och förvalta bland annat skolor, förskolor, äldreboende och boende med särskild service. Arbetet sker i nära samarbete med våra kunder. Vårt kännetecken är god service genom hög kompetens, närhet och enkelhet. I förvaltningen arbetar ca 400 medarbetare. Besök gärna www...
Fullständig jobbeskrivning
Göteborgs stad., Renova AB - Göteborg, Västra Götalands län, 40122 (17 dagar sedan)
Renova är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra tio ägarkommuner ta ett långsiktigt ansvar när det gäller avfall och återvinning. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en hållbar utveckling i vår ägarregion. Koncernen består av två bolag: Renova AB, som arbetar med ägarkommunernas direkttilldelade uppdr...
Fullständig jobbeskrivning
Göteborgs stad., Renova AB - Göteborg, Västra Götalands län, 40122 (17 dagar sedan)
Renova är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra tio ägarkommuner ta ett långsiktigt ansvar när det gäller avfall och återvinning. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en hållbar utveckling i vår ägarregion. Koncernen består av två bolag: Renova AB, som arbetar med ägarkommunernas direkttilldelade uppdr...
Fullständig jobbeskrivning
Göteborgs stad., Renova AB - Göteborg, Västra Götalands län, 40122 (18 dagar sedan)
Renova är den ledande miljökoncernen i avfalls- och återvinningsbranschen i Västsverige. Koncernen består av två bolag, moderbolaget Renova AB och det fristående dotterbolaget Renova Miljö AB. Vi transporterar, sorterar och behandlar avfall och återvinningsmaterial. Vi är alltid långt fram i utvecklingen, med hjälp av nya tekniker och alltid med miljön i fokus. Koncernen omsätter ca 1 miljard kr, ...
Fullständig jobbeskrivning
Göteborgs stad., Renova AB - Göteborg, Västra Götalands län, 40122 (18 dagar sedan)
Renova är Västsveriges ledande miljökoncern inom avfall och återvinning – en bransch med ständigt nya utmaningar. Vi arbetar med kunskap och möjligheter för ett långsiktigt hållbart samhälle – varje dag. Välkommen till en trivsam arbetsplats med engagerade medarbetare. Hos oss får du utrymme att växa, ta ansvar och möjlighet att påverka vår gemensamma framtid. Affärsområde Återvinning, AOÅ, söker ...
Fullständig jobbeskrivning
Göteborgs stad., Fastighetskontoret - Göteborg, Västra Götalands län, 40314(19 dagar sedan)
Fastighetsnämnden ansvarar för Göteborgs mark- och bostadspolitik och har en central roll i stadens tillväxt och utveckling. Med markägarrollen som grund skapar vi förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i Göteborg. Fastighetskontoret är arbetsplatsen för dig som vill vara med och påverka utvecklingen av Göteborgs framtid. Vi är cirka 240 anställda och vårt kontor ligger i anrika loka...
Fullständig jobbeskrivning
Göteborgs stad., Räddningstjänsten Storgöteborg - Göteborg, Västra Götalands län, 40224(40 dagar sedan)
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 790 000 invånare. I dessa kommuner ansvarar vi för räddningstjänst enligt Lagen om skydd mot olyckor. Vårt uppdrag innebär att förebygga och begränsa olyckor, genomföra räddningsinsatser samt arbeta aktivt med samhällets risk- och hotbildsanaly...
Fullständig jobbeskrivning
<< föregående | Visar 1-10 av 10 resultat | nästa >>