Jobb inom Stat och kommun branschen i Västra Götaland

<< föregående | Visar 1-11 av 11 resultat | nästa >>
Som ekonomidirektör kommer du att bidra till utvecklingen på ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas för sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom ...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Såtenäs, Västra Götalands län(16 timmar sedan)
Vi söker dig som vill arbeta som planeringsbefäl vid Skaraborgs flygflottilj. Om enheten Som planeringsbefäl ingår du i planeringsavdelningen, A5, som är en del av Flottiljstaben. Flottiljstaben är förbandschefens resurs för att lösa flottiljens uppgifter. Enheten består av ca 80 medarbetare och ansvarar för bland annat samordning och ledning av flottiljens uppgifter. A5 leder arbetet med planerin...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Såtennäs, Västra Götalands län(16 timmar sedan)
Om enheten Flygunderhållskompaniet är organiserat inom Transportflygenheten (TPFE) vid F7 och är en aktiv del av den svenska Försvarsmakten. Vi har för närvarande 60 befattningar inom kompaniet. Huvuduppgiften för kompaniet är att över tiden tillgodose transportflygsystemets behov av luftvärdiga TP 84 Hercules enligt planerat flygtidsuttag. Verksamheten innebär delaktighet i ansvaret för att tilld...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Skövde, Västra Götalands län(16 timmar sedan)
Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola, LogS, utbildar anställda och blivande officerare inom funktionen logistik och fordonstjänst till samtliga arenor i Försvarsmakten. På LogS arbetar ca 60 st officerare och civila. På administration- och stödsektionen arbetar 11 personer med administrativt stöd till studerande och anställda på skolan, kursadministration, materiel- och fordonsstöd till utbild...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Såtenäs, Västra Götalands län(16 timmar sedan)
Om enheten Flygunderhållskompaniet är organiserat inom Transportflygenheten (TPFE) vid Skaraborgs flygflottilj, F7, och är en aktiv del av den svenska Försvarsmakten. Vi har för närvarande 60 befattningar inom kompaniet. Huvuduppgiften för kompaniet är att över tiden tillgodose transportflygsystemets behov av luftvärdiga TP 84 Hercules enligt planerat flygtidsuttag. Verksamheten innebär delaktighe...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Västra Frölunda, Västra Götalands län(16 timmar sedan)
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) Genomförandeavdelning Göteborg ingår i FMTIS Genomförandeenhet Väst där även GA Karlsborg, GA Skövde, GA Såtenäs samt GA Halmstad ingår. Som maskintjänstchef på trossbåt typ 600 kommer du att ansvara för diverse göromål på båten med tilläggsuppgift att vara behjälplig vid kabelförläggning. Då arbetet inte kräver heltidssysse...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Skövde, Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Tjänstgöring i 2.brigadstaben ställer krav på individen/stabsassistenten avseende effektivitet, förtänksamhet, noggrannhet, initiativförmåga, god stresstålighet samt en god förmåga att arbeta självständigt mot angivna mål. Arbetssituationen präglas bl a av tempoväxlingar. Som stabsassistent på brigadstab jobbar man med officerare och ser till att deras arbete kan flyta på så friktionsfritt som möj...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Skövde, Västra Götalands län(1 dagar sedan)
Tjänstgöring i 2.brigadstaben ställer höga krav på individen/administratören avseende effektivitet, förtänksamhet, noggrannhet och initiativförmåga, samt en god förmåga att arbeta självständigt mot angivna mål. Administratören ansvarar till stor del för den löpande verksamheten inom HR och ekonomi, är ett stöd för stabsofficerarna när planering, beställning, prognostisering och redovisning ska ske...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Skövde, Västra Götalands län(1 dagar sedan)
2.Brigadstaben är en av landets två brigadstaber. 2. Brigadstaben är grupperad i Skövde och kommer att huvudsakligen vara bemannad med kontinuerligt tjänstgörande personal. Vi söker - personal för kontinuerlig tjänstgöring som informationsledare vid 2.Brigadstaben. Informationsledaren (IL) stödjer genom att tillgodose och möjliggöra chefens informationsledningsbehov. Informationsledaren leder info...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Skövde, Västra Götalands län(2 dagar sedan)
brigadstaben söker personal för kontinuerlig tjänstgöring som stabassistent vid 2. brigadstabens operation sektion. Till vardags kommer du ingå i ett lag, operation sektionen, vilket innebär att du stöttar dina kollegor i planering, ledning samt uppföljning av brigadens verksamhet. Vid tillfällen kommer även du få egna uppgifter att lösa. I fält, d.v.s. övning i fältmässig miljö, kommer du som sta...
Fullständig jobbeskrivning
Försvarsmakten - Skövde, Västra Götalands län(2 dagar sedan)
Befattningsbeskrivning Underrättelseofficer - bearbetningsledare underrättelsetjänst brigad I produktionen som underrättelseofficer Planerar, inhämtar, bearbetar och delger underrättelser på 2. pansarbrigaden. Tar del av omvärldsanalyser och underrättelserapportering. Medverkar i utvecklingen av underrättelsefunktionen brigad. Beroende på övriga kompetenser, beredd lösa alternativa uppgifter inom ...
Fullständig jobbeskrivning
<< föregående | Visar 1-11 av 11 resultat | nästa >>
Visa enbart resultat för: Stat och kommunSenaste 3 dagarnaVästra Götaland